Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын топторуна жалпы квалификациялык талаптар:
Башкы административдик кызмат орундарынын топтору үчүн:
мыйзамдар:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын Министирлер Кабинети жөнүндө»;
3. Кыргыз Республикасынын «Эмгек Кодекси»;
4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө»;
5. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»;
6. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;
7. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө»;
8. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө»;
9. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»;
10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Улук административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундары үчүн жалпы мыйзамдар

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө»;
3. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»;
4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;
5. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Кенже административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундары үчүн жалпы мыйзамдарды:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын;
3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Административдик кызматтардын бардык топтору үчүн

• Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон денгэлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;
• Компьютердик сабаттуулук жана керектуу программалык продуктыларды билүү (Word, Excel, «TOKTOM Mamleket Pro» маалыматтык-укуктук системасы).

Башкы топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:

1. Кесиптик билимдин денгээли:
— гуманитардык багыттагы жогорку билим (философия, политология, психология, тарых, юриспруденция, журналистика, эл аралык мамилелер, чыгыш таануу, филология, дене тарбия, спорт, туризм);
— социалдык багыттагы жогорку билим (социология, социалдык иштер, жаштар менен иштөөнү уюштуруу);
— педагогикалык багыттагы жогорку билим;
— саламаттыкты сактоо багыттагы жогорку билим;
— экономика жана башкаруу багыттагы жогорку билим (экономика, менеджмент, коммерция, соода иши, бизнес информатика, логистика, бизнес башкаруу, персоналдарды башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу);
— айыл чарба багытындагы жогорку билим (агрономия, агроинжинерия, зоотехния, ветеринария, айыл чарба продукцияларын ондуруунун жана кайра иштетуунун технологиясы, жерге жайгаштыруу, геология);
— архитехтура жана курулуш багытындагы жогорку билим;
— эсептоо техникасы жана информациялык технологиялар багытындагы жогорку билим (информатика жана эсептоо техникасы, информациялык система жана технологиялар, интернет технологиялар жана башкаруу).

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 жылдан кем эмес иш стажы;

3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1. Билүү:
Кыргыз Республикасынын Эмгек Бюджет, Салык, Жер, Турак жай Уй було, Балдар Суу кодекстери, “Кыргыз Республикасынын Айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө” ,“Айлана-чойрону коргоо жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Шаар куруу жана архитектура жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын «Ичуучу суу жөнүндө», «Жарандык коргонуу жөнүндө», «Автомобиль транспорту жөнүндө», «Ветеринария жөнүндө» «Салыктык эмес толомдор жөнүндө», “Мамлекеттик статистика жөнүндө”, «Мамлекеттик пособиелер боюнча», «Коомдук саламаттыкты сактоо жөнүндө», «Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө». “Кыргыз Республикасынын Социалдык фонд жөнүндө”, «Билим беруу жөнүндө» “Мугалимдин статусу жөнүндө” — Кыргыз Республикасынын «Дене тарбия жана спорт жөнүндө», «Мамлекеттик тил жөнүндө», «Маданият жөнүндө», «Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө», “Мамлекеттик статистика жөнүндө”,
“Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”, “Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө” “Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө” Мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын +кмотунун 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасын” жана тейлөөсүнө жараша негизги ченемдик укуктук актыларды билүүсу зарыл.
-кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;
3.2. Жөндөмү:
— иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
— район аймагында койгойлорун чечүүгө карата мамилелерди талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана интеграциялоо;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;
— кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
-коюлган милдеттерди чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;
— өз ишин жана тейлеген тармактын ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү.
-Компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.
3.3. Көндүмдөр:
– аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
– түзүмдүк бөлүктү башкаруу (кол алдындагылардын ортосунда тапшырмалар жана милдеттерди рационалдуу бөлүштүрүү, стратегиялык максаттарды жана жетекчиликтин түрлөрүн өз кол алдындагыларга сапаттуу жеткирүү, башкаруу чечимдерин ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жащы формаларын жана методдорун издөө);
– маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
– конфликттик кырдаалдарды жөнгө салуу;
– натыйжалуу оз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этикеттин ыкмаларын билүү, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып суйлөө.

Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкудой квалификациялык талаптар белгиленет:

1. Кесиптик билим денгээли:
— экономика жана башкаруу багыттагы жогорку билим;
— айыл чарба багытындагы жогорку билим;
— архитехтура, жол жана курулуш багытындагы жогорку билим;
— табият таануу илимдери багытындагы жогорку билим;
— энергетика жана электроэнергетика багытындагы жогорку билим;
— башкаруу багыттагы жогорку билим ;
— саламаттыкты сактоо багыттагы жогорку билим;
— гуманитардык багыттагы жогорку билим
— педагогикалык багыттагы жогорку;
— гуманитардык багыттагы жогорку билим ;
— социалдык багыттагы жогорку билим;
— маданият жана искусство багытындагы жогорку билим.

