Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар департаменти улук жана кенже топторго мамлекеттик административдик кызмат орундарынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс жарыялайт.
Жалпы квалификациялык талаптар (негизги тест):
— административдик мамлекеттик кызмат орундарынын улук тобу үчүн:
1)Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2)“Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.
3)“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
4)“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
5)”Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
6)Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
1). Улук топтогу кызмат орундарына квалификациялык талаптар:
1.Кесиптик билим деңгээли:
— юридикалык багыт боюнча, экономикалык, финансылык же техникалык IT жогорку кесиптик билим.
2.Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик кызмат же муниципалдык кызмат стажы бир жылдан кем эмес же адистиги боюнча иш стажы үч жылдан кем эмес.
3. Кесиптик компетенттүүлүк:
Билими:
— Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
— «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
— «Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
— «Укук бузуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын кодекси;
— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтому «Мамлекеттик сатып алуулар жол-жоболорун жүргүзүү тартибин бекитүү жөнүндө» 2023-жылдын 19-сентябры № 489;
— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №253 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги жөнүндө жобо;
— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 10-декабрындагы №302 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар департаменти жөнүндө жобо.
Билүүсү:
• жамаатта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү жана инсандар аралык байланыштын заманбап ыкмаларын колдонуу;
• критикалык кырдаалда чечим кабыл алуу жана кабыл алынган чечимдер үчүн жоопкерчилик;
• маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
• аналитикалык документтерди даярдоо;
• тиешелүү тармакта ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;
• кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
• ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
• кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
• эл алдында сүйлөө;
• өз ишин жана бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу.
Көндүмдөр:
• кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
• ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
• Чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;
• натыйжалуу мамилелерди куруу;
• Ишкердик этикеттин ыкмаларын билүү;
• мамлекеттик жана расмий тилдерде кеңешмелерди жана жолугушууларды, эл алдында чыгып сүйлөөлөрдү өткөрүү жана иштиктүү кат алышууларды жүргүзүү;
• ишти пландаштыруу жана кызмат убактысын туура бөлүштүрүү;
• башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
• компьютердик жана уюштуруу техникаларын, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.
Санариптик компетенттүүлүккө талаптар:
• Компьютер жана мобилдик жабдуулар менен иштөө
•Жөндөмдүүлүгү:
•Тексттик, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштөө.
• Файлдарды жана папкаларды түзүү жана иштөө (атын өзгөртүү, көчүрүү, жылдыруу, жок кылуу жана калыбына келтирүү).
•Тышкы перифериялык түзүлүштөрдү туташтыруу.
•Диск мейкиндигин тазалоо (архивдөө).
•Компьютердик жана социалдык тармактардагы иш: маалыматты издөө, бөлүшүү жана сактоо) (Интернет, электрондук.почта ж. б.)
•Жөндөмдүүлүгү:
•Электрондук каттарды кабыл алуу жана жөнөтүү.
•Издөө системаларын колдонуу.
•Ар кандай браузерлер менен иштөө.
• Кызматтык этиканын нормаларын эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенишүү.
— Оргтехника менен иштөө.
Кеңсе техникасы менен иштей билүү:
•Көчүрмө аппараттар.
• Принтер.
• Сканер.
•Проектор же интерактивдүү доска.
• Факс
Жалпы квалификациялык талаптар (негизги тест):
— административдик мамлекеттик кызмат кенже орундары үчүн:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
1) Кызмат орундарынын кенже тобуна карата квалификациялык талаптар:
1.Кесиптик билим деңгээли:
– юридикалык багыт боюнча, экономикалык, финансылык же техникалык IT жогорку кесиптик билим.
2.Иш стажы жана тажрыйбасы:
— стажыга талаптар коюлбайт.
3. Кесиптик компетенттүүлүк:
Билими:
— «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
— «Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
— «Укук бузуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын кодекси;
— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтому «Мамлекеттик сатып алуулар жол-жоболорун жүргүзүү тартибин бекитүү жөнүндө» 2023-жылдын 19-сентябры № 489;
— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №253 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги жөнүндө жобо;
— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 10-декабрындагы №302 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар департаменти жөнүндө жобо.
Билүүсү:
• жамаатта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү жана инсандар аралык байланыштын заманбап ыкмаларын колдонуу;
• критикалык кырдаалда чечим кабыл алуу жана кабыл алынган чечимдер үчүн жоопкерчилик;
• маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
• аналитикалык документтерди даярдоо;
• тиешелүү тармакта ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;
• кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
• ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
• кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
• эл алдында сүйлөө;
• өз ишин жана бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу.
Көндүмдөр:
• кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
• ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
• Чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;
• натыйжалуу мамилелерди куруу;
• Ишкердик этикеттин ыкмаларын билүү;
• мамлекеттик жана расмий тилдерде кеңешмелерди жана жолугушууларды, эл алдында чыгып сүйлөөлөрдү өткөрүү жана иштиктүү кат алышууларды жүргүзүү;
• ишти пландаштыруу жана кызмат убактысын туура бөлүштүрүү;
• башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
• компьютердик жана уюштуруу техникаларын, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.
Санариптик компетенттүүлүккө талаптар:
— Компьютер жана мобилдик жабдуулар менен иштөө
Жөндөмдүүлүгү:
•Тексттик, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштөө.
•Файлдарды жана папкаларды түзүү жана иштөө (атын өзгөртүү, көчүрүү, жылдыруу, жок кылуу жана калыбына келтирүү).
•Тышкы перифериялык түзүлүштөрдү туташтыруу.
• Диск мейкиндигин тазалоо (архивдөө).
•- Компьютердик жана социалдык тармактардагы иш: маалыматты издөө, бөлүшүү жана сактоо) (Интернет, электрондук.почта ж. б.)
Жөндөмдүүлүгү:
•Электрондук каттарды кабыл алуу жана жөнөтүү.
•Издөө системаларын колдонуңуз.
•Ар кандай браузерлер менен иштөө.
• Кызматтык этиканын нормаларын эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенишүү.
— Оргтехника менен иштөө.
•Кеңсе техникасы менен иштей билүү:
•Көчүрмө аппараттар.
• Принтер.
•Сканер.
•Проектор же интерактивдүү доска.
•Факс.
Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу керек:
— Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар департаментинин конкурстук комиссиясынын төрагасы О.К.Сабировдун атына вакансияны көрсөтүү менен жеке арызы;
— Кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракча (толтурулган) сүрөтү менен;
— Өмүр баян (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен);
— Резюме;
— паспорттун көчүрмөсү (паспорттун же өздүгүн күбөлөндүрүүчү документтин түп нускасы конкурска документтерди тапшырууда, ошондой эле тестирлөө этабында көрсөтүлөт);
— зарыл болгон кесиптик билимин, иш стажын жана квалификациясын ырастаган документтер (нотариалдык же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматтары тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими жөнүндө, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө, илимий даража жана илимий наам берүү жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү) көктөмөгө көктөлгөн;
Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандарга конкурска катышууга жол берилбейт.
Эскертүү: конкурсанттар төмөнкү талаптарга жооп бериши керек:
— Кыргыз Республикасынын жараны болууга;
— 21 жаштан жогору
Конкурсанттар документтерди Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар департаментине 2024-жылдын 3-июлуна чейин төмөнкү дарек боюнча тапшырышы керек: Эркиндик бульвары, 58а, 701-иш бөлмө. Сурап-билүү телефондору: 625313 кошумча (2352), 0705999744
Толук маалымат төмөнкү сайттарда жайгаштырылган: www.minfin.kg. Instagram dgz_official_