Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматынын кадрлар резервине кирүү үчүн мамлекеттик административдик кызмат орундарынын башкы, улук жана кенже тобуна ачык сынак жарыялайт:
Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын топторуна жалпы квалификациялык талаптар:
Башкы административдик кызмат орундарынын топтору үчүн:
1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2.Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын Министирлер Кабинети жөнүндө»;
3.Кыргыз Республикасынын «Эмгек Кодекси»;
4.Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө»;
5.Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»;
6.Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;
7.Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө»;
8.Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө»;
9.Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»;
10.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Улук административдик кызмат орундарынын топтору үчүн:
1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2.Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө»;
3.Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»;
4.Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;
5.Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»;
6.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Кенже административдик кызмат орундарынын тобу үчүн:
1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2.»Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
3.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Административдик кызматтардын бардык топтору үчүн
• Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;
• Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык продуктыларды билүү (Word, Excel, «TOKTOM Mamleket Pro» маалыматтык-укуктук системасы).
Башкы топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
1. Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку финансылык же экономикалык билими. “Менеджмент”, “Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу”.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. КР Салык кодекси;
2. КР Бюджеттик кодекси;
3. КР Салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодекси;
4. КР Укук бузуулар жөнүндө кодекси;
5. “Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө” КР Мыйзамы;
6. “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” КР Мыйзамы;
7. “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” КР Мыйзамы;
8. “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө” КР Мыйзамы;
9. “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу мүчөлүк акыларынын тарифтери жөнүндө” КР Мыйзамы;
10. “Этил спиртин өндүрүүгө, импорттоого, сактоого жана сатып өткөрүүгө мамлекеттик монополия жана алкоголдук продукцияны өндүрүүнү мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө” КР Мыйзамы;
11. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтому менен бекитилген “Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоонун тартиби жөнүндө” жобосу.
3.2. Жөндөмү:
— иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
— түзүмдүк бөлүктөрдүн көйгөйлөрүн чечүүгө карата мамилелерди талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана интеграциялоо;
— башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;
— кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
— коюлган милдеттерди чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;
— өз ишин жана түзүмдүк бөлүктүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү.
3.3. Көндүмдөр:
— аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
— түзүмдүк бөлүктү башкаруу (кол алдындагылардын ортосунда тапшырмалар жана милдеттерди рационалдуу бөлүштүрүү, стратегиялык максаттарды жана жетекчиликтин түрлөрүн өз кол алдындагыларга сапаттуу жеткирүү, башкаруу чечимдерин ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);
— маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— конфликттик кырдаалдарды жөнгө салуу;
— натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этикеттин ыкмаларын билүү, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө.
1. Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку кесиптик юридикалык билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. КР Салык кодекси;
2. КР Жарандык процесстик кодекси;
3. КР Граждандык кодекси;
4. КР Административдик-процесстик кодекси;
5. КР Укук бузуулар жөнүндө кодекси;
6. “Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө” КР Мыйзамы;
7. “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө” КР Мыйзамы;
8. “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу мүчөлүк акыларынын тарифтери жөнүндө” КР Мыйзамы.
3.2. Жөндөмү:
— иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
— түзүмдүк бөлүктөрдүн көйгөйлөрүн чечүүгө карата мамилелерди талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана интеграциялоо;
— башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;
— кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
— коюлган милдеттерди чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;
— өз ишин жана түзүмдүк бөлүктүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү.
3.3. Көндүмдөр:
— аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
— түзүмдүк бөлүктү башкаруу (кол алдындагылардын ортосунда тапшырмалар жана милдеттерди рационалдуу бөлүштүрүү, стратегиялык максаттарды жана жетекчиликтин түрлөрүн өз кол алдындагыларга сапаттуу жеткирүү, башкаруу чечимдерин ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);
— маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— конфликттик кырдаалдарды жөнгө салуу;
— натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этикеттин ыкмаларын билүү, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө.
1. Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку филологиялык билими же “журналистика” адистиги.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. “Массалык маалымат каражаттары жөнүндө” КР Мыйзамы;
2. “Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө” КР Мыйзамы;
3. “Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө” КР Мыйзамы;
4. “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” КР Мыйзамы.
