Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиги мамлекеттик жарандык кызматтын улук жана кенже администрациялык кызмат орундардын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык сынак өткөрүү жөнүндө жарыялайт.
1) администрациялык кызмат орундардын улук топтору үчүн:
— төмөнкү багыттар боюнча жогорку билим: экономика жана башкаруу; финансы; юридикалык; мамлекеттик башкаруу; инженердик-техникалык (анын ичинде маалыматтык технологиялар чөйрөсүндө);
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын жыйындысы боюнча бир жылдан кем эмес стажы же болбосо тиешелүү кесипкөй чөйрөсүндө үч жылдан кем эмес стажы.
2) администрациялык кызмат орундардын кенже топтору үчүн:
— төмөнкү багыттар боюнча жогорку билим: экономика жана башкаруу; финансы; юридикалык; мамлекеттик башкаруу; инженердик-техникалык (анын ичинде маалыматтык технологиялар чөйрөсүндө); гуманитардык илимдер (лингвистика, кыргыз тили);
— иш стажына талап коюлбайт.
Администрациялык мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын бардык топторуна жалпы квалификациялык талаптар.
Администрациялык кызмат орундардын улук топтору үчүн:
1) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү:
Жалпы мыйзамдар:
Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
“Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
“Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Предметтик мыйзамдар:
“Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
“Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
“Чарбалык шериктиктер жана коомдор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
“Акционердик коомдор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
“Кыргыз Республикасынын стратегиялык объектилери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2021-жылдын 24 — сентябрындагы № 183 “Мамлекеттик мүлктү ижарага, чарба жүргүзүүгө, ыкчам башкарууга, акысыз убактылуу пайдаланууга берүү тартибин регламенттөөчү маселелер жөнүндө” токтому;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 11-сентябрындагы № 468 “Мамлекеттик ишканалардын ишин тартипке келтирүү тууралуу” токтому;
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 29-майындагы № 291 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө жобо.
2) Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн керектүү көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;
3) Компьютердик сабаттуулугу жана санариптик иш-билгилиги;
4) Билүүсү керек жана көндүмү:
— иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгууну;
— талдоо, божомолдоо, мониторинг, контролдоо жүргүзүү, маалыматтарды системалоону жана жалпылоону;
— башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алууну;
— көйгөйлүү жана карама-каршылык кырдаалдарды таба билүүнү;
— өз ишин жана түзүмдүк бөлүнүштүн иштерин натыйжалуу пландаштырууну;
— ведомстволор аралык өз ара аракеттешүүнү;
— финансылык, аналитикалык жана стратегиялык документтерди жана бет ачаарларды иштеп чыгууну;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөөнү жана аларды практика жүзүндө колдонууну;
— натыйжалуу алака түзүүнү, ишкердик этикеттердин ыкмаларына ээ болуу, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүүнү, эл астына чыгып сүйлөөнү, ишкердик кат жазышууларды мамлекеттик жана расмий тилдерде жүргүзүүнү.
Администрациялык кызмат орундардын кенже топтору үчүн:
1) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү:
Жалпы мыйзамдар:
Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Предметтик мыйзамдар:
“Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
“Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
“Акционердик коомдор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2021-жылдын 24 — сентябрындагы № 183 “Мамлекеттик мүлктү ижарага, чарба жүргүзүүгө, ыкчам башкарууга, акысыз убактылуу пайдаланууга берүү тартибин регламенттөөчү маселелер жөнүндө” токтому;
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 11-сентябрындагы № 468 “Мамлекеттик ишканалардын ишин тартипке келтирүү тууралуу” токтому;
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 29-майындагы № 291 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө жобо.
2) Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн керектүү көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.
“Мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча адис” кызмат орду үчүн иштиктүү адабий жазуу жана ооз еки мамлекеттик тилди колдонуу менен мамлекеттик тилге/ мамлекеттик тилден документтерди которууну билүү;
3) Компьютердик сабаттуулугу жана санариптик иш-билгилиги;
4) Билүүсү керек жана көндүмү:
— маалыматты чогултууну, талдоону, системалаштырууну жана жалпылоону;
— финансылык жана аналитикалык документтерди, бет ачаарларды даярдоону;
— жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткарууну;
— суроо-талаптарга документтерди, маалыматтарды, жоопторду сапатуу даярдоону;
— өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— ишкердик кат жазышууларды мамлекеттик жана расмий тилдерде жүргүзүүнү;
— өз алдынча жана командада иштөө;
— сандар менен иштөөнү;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөөнү жана аларды практика жүзүндө колдонууну.
Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди көктөмөдө берүү милдеттүү:
— форма боюнча өзүнүн өтүнүчү (арызы);
— сүрөтү менен резюмеси (электрондук почтасын көрсөтүү менен);
— автобиографиясы (соттолгондугу жөнүндө же болбосо соттолбогондугу тууралуу маалыматын көрсөтүү менен);
— негизги жана кошумча (эгерде бар болсо) билимин бышыктаган, нотариалдык же акыркы иштеген жерден күбөлөгөн документтердин көчүрмөсү;
— эмгек китепчесинин (иш стажысы бар болсо) нотариалдык же акыркы иштеген жерден күбөлөнгөн көчүрмөсү;
— илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө (эгерде бар болсо) документтердин көчүрмөсү;
— паспорттун көчүрмөсү ( түп нускасы сынакка келгенде көрсөтүлөт).
Сынаккка катышууга келген жактар сунуштоо кылуучу катты кошумча беришсе болот.
Документтерди берүү мөөнөтү 2023-жылдын 9-октябрынан 20-октябрга чейин.
Сынакка катышуу үчүн документтер: Бишкек шаары, Москва көчөсү 151, кабинет 206 дареги боюнча кабыл алынат.
Маалымат үчүн телефон: 61-09-27.
ЭСКЕРТҮҮ: белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандар сынакка катышууга уруксаат берилбейт.