Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу Суу ресурстары кызматынын борбордук аппараттын мамлекеттик жарандык кызматынын башкы, улук жана кенже административдик кызмат орундарына кадрлар резервине киргизүүгө ачык конкурс жарыялайт
Административдик мамлекеттик жарандык кызматтарынын бардык топторуна болгон жалпы квалификациялык талаптар
Административдик кызматтардын башкы топтору үчүн:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
4. “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
5. “Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
6. “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
7. “Кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
8. “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
9. “Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.
10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамалар.
Административдик кызматтардын улук топтору үчүн:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
3. “Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
4. ”Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
5. ”Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Административдик кызматтардын кенже топтору үчүн:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. ”Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы.
Административдик кызматтардын бардык топтору үчүн
Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;
Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалар менен иштөө (Word, Excel, Toktom Corporation Pro маалымат-укуктук тутуму)
1) Төмөнкү багыттар боюнча административдик кызмат орундарынын башкы топторуна квалификациялык талаптар:
Ирригациялык системаларды эксплуатациялоо (башкармалыгынын башчысы Г-Б)
1. Кесиптик билим деңгээли:
— «техникалык илимдер» жаатында «гидротехникалык курулуш», «гидромелиорация», «Айыл чарба суу менен камсыздоо, суу каптоо жана саркынды сууларды чыгаруу инженердик системалары», «суу ресурстары жана сууну пайдалануу», «мелиорация, рекультивация жана жерди коргоо», «суу ресурстарын комплекстүү пайдалануу жана коргоо», «жаратылышты жайгаштыруу жана сууну пайдалануу» айыл чарба багыты боюнча жогорку билим.
2. Эмгек тажрыйбасы:
— мамлекеттик же муниципалдык кызматта 3 жыл, же тиешелүү кесиптик чөйрөдө
5 жылдан кем эмес иш стажы;
3. Кесиптик компетенциялар:
Билим:
— Кыргыз Республикасынын Суу кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Суу жөнүндө” мыйзамы;
— “Суу пайдалануучулардын ассоциациялары (ассоциациялары) жана суу пайдалануучулардын ассоциациялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
— “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
— “Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы №225 токтому менен бекитилген “Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө” жобо;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-августундагы №463 токтому менен бекитилген “Электрондук арыздарды кароонун тартиби жөнүндө” жобо.
Билгичтиги:
— иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
— түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн чечүү жолдорун талдоо, болжолдоо, жалпылоо, көзөмөлдөө жана интеграциялоо;
— башкаруучулук чечимдерди тезинен кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилигин алуу
— кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
— жүктөлгөн милдеттерди чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;
— өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү.
Көндүмдөрү:
— убакыттын жана баалардын бирдиктүү ченемдери, Кыргыз Республикасында колдонулуп жаткан курулуш ченемдери жана эрежелери, сметаларды түзүү, курулуш-монтаждоо иштерин уюштуруу жана өндүрүү, гидротехникалык курулуш, насостук станцияларды куруу жана эксплуатациялоо, мелиорациялоо, коллектордук жана дренаждык тармакты куруу жана пайдалануу.
— эмгекти коргоо эрежелери, эксплуатациялоо, техникалык тейлөө жана көзөмөлдөө эрежелери;
— аткарылган жумуш үчүн бирдиктүү ченемдер жана баалар (EНиР BP);
— Унаалар жана механизмдер менен иштөөдө коопсуздук боюнча көрсөтмөлөр;
— аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
— сугаруу жана суу ташкынына каршы тутумдарды даярдоо боюнча иштер;
— долбоордук-сметалык документтерди даярдоо боюнча иштер;
— түзүмдүк бөлүмдү башкаруу (баш ийгендердин ортосунда нускамаларды жана тапшырмаларды сарамжалдуу бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын алардын кол алдындагыларга сапаттуу жеткирүү, башкаруучу чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана ыкмаларын издөө);
— маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
— чыр-чатактуу кырдаалды жөнгө салуу;
— натыйжалуу мамилелерди түзүү, ишкердик этикетинин ыкмаларын өздөштүрүү, жолугушууларды жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө жана мамлекеттик жана расмий тилдерде иш кагаздарын жүргүзүү.