3.2. Жөндөмү:
— маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— аналитикалык документтерди даярдоо;
— макалаларды, чыгып сүйлөөлөрдү, презентацияларды, маалыматтык материалдарды даярдоо;
— тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;
— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
— жаңы эмгек шарттарына көнүү;
— кызматкерлердин алдында так аныкталган милдеттерди коюу жана алардын ишине объективдүү баа берүү;
— кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү
3.3. Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— ишти пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
— башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу.
1. Кесиптик билим деңгээли:
— “Маалыматтык технологиялар” багыты боюнча жогорку билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. “Электрондук башкаруу жөнүндө” КР Мыйзамы;
2. “Электрондук колтамга жөнүндө” КР Мыйзамы;
3. “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” КР Мыйзамы;
— маалыматтык коопсуздук саясаты, MSSQL, маалыматтарды сактоонун коопсуздугунун негиздери жана эрежелери, тармактык ресурстарга кирүүнү контролдоо саясатын ишке ашыруу, маалымат базалары жана портал системалары үчүн контентти башкаруу системасын өнүктүрүү, программалык тиркемелерди иштеп чыгуу, веб-порталдарды/сайттарды иштеп чыгуу жана техникалык колдоо, графикалык маалыматты түзүү жана иштетүү үчүн программалык камсыздоо менен иштөө, HTML тилин билүү, веб-тиркемелерди иштеп чыгуу технологиялары, SQL серверинин серверин орнотуу, конфигурациялоо жана башкаруу, маалымат базасынын дизайны, локалдык тармак топологияларын билүү, маалыматтарды сактоонун коопсуздугунун негиздери жана эрежелери, криптография жана маалыматты коргоо жаатындагы системалык билими.
3.2. Жөндөмү:
— иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
— башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик;
— кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
— коюлган милдеттерди чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;
— өз ишин жана түзүмдүк бөлүктүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү.
3.3. Көндүмдөр:
— аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
— түзүмдүк бөлүктү башкаруу (кол алдындагылардын ортосунда тапшырмалар жана милдеттерди рационалдуу бөлүштүрүү, стратегиялык максаттарды жана жетекчиликтин түрлөрүн өз кол алдындагыларга сапаттуу жеткирүү, башкаруу чечимдерин ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);
— маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— конфликттик кырдаалдарды жөнгө салуу;
— натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этикеттин ыкмаларын билүү, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө.
1. Кесиптик билим деңгээли:
— “Эл аралык мамилелер” багыты боюнча жогорку билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. “ КР Салык кодекси;
2. “ Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” КР Мыйзамы;
3. Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө КР Мыйзамы;
4. Венской конвенции «О дипломатических сношениях» от 18 апреля 1961 года;
5. Англис тили.
3.2. Жөндөмү:
— маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— аналитикалык документтерди даярдоо;
— макалаларды, сөз сүйлөөлөрдү, презентацияларды даярдоо;
— маалыматтык материалдарды даярдоо;
— тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;
— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
— ишкер сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
— эмгектин жаңы шарттарына көнүү;
— кызматкерлердин алдына так белгиленген милдеттерди коюу жана алардын ишине объективдүү баа берүү;
— таламдардын кагылышуусуна алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
— эл алдында чыгып сүйлөө.
3.3. Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— ишти пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
— башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу.
Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
1. Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку финансылык же экономикалык билими. “Менеджмент”, “Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу”.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. КР Салык кодекси;
2. КР Бюджеттик кодекси;
3. КР Салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодекси;
4. “Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө” КР Мыйзамы;
5. “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” КР Мыйзамы;
6. “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” КР Мыйзамы;
7. “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө” КР Мыйзамы;
8. “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу мүчөлүк акыларынын тарифтери жөнүндө” КР Мыйзамы;
9. “Этил спиртин өндүрүүгө, импорттоого, сактоого жана сатып өткөрүүгө мамлекеттик монополия жана алкоголдук продукцияны өндүрүүнү мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө” КР Мыйзамы.
3.2. Жөндөмү:
— маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— аналитикалык документтерди даярдоо;
— тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;
— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
— жаңы эмгек шарттарына көнүү.
3.3. Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— ишти пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
— башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу.
1. Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку кесиптик юридикалык билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. КР Салык кодекси;
2. КР Жарандык процесстик кодекси;
3. КР Административдик-процесстик кодекси;
4. КР Укук бузуулар жөнүндө кодекси;
5. “Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө” КР Мыйзамы;
6. “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө” КР Мыйзамы.
