Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы мамлекеттик административдик кызмат орундарынын улук жана кенже топторуна кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс жарыялайт.
Квалификациялык талаптар:
Мамлекеттик административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн:
Борбордук аппараттын жана аймактык бөлүмдөрдүн бош кызмат орундарын ээлөө үчүн кадрлар резервине киргизүү үчүн (Бишкек, Жалал-Абад, Ош, Баткен, Каракол ш.)
1.Кесиптик билим деңгээли:
– жогорку экономикалык жана/же юридикалык билим;
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта 1 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы, же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы.
3. Жалпы мыйзамдарды билүүсү:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздары боюнча типтүү нускама.
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы туруу” Мыйзамы;
— “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Мыйзамы;
4.Предметтик мыйзамдарды билүүсү:
— Кыргыз Республикасынын «Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө», «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө», «Атаандаштык жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө», «Жарнама жөнүндө» жана «Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө» мыйзамдарын;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-февралындагы “Мамлекет тарабынан жөнгө салынуучу чарбакер субъекттердин товарларына (жумуштарына, кызмат көрсөтүүлөрүнө) бааларды (тарифтерди) аныктоонун тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» №83; 2018-жылдын 29-январындагы «Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” №56, 2012-жылдын 2-июнундагы “Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинин талаптарына ылайык өтүнүч каттарды жана билдирүүлөрдү мамлекеттик монополияга каршы орган тарабынан кароонун Эрежелерин бекитүү тууралуу» №366; 2013-жылдын 5-апрелиндеги «Табигый монополиялар субъекттеринин товарларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатып алуу эрежелерин бекитүү жөнүндө» №175; 2016-жылдын 17-мартындагы «Жөнгө салынуучу товарлардын (жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн) ар бир түрү боюнча жана жалпысынан башка иш боюнча кирешелерди, чыгымдарды жана тартылган активдерди өзүнчө эсепке алууну жүргүзүү тартибин бекитүү тууралуу» №130; 2012-жылдын 2-июнундагы «Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамдарын бузуулар жөнүндө иштерди кароонун Эрежелерин бекитүү тууралуу» №365; 2012-жылдын 2-июнундагы «Ак ниет эмес атаандаштык жаатында монополияга каршы мыйзамдарды бузуулар жөнүндө иштерди кароонун тартибин бекитүү тууралуу» №362; 2012-жылдын 11-июнундагы “Чарба субъекттерин мажбурлап бөлүү (ажыратуу) жөнүндө Эрежелерди бекитүү тууралуу» №391; 2012-жылдын 2-июнундагы «Атаандаштыкты чектеген атаандаштыкка каршы макулдашууларды (макулдашылган иш-аракеттерди) табуу, бөгөт коюу боюнча Эрежелерди бекитүү жөнүндө» №364; 2015-жылдын 7-июлундагы «Кыргыз Республикасынын товардык рыногундагы атаандаштыктын абалына талдоо жүргүзүүнүн тартибин бекитүү тууралуу» №461; 2012-жылдын 21-июнундагы «Экономикалык концентрация процессинде Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамдарынын сакталышын контролдоо боюнча Эрежелерди бекитүү жөнүндө» №431; 2015-жылдын 27-июлундагы “Монополияга каршы мыйзамдардын бузулушуна алып келиши мүмкүн болгон иш-аракеттерди жасоого жол берилбестиги жөнүндө эскертүүлөрдү берүүнүн тартибин бекитүү жөнүндө «№534; 2009-жылдын 18-майындагы «Кыргыз Республикасында билим берүүнүн акы төлөмө кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтерди түзүү жана колдонуу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» №300; 2000-жылдын 26-октябрындагы “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр (жумуштар) үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн аныктоо тартибин бекитүү тууралуу» №637; 2012-жылдын 10-февралындагы “Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмесин) бекитүү жөнүндө» №85; 2015-жылдын 14-январындагы «Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын базалык реестрин бекитүү жөнүндө» №6; 2014-жылдын 30-сентябрындагы «Кыргыз Республикасынын аймагында соода ишин тартипке салуу жөнүндө» №560; 1998-жылдын 12-октябрындагы “Кыргыз Республикасынын «Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө” Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу» №667; 2005-жылдын 30-декабрындагы «Продукциянын шайкештигин милдеттүү тастыктоо жөнүндө» №639 токтомдорун.
Жөндөмү:
— маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— аналитикалык документтерди даярдоо;
— монополияга каршы жөнгө салуунун улуттук жана чет өлкөлүк тажрыйбасын талдоо жана аны практикада колдонуу;
— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
— маалыматты чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн рынокторундагы атаандаштык чөйрөнүн абалына талдоо жүргүзүү;
— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
— жаңы эмгек шарттарына көнүү.
Көндүмдөрү:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү.
Мамлекеттик административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн:
Борбордук аппараттын жана аймактык бөлүмдөрдүн бош кызмат орундарын ээлөө үчүн кадрлар резервине киргизүү үчүн (Бишкек, Каракол, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын ш.)