2) Төмөнкү багыттар боюнча административдик кызмат орундарынын улук топтору үчүн квалификациялык талаптар:
Суу ресурстарын башкаруу жана мамлекеттер аралык суу бөлүштүрүү (башкы адис )
1. Кесиптик билим деңгээли:
— техникалык илимдер» жаатында «гидротехникалык курулуш», «гидромелиорация», «Айыл чарба суу менен камсыздоо, суу каптоо жана саркынды сууларды чыгаруу инженердик системалары», «суу ресурстары жана сууну пайдалануу», «мелиорация, рекультивация жана жерди коргоо», «суу ресурстарын комплекстүү пайдалануу жана коргоо», «жаратылышты жайгаштыруу жана сууну пайдалануу» айыл чарба багыты боюнча жогорку билим.
2. Эмгек тажрыйбасы:
— мамлекеттик же муниципалдык кызматта 1 жыл, же тиешелүү кесиптик чөйрөдө
3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы.
3. Кесиптик компетенциялар:
Билим:
— Кыргыз Республикасынын Суу кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Суу жөнүндө” мыйзамы;
— “Суу пайдалануучулардын ассоциациялары (ассоциациялары) жана суу пайдалануучулардын ассоциациялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы №225 токтому менен бекитилген “Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө” жобо;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-августундагы №463 токтому менен бекитилген “Электрондук арыздарды кароонун тартиби жөнүндө” жобо.
Билгичтиги:
— маалыматты чогултуу, талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;
— республиканын дарыялары жана системалары үчүн суу чарба баланстарын иштеп чыгууну уюштурат;
— суу ресурстарынын мониторингине жана мамлекеттик суу кадастрынын маалыматтык системаларын жүргүзүүгө байланышкан милдеттерди ишке ашырууга;
— Кыргызгидромет менен бирдикте дарыялардын суунун курамына, суу сактагычтарга келип түшүүсүнө, табигый гидрометеорологиялык кубулуштарга болжолдоолорду түзсүн, гидрологиялык, агрометеорологиялык шарттарга, жер үстүндөгү суулардын абалына системалуу байкоолорду жүргүзсүн, анын ичинде аларды чогултууну, талдоону жана жалпылоону камсыз кылуу; маалымат;
— макулдашуу боюнча климаттык маселелер, аларга адаптациялоо жана башка климаттык маселелер боюнча региондук, ведомстволор аралык комиссияларга өз ыйгарым укуктарынын чегинде катышууга;
— аналитикалык документтерди даярдоо;
— суунун болушунун жана аларды пайдалануунун мамлекеттик эсебин жүргүзүү мүмкүнчүлүгү;
— суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу боюнча узак мөөнөттүү жана жылдык план-прогноздордун долбоорлорун иштеп чыгууну билүү;
— тиешелүү чөйрөдө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;
— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
— жаңы эмгек шарттарына көнүү.
Көндүмдөрү:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
— кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— системалар боюнча суу чарба баланстарын иштеп чыгуу;
— башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу.
Административдик колдоо башкармалыгы ( башкы адис-лингвист)
1.Кесиптик билим деңгээли:
— юридикалык, гуманитардык, мамлекеттик муниципалдык башкаруу чөйрөсүндөгү жогорку билими, С-1, В-2 сертификатынын болушу
2. Эмгек тажрыйбасы жана стажы:
— мамлекеттик же муниципалдык кызматта 1 жыл, же тиешелүү кесиптик чөйрөдө
3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;
3. Кесиптик компетенциялар:
— Кыргыз Республикасынын Суу кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Суу жөнүндө” мыйзамы;
— “Суу пайдалануучулардын ассоциациялары (ассоциациялары) жана суу пайдалануучулардын ассоциациялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы №225 токтому менен бекитилген “Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө” жобо;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-августундагы №463 токтому менен бекитилген “Электрондук арыздарды кароонун тартиби жөнүндө” жобо.