3.2. Жөндөмү:
— маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— аналитикалык документтерди даярдоо;
— тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;
— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
— жаңы эмгек шарттарына көнүү.
3.3. Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— ишти пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
— башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу.
1. Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку филологиялык билими же “журналистика” адистиги.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. “Массалык маалымат каражаттары жөнүндө” КР Мыйзамы;
2. “Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө” КР Мыйзамы;
3. “Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө” КР Мыйзамы;
3.2. Жөндөмү:
— маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— аналитикалык документтерди даярдоо;
— макалаларды, чыгып сүйлөөлөрдү, презентацияларды, маалыматтык материалдарды даярдоо;
— тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;
— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
— жаңы эмгек шарттарына көнүү.
3.3. Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— ишти пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
— башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу.
1. Кесиптик билим деңгээли:
— “Маалыматтык технологиялар” багыты боюнча жогорку билими;
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. “Электрондук башкаруу жөнүндө” КР Мыйзамы;
2. Кыргыз Республикасынын мыйзамы “Электрондук колтамга жөнүндө” КР Мыйзамы;
3. “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” КР Мыйзамы;
— маалыматтык коопсуздук саясаты, MSSQL, маалыматтарды сактоонун коопсуздугунун негиздери жана эрежелери, тармактык ресурстарга кирүүнү контролдоо саясатын ишке ашыруу, маалымат базалары жана портал системалары үчүн контентти башкаруу системасын өнүктүрүү, программалык тиркемелерди иштеп чыгуу, веб-порталдарды/сайттарды иштеп чыгуу жана техникалык колдоо, графикалык маалыматты түзүү жана иштетүү үчүн программалык камсыздоо менен иштөө, HTML тилин билүү, веб-тиркемелерди иштеп чыгуу технологиялары, SQL серверинин серверин орнотуу, конфигурациялоо жана башкаруу, маалымат базасынын дизайны, локалдык тармак топологияларын билүү, маалыматтарды сактоонун коопсуздугунун негиздери жана эрежелери, криптография жана маалыматты коргоо жаатындагы системалык билими.
3.2. Жөндөмү:
— маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— аналитикалык документтерди даярдоо;
— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
— жаңы эмгек шарттарына көнүү.
3.3. Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— ишти пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
— башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу.
1. Кесиптик билим деңгээли:
— “Эл аралык мамилелер” багыты боюнча жогорку билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. “ КР Салык кодекси;
2. “ Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” КР Мыйзамы;
3. Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө КР Мыйзамы;
4. Венской конвенции «О дипломатических сношениях» от 18 апреля 1961 года;
5. Англис тили.
3.2. Жөндөмү:
— маалыматтарды топтоо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— аналитикалык документтерди даярдоо;
— тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;
— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
— ишкер сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
— эмгектин жаңы шарттарына көнүү.
3.3. Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— ишти пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
— башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу.
Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
1. Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку финансылык же экономикалык билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талаптар коюлбайт.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. КР Салык кодекси;
2. КР Бюджеттик кодекси;
3. КР Салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодекси;
4. “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” КР Мыйзамы;
5. “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө” КР Мыйзамы;
6. “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу мүчөлүк акыларынын тарифтери жөнүндө” КР Мыйзамы;
7. “Этил спиртин өндүрүүгө, импорттоого, сактоого жана сатып өткөрүүгө мамлекеттик монополия жана алкоголдук продукцияны өндүрүүнү мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө” КР Мыйзамы.
3.2. Жөндөмү:
— жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
— кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо жана даярдоо.
3.3. Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.
1. Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку кесиптик юридикалык билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талаптар коюлбайт.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. КР Салык кодекси;
2. КР Жарандык процесстик кодекси;
3. КР Административдик-процесстик кодекси;
4. КР Укук бузуулар жөнүндө кодекси;
5. “Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө” КР Мыйзамы.
3.2. Жөндөмү:
— жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
— тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;
— кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо жана даярдоо;
3.3. Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.
1. Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку филологиялык билими же “журналистика” адистиги.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талаптар коюлбайт.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. “Массалык маалымат каражаттары жөнүндө” КР Мыйзамы;
2. “Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө” КР Мыйзамы;
3. “Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө” КР Мыйзамы.