2. Иш тажрыйбасы жана стажы:
— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштуу кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1. Билүү:
Кыргыз Республикасынын Эмгек Бюджет, Салык, Жер, Турак жай Уй було, Балдар Суу кодекстери, “Кыргыз Республикасынын Айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө” ,“Айлана-чойрону коргоо жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Шаар куруу жана архитектура жөнүндө” ,Кыргыз Республикасынын «Ичуучу суу жөнүндө», «Жарандык коргонуу жөнүндө», «Автомобиль транспорту жөнүндө», «Ветеринария жөнүндө» «Салыктык эмес толомдор жөнүндө», “Мамлекеттик статистика жөнүндө”, «Мамлекеттик пособиелер боюнча», «Коомдук саламаттыкты сактоо жөнүндө», «Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө». “Кыргыз Республикасынын Социалдык фонд жөнүндө” , «Билим беруу жөнүндө» “Мугалимдин статусу жөнүндө” — Кыргыз Республикасынын «Дене тарбия жана спорт жөнүндө», «Мамлекеттик тил жөнүндө», «Маданият жөнүндө», «Салыктык эмес толомдор жөнүндө», “Мамлекеттик статистика жөнүндө”,
“Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”, “Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө” “Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө” Мыйзамдарын,
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтуу нускамасын” жана тейлөөсүнө жараша негизги ченемдик укуктук актыларды билүүсу зарыл.
кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон коломдо мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;
3.2. Жөндөмү:
— иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
— район аймагында койгойлорун чечүүгө карата мамилелерди талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана интеграциялоо;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;
— кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
-коюлган милдеттерди чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;
— өз ишин жана тейлеген тармактын ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү.
-Компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

3.3. Көндүмдөр:
– аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
– тузумдук болукту башкаруу (кол алдындагылардын ортосунда тапшырмалар жана милдеттерди рационалдуу бөлүштүрүү, стратегиялык максаттарды жана жетекчиликтин турлорун оз кол алдындагыларга сапаттуу жеткируу, башкаруу чечимдерин ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жащы формаларын жана методдорун издөө);
– маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
– конфликттик кырдаалдарды жөнгө салуу;
– натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этикеттин ыкмаларын билүү, кещешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып суйлөө.

Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:

1. Кесиптик билим денгээли:
— экономика жана башкаруу багыттагы жогорку билим;
— айыл чарба багытындагы жогорку билим;
— архитехтура, жол жана курулуш багытындагы жогорку билим;
— табият таануу илимдери багытындагы жогорку билим;
— энергетика жана электроэнергетика багытындагы жогорку билим;
— башкаруу багыттагы жогорку билим ;
— саламаттыкты сактоо багыттагы жогорку билим;
— гуманитардык багыттагы жогорку билим
— педагогикалык багыттагы жогорку;
— гуманитардык багыттагы жогорку билим ;
— социалдык багыттагы жогорку билим;
— маданият жана искусство багытындагы жогорку билим.

2. Иш тажрыйбасы жана стажы:
– иш стажына талаптар коюлбайт.

3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1. Билими: Кыргыз Республикасынын Эмгек Бюджет, Салык, Жер, Турак жай Уй було, Балдар Суу кодекстери, Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды: «Массалык маалымат каражаттары жөнүндө», “Мамлекеттик тил жөнүндө” ““Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө” Мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын +кмотунун 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча” типтуу нускаманы, Кыргыз Республикасынын Жер, Турак жай кодекстерин, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө», “Шаар куруу жана архитектура жөнүндө”, «Мулкко муниципалдык менчик жөнүндө” Мыйзамдарын жана тейлөөсүнө жараша негизги ченемдик укуктук актыларды.

3.2. Жөндөмү:
— иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
— район аймагында койгойлорун чечүүгө карата мамилелерди талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана интеграциялоо;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;
— кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечуу;
-коюлган милдеттерди чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мумкунчулукторун издоо;
— өз ишин жана тейлеген тармактын ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү.
-Компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектуу программалык продуктуларды колдоно билүү.

3.3. Көндүмдөр:
– аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
– тузумдук болукту башкаруу (кол алдындагылардын ортосунда тапшырмалар жана милдеттерди рационалдуу бөлүштүрүү, стратегиялык максаттарды жана жетекчиликтин турлорун оз кол алдындагыларга сапаттуу жеткируу, башкаруу чечимдерин ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жащы формаларын жана методдорун издөө);
– маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
– конфликттик кырдаалдарды жөнгө салуу;
– натыйжалуу оз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этикеттин ыкмаларын билүү, кещешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып суйлоо.

Сынакка катышууу үчүн төмөнку документтерди папкага салып тапшыруу керек (папканын сыртына толук аты-жону, ИСН, байланыш номерлери, электрондук почта дареги көрсөтүлсүн):
— Жеке арыз;
— паспорттун көчүрмөсү;
-резюме (электрондук почтаны корсотуу менен);
— өмүр баяны (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен);
— нотариус же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү;
— нотариус же акыркы иштеген жери боюнча куболондурулгон эмгек китепчесинин кочурмосу (иш стажы бар болсо);
— илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин кочурмолору (бар болсо);

Сынака катышуу үчүн документтердин топтомун Кочкор райондук мамлекеттик администрациясына тапшыруу зарыл.
Дареги: Кочкор айылы Б.Исакеев көчөсү № 46, Документтерди тапшыруу мөөнөтү кулактандыруу жарыяланган күндөн тартып он күндүн ичинде кабыл алынат.

Сурап-билүү телефону: (03535) 5 09 90
Эскертүү:
-белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандарга конкурска катышууга жол берилбейт.