Билгичтиги:
— маалыматты чогултуу, талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;
— аналитикалык документтерди даярдоо;
— орусча-кыргызча тексттердин котормолору;
— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
— жаңы эмгек шарттарына көнүү;
Көндүмдөрү:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
— ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна укуктук экспертиза жүргүзүү жана ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу;
— ишти пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
— башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;
3) Төмөнкү багыттар боюнча административдик кызмат орундарынын кенже топтору үчүн квалификациялык талаптар:
Суу ресурстарын башкаруу жана мамлекеттер аралык суу бөлүштүрүү (жетектөөчү адис, адис)
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— техникалык илимдер» жаатында «гидротехникалык курулуш», «гидромелиорация», «Айыл чарба суу менен камсыздоо, суу каптоо жана саркынды сууларды чыгаруу инженердик системалары», «суу ресурстары жана сууну пайдалануу», «мелиорация, рекультивация жана жерди коргоо», «суу ресурстарын комплекстүү пайдалануу жана коргоо», «жаратылышты жайгаштыруу жана сууну пайдалануу» айыл чарба багыты боюнча жогорку билим.
2. Эмгек тажрыйбасы жана стажы:
— иш стажына талаптар жок.
3. Кесиптик компетенциялар:
Билим:
— Кыргыз Республикасынын Суу кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Суу жөнүндө” мыйзамы;
— “Суу пайдалануучулардын ассоциациялары (ассоциациялары) жана суу пайдалануучулардын ассоциациялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы №225 токтому менен бекитилген “Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө” жобо;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-августундагы №463 токтому менен бекитилген “Электрондук арыздарды кароонун тартиби жөнүндө” жобо.
Билгичтиги:
— жогорку башчылардын буйруктарын сапаттуу аткаруу;
— документтерди, маалыматтарды, суроолорго жоопторду сапаттуу даярдоо;
— тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны иш жүзүндө колдонуу;
— кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
— мамлекеттик жана / же расмий тилде иш кагаздарын жүргүзүү;
— командалык иш.
Көндүмдөрү:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу.
Административдик колдоо башкармалыгы( жетектөөчү адис М-А)
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— экономика багыты боюнча «экономика жана башкаруу» тармагында мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу жаатында, «гуманитардык илимдер» жаатында юриспруденция, журналистика багыты боюнча, «техникалык илимдер» тармагында ар кандай багыттагы жогорку билим.
2. Эмгек тажрыйбасы жана стажы:
— иш стажына талаптар жок;
3. Кесиптик компетенциялар:
Билим:
— Кыргыз Республикасынын Суу кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Суу жөнүндө” мыйзамы;
— “Суу пайдалануучулардын ассоциациялары (ассоциациялары) жана суу пайдалануучулардын ассоциациялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы №225 токтому менен бекитилген “Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө” жобо;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-августундагы №463 токтому менен бекитилген “Электрондук арыздарды кароонун тартиби жөнүндө” жобо.
Билгичтиги:
— жогорку башчылардын буйруктарын сапаттуу аткаруу;
— документтерди, маалыматтарды, суроолорго жоопторду сапаттуу даярдоо;
— тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны иш жүзүндө колдонуу;
— кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
— мамлекеттик жана / же расмий тилде иш кагаздарын жүргүзүү;
— командалык иш;
Көндүмдөрү:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
Экономика, каржы жана эсеп башкармалыгы ( жетектөөчү адис, адис )
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— «экономика жана башкаруу», экономика, финансы жана кредит, бухгалтердик эсеп жана аудит багыты боюнча жогорку билими:
2. Эмгек тажрыйбасы жана стажы:
— иш стажына талаптар жок.
