Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги, министрликтин кадрлар резервине киргизүү үчүн төмөнкү квалификациялык талаптарга ылайык ачык тандоо конкурсун жарыялайт:
Административдик мамлекеттик кызмат орундарынын бардык топторуна жалпы квалификациялык талаптар:
Административдик мамлекеттик улук кызмат орундарына квалификациялык талаптар:
Кесиптик компетенциялары:
Билими:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.
3) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
4) “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
5) “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Жөндөмдөрү:
— Чечимдерди кабыл алуу натыйжалуулугун арттыруу үчүн статистикалык маалыматтарды талдоо жана маалыматтарды даярдоо.
— Тесттик, графикалык жана таблица редакторлору менен иштөө.
— Файлдарды жана папкаларды түзүп, алар менен иштөө (аталышын өзгөртүү, көчүрүү, орундарын жылдыруу, өчүрүү жана калыбына келтирүү).
— Сырткы перифериялык түзмөктөрдү кошуу.
— Дисктин ичин тазалоо (архивдештирүү).
— Компьютердик жана социалдык тармактарда иштөө: маалымат издөө, алмашуу жана сактоо) (Интернет, эл. почта ж. б.):
— Электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү.
— Ар кандай браузерлер менен иштөө.
— Кеңсе техникалары менен иштей алуу:
— Көчүрмө аппараттары.
— Принтер.
— Сканер.
— Проектор же интерактивдик такта.
— Факс.
Административдик мамлекеттик кенже кызмат орундарына квалификациялык талаптар:
Кесиптик компетенциялар:
Билими:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Жөндөмдөрү:
— Чечимдерди кабыл алуу натыйжалуулугун арттыруу үчүн статистикалык маалыматтарды талдоо жана маалыматтарды даярдоо.
— Тесттик, графикалык жана таблица редакторлору менен иштөө.
— Файлдарды жана папкаларды түзүп, алар менен иштөө (аталышын өзгөртүү, көчүрүү, орундарын жылдыруу, өчүрүү жана калыбына келтирүү).
— Сырткы перифериялык түзмөктөрдү кошуу.
— Дисктин ичин тазалоо (архивдештирүү).
— Компьютердик жана социалдык тармактарда иштөө: маалымат издөө, алмашуу жана сактоо) (Интернет, эл. почта ж. б.):
— Электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү.
— Ар кандай браузерлер менен иштөө.
— Кеңсе техникалары менен иштей алуу:
— Көчүрмө аппараттары.
— Принтер.
— Сканер.
— Проектор же интерактивдик такта.
— Факс.
Административдик мамлекеттик улук кызмат орундарына квалификациялык талаптар:
Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку: “экономика жана башкаруу”, “экономикалык жана социалдык пландаштыруу” багыттары боюнча экономика, финансы жана кредит, бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит;
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтардагы стажын кошкондо 1 жылдан кем эмес же тийиштүү кесиптик тармактагы иш стажы 3 жылдан кем эмес.
3. Кесиптик компетенциялары:
Билими:
1) Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
2) “Кыргыз Республикасында саламаттык сактоону каржылоонун бирдиктүү төлөөчү тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Закону;
3) “Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Закону;
4) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №249 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги жөнүндө жобосу”.
— өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн мамлекеттик жана расмий тилдерди зарыл болгон көлөмдө билүүгө милдеттүү;
— компьютердик жана уюштуруу техникаларында, керектүү программалык продуктылары менен иштөөнү билүүгө тийиш.
Административдик мамлекеттик кенже кызмат орундарына квалификациялык талаптар:
1.Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку: “экономика жана башкаруу”, “экономикалык жана социалдык пландаштыруу” багыттары боюнча экономика, финансы жана кредит, бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талаптар коюлбайт.
3. Кесиптик компетенциялары:
Билими:
— Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
— “Кыргыз Республикасында саламаттык сактоону каржылоонун бирдиктүү төлөөчү тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Закону;
— “Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Закону;
— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №249 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги жөнүндө жобосу”.
— өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн мамлекеттик жана расмий тилдерди зарыл болгон көлөмдө билүүгө милдеттүү;
— компьютердик жана уюштуруу техникаларында, керектүү программалык продуктылары менен иштөөнү билүүгө тийиш.
Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди алып келүү керек:
– жеке арыз;
– резюме (электрондук дареги көрсөтүлүүгө тийиш),
— өмүр баяны:
— соттуулугу жок экендиги тууралуу маалым кат;
— негизги, кошумча (эгерде, бар болсо) билимин тастыктоочу документтеринин нотариалдык же акыркы иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
— эмгек китепчесинин (эгерде, иш стажы бар болсо) нотариалдык же акыркы иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
— окумуштуулук даражасы же окумуштуулук наамы тууралуу документтеринин көчүрмөсү (эгерде, бар болсо);
— Кыргыз Республикасынын жеке мүнөздөгү маалыматтар чөйрөсүндөгү мыйзамдарында белгиленген тартипте талапкердин жеке маалыматтарын берүүгө, чогултууга жана иштетүүгө анын макулдугу.
Бардык документтер көктөмөгө тигилип, министрликтин new.med.кg сайтында жарыяланган күндөн тартып 10 календарлык күндүн ичинде (2024-жылдын 6-июнунан тартып 2024-жылдын 16-июнуна чейин) Бишкек ш., Московская көчөсү 148 дарегиндеги Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Адам ресурстары жана укуктук камсыздоо башкармалыгына №3 кабинетке (саат 9.00дөн 18.00гө чейин) берилүүгө тийиш. Маалымат алуу үчүн телефон: +996 312 660548.
Жарыя: Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин new.med.кg сайтына, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин www.mkk.gov.kg сайтына жайгаштырылды.
Эскертүү: Коюлган талаптарга туура келген конкурсанттар конкурска катышууга чакырылат. Байланыш телефондорун жана электрондук почталарын көрсөтүүлөрү зарыл.