Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын мамлекеттик административдик кызмат орундарынын улук жана кенже топторуна кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс жарыялайт.
Квалификациялык талаптар:
Мамлекеттик административдик кызмат орундарынын улук тобу:
Борбордук аппараттын жана аймактык бөлүмдөрдүн бош кызмат орундарын ээлөө үчүн кадрлар резервине киргизүү үчүн (Бишкек ш., Ош ш., Чүй, Талас, Нарын, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Ош, Баткен областтары).
1.Кесиптик билим деңгээли: жогорку экономикалык жана/же юридикалык билим.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта 1 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы.
3. Жалпы мыйзамдарды билүүсү:
-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздары боюнча типтүү нускама.
-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
-“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Мыйзамы.
4.Кесиптик мыйзамдар:
-Кыргыз Республикасынын «Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө», «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө», «Атаандаштык жөнүндө», «Кыргыз
Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө», «Жарнама жөнүндө» жана «Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө», «Баа түзүү жөнүндө» мыйзамдарын;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-февралындагы
“Мамлекет тарабынан жөнгө салынуучу чарбакер субъекттердин товарларына (жумуштарына, кызмат көрсөтүүлөрүнө) бааларды (тарифтерди) аныктоонун тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» №83; 2018-жылдын 29январындагы «Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” №56, 2012-жылдын 2-июнундагы “Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинин талаптарына ылайык өтүнүч каттарды жана билдирүүлөрдү мамлекеттик монополияга каршы орган тарабынан кароонун Эрежелерин бекитүү тууралуу» №366, 2013-жылдын 5апрелиндеги «Табигый монополиялар субъекттеринин товарларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатып алуу эрежелерин бекитүү жөнүндө» №175, 2016жылдын 17-мартындагы «Жөнгө салынуучу товарлардын (жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн) ар бир түрү боюнча жана жалпысынан башка иш боюнча кирешелерди, чыгымдарды жана тартылган активдерди өзүнчө эсепке алууну жүргүзүү тартибин бекитүү тууралуу» №130; 2022-жылдын 4ноябрындагы “Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамдарын бузуу тууралуу иштерди кароо эрежелерин бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Министрлер Кабинетинин монополияга каршы жөнгө салуу маселелери боюнча айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” №619, 2012-жылдын 2-июнундагы «Ак ниет эмес атаандаштык жаатында монополияга каршы мыйзамдарды бузуулар жөнүндө иштерди кароонун тартибин бекитүү тууралуу» №362; 2012-жылдын 11июнундагы “Чарба субъекттерин мажбурлап бөлүү (ажыратуу) жөнүндө Эрежелерди бекитүү тууралуу» №391; 2012-жылдын 2-июнундагы «Атаандаштыкты чектеген атаандаштыкка каршы макулдашууларды (макулдашылган иш-аракеттерди) табуу, бөгөт коюу боюнча Эрежелерди бекитүү жөнүндө» №364; 2015-жылдын 7-июлундагы «Кыргыз Республикасынын товардык рыногундагы атаандаштыктын абалына талдоо жүргүзүүнүн тартибин бекитүү тууралуу» №461; 2022-жылдын 4ноябрындагы “Экономикалык концентрацияны контролдоо боюнча эрежелерди бекитүү жөнүндө” №617, 2015-жылдын 27-июлундагы “Монополияга каршы мыйзамдардын бузулушуна алып келиши мүмкүн болгон иш-аракеттерди жасоого жол берилбестиги жөнүндө эскертүүлөрдү берүүнүн тартибин бекитүү жөнүндө «№534, 2000-жылдын 26-октябрындагы “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр (жумуштар) үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн аныктоо тартибин бекитүү тууралуу» №637, 2012-жылдын 10-февралындагы “Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмесин) бекитүү жөнүндө» №85, 2015-жылдын 14январындагы «Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын базалык реестрин бекитүү жөнүндө» №6, 2014-жылдын 30-сентябрындагы «Кыргыз
Республикасынын аймагында соода ишин тартипке салуу жөнүндө» №560,
1998-жылдын 12-октябрындагы “Кыргыз Республикасынын
Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө”Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө” №667, 2022-жылдын 20-майындагы “Шайкештикти баалоо чөйрөсүндөгү айрым маселелер жөнүндө” №267 токтомдорун.
Жөндөмү:
-маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-аналитикалык документтерди даярдоо;
-монополияга каршы жөнгө салуунун улуттук жана чет өлкөлүк тажрыйбасын талдоо жана аны практикада колдонуу;
-ишкер сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
-товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн рынокторундагы атаандаштык чөйрөнүн абалына талдоо жүргүзүү; — кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу; — жаңы эмгек шарттарына көнүү.
Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
-ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү.
Мамлекеттик административдик кызмат орундарынын кенже тобу:
Бош кызмат орундарын ээлөөгө кадрлар резервине киргизүү үчүн (Бишкек ш., Ош ш., Чүй, Талас, Нарын, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Ош, Баткен областтары).
1.Кесиптик билим деңгээли:
-жогорку экономикалык жана/же юридикалык билим. 2. иш стажы жана тажрыйбасы: — иш стажы талап кылынбайт.