3. Кесиптик компетенциялар:
Билим:
— Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
— «Бухгалтердик эсеп жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
— “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
Билгичтиги:
— жогорку башчылардын буйруктарын сапаттуу аткаруу;
— документтерди, маалыматтарды, суроолорго жоопторду сапаттуу даярдоо;
— тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны иш жүзүндө колдонуу;
— кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— 1С программасын колдонуу: Бухгалтердик эсеп (8.3 версиясы);
— жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
— мамлекеттик жана / же расмий тилде иш кагаздарын жүргүзүү;
— командалык иш.
Көндүмдөрү:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
Ирригациялык системаларды эксплуатациялоо ( жетектөөчү адис, адис )
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— техникалык илимдер» жаатында «гидротехникалык курулуш», «гидромелиорация», «Айыл чарба суу менен камсыздоо, суу каптоо жана саркынды сууларды чыгаруу инженердик системалары», «суу ресурстары жана сууну пайдалануу», «мелиорация, рекультивация жана жерди коргоо», «суу ресурстарын комплекстүү пайдалануу жана коргоо», «жаратылышты жайгаштыруу жана сууну пайдалануу» айыл чарба багыты боюнча жогорку билим.
2. Эмгек тажрыйбасы жана стажы:
— иш стажына талаптар жок;
3. Кесиптик компетенциялар:
Билим:
— Кыргыз Республикасынын Суу кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Суу жөнүндө” мыйзамы;
— “Суу пайдалануучулардын ассоциациялары (ассоциациялары) жана суу пайдалануучулардын ассоциациялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы №225 токтому менен бекитилген “Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө” жобо;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-августундагы №463 токтому менен бекитилген “Электрондук арыздарды кароонун тартиби жөнүндө” жобо.
Билгичтиги:
— энергетикалык жабдуулардын иши, электр энергиясы боюнча эсепти жана отчетту түзүү;
— жогорку башчылардын буйруктарын сапаттуу аткаруу;
— документтерди, маалыматтарды, суроолорго жоопторду сапаттуу даярдоо;
— тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны иш жүзүндө колдонуу;
— кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
— мамлекеттик жана / же расмий тилде иш кагаздарын жүргүзүү;
— командалык иш.
Көндүмдөрү:
-убакыттын жана баанын бирдиктүү ченемдерин, Кыргыз Республикасында колдонулуучу курулуш ченемдерин жана эрежелерин, сметаларды түзүү боюнча нускамаларды билүү жана сактоо, курулуш-монтаждоо иштерин уюштуруу жана өндүрүү, гидротехникалык курулуш, Насостук станцияларды куруу жана эксплуатациялоо, жерди мелиорация, коллектордук-дренаждык тармакты куруу жана эксплуатациялоо;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
Техникалык саясат жана инвестиция ( жетектөөчү адис, адис )
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— техникалык илимдер» жаатында «гидротехникалык курулуш», «гидромелиорация», «Айыл чарба суу менен камсыздоо, суу каптоо жана саркынды сууларды чыгаруу инженердик системалары», «суу ресурстары жана сууну пайдалануу», «мелиорация, рекультивация жана жерди коргоо», «суу ресурстарын комплекстүү пайдалануу жана коргоо», «жаратылышты жайгаштыруу жана сууну пайдалануу» айыл чарба багыты боюнча жогорку билим.
2. Эмгек тажрыйбасы жана стажы:
— иш стажына талаптар жок;
3. Кесиптик компетенциялар:
Билим:
— Кыргыз Республикасынын Суу кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Суу жөнүндө” мыйзамы;
— “Суу пайдалануучулардын ассоциациялары (ассоциациялары) жана суу пайдалануучулардын ассоциациялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы №225 токтому менен бекитилген “Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө” жобо;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-августундагы №463 токтому менен бекитилген “Электрондук арыздарды кароонун тартиби жөнүндө” жобо.