3.2. Жөндөмү:
— маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— аналитикалык документтерди даярдоо;
— макалаларды, чыгып сүйлөөлөрдү, презентацияларды, маалыматтык материалдарды даярдоо;
— тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;
— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
— жаңы эмгек шарттарына көнүү;
3.3.Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.
1. Кесиптик билим деңгээли:
— “Маалыматтык технологиялар” багыты боюнча жогорку билими;
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талаптар коюлбайт.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. “Электрондук башкаруу жөнүндө” КР Мыйзамы;
2. “Электрондук колтамга жөнүндө” КР Мыйзамы;
3. “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” КР Мыйзамы;
— маалыматтык коопсуздук саясаты, MSSQL, маалыматтарды сактоонун коопсуздугунун негиздери жана эрежелери, тармактык ресурстарга кирүүнү контролдоо саясатын ишке ашыруу, маалымат базалары жана портал системалары үчүн контентти башкаруу системасын өнүктүрүү, программалык тиркемелерди иштеп чыгуу, веб-порталдарды/сайттарды иштеп чыгуу жана техникалык колдоо, графикалык маалыматты түзүү жана иштетүү үчүн программалык камсыздоо менен иштөө, HTML тилин билүү, веб-тиркемелерди иштеп чыгуу технологиялары, SQL серверинин серверин орнотуу, конфигурациялоо жана башкаруу, маалымат базасынын дизайны, локалдык тармак топологияларын билүү, маалыматтарды сактоонун коопсуздугунун негиздери жана эрежелери, криптография жана маалыматты коргоо жаатындагы системалык билими.
3.2. Жөндөмү:
— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
— кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо жана даярдоо;
3.3. Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.
1. Кесиптик билим деңгээли:
— “Эл аралык мамилелер” багыты боюнча жогорку билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талаптар коюлбайт.
3. Кесиптик компетенциялар:
3.1. Билими:
1. “ КР Салык кодекси;
2. “ Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” КР Мыйзамы;
3. Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө КР Мыйзамы;
4. Венской конвенции «О дипломатических сношениях» от 18 апреля 1961 года;
5. Англис тили.
3.2. Жөндөмү:
— жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
— тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;
— кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо жана даярдоо.
3.3. Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.
Конкурска катышуу үчүн папкага тигилген документтердин толук комплекти керек (титулдук бетке фамилиясын, атын, атасынын атын, байланыш телефонун, ЖИН, электрондук адреси)
Документтерди төмөнкү тартипте тиркөө керек:
— өзүнүн арызы (кенже, улук жана башкы административдик кызмат орундарына), ошондой эле блоктогу суроолорду көрсөтүү менен (экономикалык, юридикалык, филологиялык жана маалыматтык технологиялар боюнча ж.б.);
— жеке баракчасы (сүрөтү менен жана байланыш маалыматтары менен);
— паспорттун көчүрмөсү (оригиналы конкурска келгенде көрсөтүлөт);
— эмгек китебинин көчүрмөсү (эгерде стажы болсо), нотариалдык жактан же болбосо иштеген жериндеги персоналды башкаруу бөлүмүнөн күбөлөндүрүлгөн;
— нотариустан же акыркы иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;
— өмүр баяны (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);
— резюме (электрондук почтасын көрсөтүү менен);
— ден соолугу жөнүндө медициналык маалымкат ( 086 формасы);
— Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Маалымат борборунан (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалымат), конкурска катышуу үчүн арыз жазган күндөн баштап, бир айдан ашпаган мөөнөтү менен;
— аскердик билеттин көчүрмөсү (эркек жарандар үчүн);
— Кыргыз Республикасынын жеке мүнөздөгү маалыматтар чөйрөсүндөгү мыйзамдарында белгиленген тартипте талапкердин жеке маалыматтарын берүүгө, чогултууга жана иштетүүгө анын макулдугу.
Сынакка катышуу үчүн документтер 2024-жылдын 18 — июнуна саат 18.00гө чейин кабыл алынат.
Арыздарды кабыл алуу даректери:
Борбордук аппарат – Бишкек шаары, Чүй проспекти, 219, тел. 61-13-99;
Нарын жана Ысык-Көл облустары – Каракол ш., Торгоев к., 57, 27 — кабинети, тел. 0-3922-52364;
Жалал-Абад, Ош, жана Баткен облустары – Ош ш., А.Масалиев пр., 75, 12-кабинети, тел. 0-3222-4-15-18