1.Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку экономикалык жана/же юридикалык жана/же техникалык билим.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажы талап кылынбайт.
3. Жалпы мыйзамдарды билүүсү:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2 Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
3.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздары боюнча типтүү нускама.
4.Предметтик мыйзамдар:
— Кыргыз Республикасынын «Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө», «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө», «Атаандаштык жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө», «Жарнама жөнүндө» жана «Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө» мыйзамдарын;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-февралындагы “Мамлекет тарабынан жөнгө салынуучу чарбакер субъекттердин товарларына (жумуштарына, кызмат көрсөтүүлөрүнө) бааларды (тарифтерди) аныктоонун тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» №83; 2018-жылдын 29-январындагы «Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” №56, 2012-жылдын 2-июнундагы “Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинин талаптарына ылайык өтүнүч каттарды жана билдирүүлөрдү мамлекеттик монополияга каршы орган тарабынан кароонун Эрежелерин бекитүү тууралуу» №366; 2013-жылдын 5-апрелиндеги «Табигый монополиялар субъекттеринин товарларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатып алуу эрежелерин бекитүү жөнүндө» №175; 2016-жылдын 17-мартындагы «Жөнгө салынуучу товарлардын (жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн) ар бир түрү боюнча жана жалпысынан башка иш боюнча кирешелерди, чыгымдарды жана тартылган активдерди өзүнчө эсепке алууну жүргүзүү тартибин бекитүү тууралуу» №130; 2012-жылдын 2-июнундагы «Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамдарын бузуулар жөнүндө иштерди кароонун Эрежелерин бекитүү тууралуу» №365; 2012-жылдын 2-июнундагы «Ак ниет эмес атаандаштык жаатында монополияга каршы мыйзамдарды бузуулар жөнүндө иштерди кароонун тартибин бекитүү тууралуу» №362; 2012-жылдын 11-июнундагы “Чарба субъекттерин мажбурлап бөлүү (ажыратуу) жөнүндө Эрежелерди бекитүү тууралуу» №391; 2012-жылдын 2-июнундагы «Атаандаштыкты чектеген атаандаштыкка каршы макулдашууларды (макулдашылган иш-аракеттерди) табуу, бөгөт коюу боюнча Эрежелерди бекитүү жөнүндө» №364; 2015-жылдын 7-июлундагы «Кыргыз Республикасынын товардык рыногундагы атаандаштыктын абалына талдоо жүргүзүүнүн тартибин бекитүү тууралуу» №461; 2012-жылдын 21-июнундагы «Экономикалык концентрация процессинде Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамдарынын сакталышын контролдоо боюнча Эрежелерди бекитүү жөнүндө» №431; 2015-жылдын 27-июлундагы “Монополияга каршы мыйзамдардын бузулушуна алып келиши мүмкүн болгон иш-аракеттерди жасоого жол берилбестиги жөнүндө эскертүүлөрдү берүүнүн тартибин бекитүү жөнүндө «№534; 2009-жылдын 18-майындагы «Кыргыз Республикасында билим берүүнүн акы төлөмө кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтерди түзүү жана колдонуу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» №300; 2000-жылдын 26-октябрындагы “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр (жумуштар) үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн аныктоо тартибин бекитүү тууралуу» №637; 2012-жылдын 10-февралындагы “Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмесин) бекитүү жөнүндө» №85; 2015-жылдын 14-январындагы «Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын базалык реестрин бекитүү жөнүндө» №6; 2014-жылдын 30-сентябрындагы «Кыргыз Республикасынын аймагында соода ишин тартипке салуу жөнүндө» №560; 1998-жылдын 12-октябрындагы “Кыргыз Республикасынын «Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө” Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу» №667; 2005-жылдын 30-декабрындагы «Продукциянын шайкештигин милдеттүү тастыктоо жөнүндө» №639, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 21-январындагы “Мамлекеттик метрологиялык көзөмөл жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” №32 токтомдору.
Административдик кызмат орундарынын бардык топтору үчүн:
— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;
— компьютердик сабаттуулук жана зарыл болгон Word, Excel, “Токтом Корпорация Про” маалыматтык-укуктук тутумун билүүсү
Конкурстук тандоого катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:
Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди көктөмөдө берүү зарыл (көктөмөдө аты-жөнү, ИННи, байланыш номерлери, электрондук почта дареги көрсөтүлөт):
— арыз;
— кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөттөрү жана байланыш маалыматтары менен);
— паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт);
— нотариалдык жактан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);
— автобиография (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен);
— нотариалдык же иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү (бар болсо);
— окумуштуулук даража жана окумуштуулук наам ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (бар болсо);
— резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен);
Конкурска катышуу үчүн документтер 2023-жылдын 26-июлу саат 18-00 гө чейин Бишкек ш., Байтик Баатыр 7Б/1 дареги боюнча кабыл алынат, суроолор менен 0 (312) 56 33 01 номерине кайрылсаңыздар болот.
ЭСКЕРТҮҮ: Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандарга конкурска катышууга жол берилбейт.