Билгичтиги:
— жогорку башчылардын буйруктарын сапаттуу аткаруу;
— документтерди, маалыматтарды, суроолорго жоопторду сапаттуу даярдоо;
— тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны иш жүзүндө колдонуу;
— кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
— мамлекеттик жана / же расмий тилде иш кагаздарын жүргүзүү;
— командалык иш.
Көндүмдөрү:
— курулуш нормаларын жана эрежелерин, гидротехникалык курулмаларды жана суу сактагычтарды эксплуатациялоо эрежелерин;
— суу чарба объекттерин долбоорлоо жана куруу жаатында;
— техникалык отчетторду түзүүдө;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
СПАларды колдоо жана өнүктүрүү ( адис )
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— техникалык илимдер» жаатында «гидротехникалык курулуш», «гидромелиорация», «Айыл чарба суу менен камсыздоо, суу каптоо жана саркынды сууларды чыгаруу инженердик системалары», «суу ресурстары жана сууну пайдалануу», «мелиорация, рекультивация жана жерди коргоо», «суу ресурстарын комплекстүү пайдалануу жана коргоо», «жаратылышты жайгаштыруу жана сууну пайдалануу» айыл чарба багыты боюнча жогорку билим.
2. Эмгек тажрыйбасы жана стажы:
— иш стажына талаптар жок;
3. Кесиптик компетенциялар:
Билим:
— Кыргыз Республикасынын Суу кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Суу жөнүндө” мыйзамы;
— “Суу пайдалануучулардын ассоциациялары (ассоциациялары) жана суу пайдалануучулардын ассоциациялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы №225 токтому менен бекитилген “Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө” жобо;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-августундагы №463 токтому менен бекитилген “Электрондук арыздарды кароонун тартиби жөнүндө” жобо.
Билгичтиги:
— жылдык окуу пландарын түзүү жана СПАнын кызматкерлери үчүн окуу курстарын координациялоо, анын ичинде. областтык жана райондук жардам көрсөтүү бөлүмдөрү;
— жогорку башчылардын буйруктарын сапаттуу аткаруу;
— маалыматты чогултуу, талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;
— аналитикалык документтерди даярдоо;
— СПАларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча кеңири кампанияны иштеп чыгуу жана өткөрүү жөндөмдүүлүгү
— СПАларды түзүү жана өнүктүрүү үчүн маркетингдик материалдарды жана билим берүүнүн жана СПАларды чыңдоонун бардык аспектилери боюнча окуу программаларын даярдоону иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгү;
— тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны иш жүзүндө колдонуу;
— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
— жаңы эмгек шарттарына көнүү.
Көндүмдөрү:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
— кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу.
 Сынака катышуу үчүн керектүү документтердин тизмеси:
— бош кызмат ордун көрсөтүү менен жеке арызы;
— кадрларды эсепке алуу баракчасы сүрөтү менен;
— соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен автобиография;
— резюме;
— паспорттун же инсандыгын ырастоочу документтин көчүрмөсү (паспорттун же инсандыгын ырастоочу документтин түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт);
— зарыл болгон кесиптик билимин (дипломун), иш стажын жана квалификациясын тастыктаган документтер (эмгек китепчесинин көчүрмөсү, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө нотариалдык же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн документтердин көчүрмөлөрү) ;
Документтер скоросшивателге тиркелиши керек. Толук эмес же квалификациялык талаптарга жооп бербеген документтер конкурстук комиссиянын жыйынында каралбайт.
Документтерди кабыл алуу орду жана убактысы: Бишкек ш.Токтоналиев көч., 4а, 3-кабат, 321 каб. Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу Суу ресурстары кызматы;
Телефон 54-90-75, 9-00 дөн 17-00 саатка чейин.
Документтерди кабыл алуусу 2024-жылдын 15-февралынан тартып 25-февралына чейин (толук маалымат Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин www.agro.gov.kg жана Суу ресурстары кызматынын www.water.gov.kg сайттарында жайгаштырылган).