3. Жалпы мыйзамдарды билүүсү:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2 Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздары боюнча типтүү нускама. 4. Кесиптик мыйзамдарды билүүсү:
-Кыргыз Республикасынын «Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө», «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө», «Атаандаштык жөнүндө», «Кыргыз
Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө», «Жарнама жөнүндө» жана «Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө», «Баа түзүү жөнүндө» мыйзамдарын;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-февралындагы
“Мамлекет тарабынан жөнгө салынуучу чарбакер субъекттердин товарларына (жумуштарына, кызмат көрсөтүүлөрүнө) бааларды (тарифтерди) аныктоонун тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» №83; 2018-жылдын 29январындагы «Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” №56, 2012-жылдын 2-июнундагы “Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинин талаптарына ылайык өтүнүч каттарды жана билдирүүлөрдү мамлекеттик монополияга каршы орган тарабынан кароонун Эрежелерин бекитүү тууралуу» №366; 2013-жылдын 5апрелиндеги «Табигый монополиялар субъекттеринин товарларды (иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү) сатып алуу эрежелерин бекитүү жөнүндө» №175; 2016-жылдын 17-мартындагы «Жөнгө салынуучу товарлардын (жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн) ар бир түрү боюнча жана жалпысынан башка иш боюнча кирешелерди, чыгымдарды жана тартылган активдерди өзүнчө эсепке алууну жүргүзүү тартибин бекитүү тууралуу» №130; 2012-жылдын 2-июнундагы «Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамдарын бузуулар жөнүндө иштерди кароонун Эрежелерин бекитүү тууралуу» №365; 2012-жылдын 2-июнундагы «Ак ниет эмес атаандаштык жаатында монополияга каршы мыйзамдарды бузуулар жөнүндө иштерди кароонун тартибин бекитүү тууралуу» №362; 2012-жылдын 11июнундагы “Чарба субъекттерин мажбурлап бөлүү (ажыратуу) жөнүндө Эрежелерди бекитүү тууралуу» №391; 2012-жылдын 2-июнундагы «Атаандаштыкты чектеген атаандаштыкка каршы макулдашууларды (макулдашылган иш-аракеттерди) табуу, бөгөт коюу боюнча Эрежелерди бекитүү жөнүндө» №364; 2015-жылдын 7-июлундагы «Кыргыз Республикасынын товардык рыногундагы атаандаштыктын абалына талдоо жүргүзүүнүн тартибин бекитүү тууралуу» №461; 2015-жылдын 27-июлундагы “Монополияга каршы мыйзамдардын бузулушуна алып келиши мүмкүн болгон иш-аракеттерди жасоого жол берилбестиги жөнүндө эскертүүлөрдү берүүнүн тартибин бекитүү жөнүндө «№534; 2000-жылдын 26-октябрындагы “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр (жумуштар) үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн аныктоо тартибин бекитүү тууралуу» №637; 2012-жылдын 10-февралындагы “Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмесин) бекитүү жөнүндө» №85; 2014-жылдын 30сентябрындагы «Кыргыз Республикасынын аймагында соода ишин тартипке салуу жөнүндө» №560; 2022-жылдын 20-майындагы “Шайкештикти баалоо чөйрөсүндөгү айрым маселелер жөнүндө” №267 токтомдорун.
Мамлекеттик административдик кызмат орундарынын кенже тобу:
Метрологиялык көзөмөл боюнча бош кызмат орундарын ээлөөгө кадрлар резервине киргизүү үчүн
(Бишкек, Талас, Ош, Нарын, Каракол шаарлары).
1.Кесиптик билим деңгээли: — жогорку техникалык билим.
2.Иш стажы жана тажрыйбасы: — иш стажы талап кылынбайт.
3.Жалпы мыйзамдарды билүүсү:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2 Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
3.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы иш кагаздары боюнча типтүү нускама. 4. Кесиптик мыйзамдарды билүүсү:
-“Өлчөөлөрдүн бирдейлигин камсыз кылуу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасында техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө”, “Ишкер субьектилерге текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө”, “Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө”, “Атаандаштык жөнүндө”, “Жарнама жөнүндө” жана “Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 31-майындагы «Мамлекеттик метрологиялык көзөмөл жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» №350 токтому;
Жөндөмү:
-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү улуттук жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык ишмердүүлүктө колдонуу;
-маалыматты чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана синтездөө;
-товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн рынокторундагы атаандаштык чөйрөнүн абалына талдоо жүргүзүү;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-жаңы эмгек шарттарына көнүү;
-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо даярдоо;
— мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
-командадагы иш.
Көндүмдөрү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштей билүү жана аны иш жүзүндө колдоно билүү.
-маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылаштыра билүү;
-ЖМКлар үчүн маалыматтарды даярдоо, иш-чараларды уюштуруу (тегерек столдорду даярдоо, анын ичинде ЖМКны тартуу менен), иште колдонуудагы мыйзамдардын ченемдерин натыйжалуу колдоно билүү.
-башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу.
Административдик кызмат орундарынын бардык топтору үчүн:
-кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;
-компьютердик сабаттуулук жана зарыл болгон (Word, Excel, “Токтом Корпорация Про” маалыматтык-укуктук тутумун) билүүсү.
Конкурска катышуу үчүн кийинки документтер көктөмөгө тиркелип берилиши керек (Аты жөнү, ИНН, байланыш телефону, дареги, электрондук почтасы):

-арыз;
-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү жана байланыш маалыматтары менен) — паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде берилет)
-нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн же иштеген жеринде персоналды башкаруу кызматынын эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш тажрыйбасы менен),
-өмүр баян (соттолбогондугу тууралуу маалымат)
-нотариалдык же иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин тастыктоочу документтердин көчүрмөлөрү;
-илимий деңгээлин жана илимий даражасын ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (бар болсо);
-резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен);
Конкурска катышуу үчүн документтер Бишкек ш., Байтик Баатыр көчөсү 7Б/1 дареги боюнча 2024-жылдын 20-июнун (кошуп) саат 18.00.го чейин кабыл алынат, маалымат үчүн телефондор 0 (312) 56 33 01.
ЭСКЕРТҮҮ: Коюлган талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандар, конкурска катышууга киргизилбейт.