Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин борбордук аппаратынын мамлекеттик жарандык кызматынын башкы, улук жана кенже административдик кызмат орундарына кадрлар резервине киргизүүгө ачык сынак жарыялайт
Кадрдык резервге киргизүү үчүн талапкерлер төмөнкү квалификациялык талаптарга жооп бериши керек:
1) Кыргыз Республикасынын жараны болууга;
2) 21 жаштан кем эмес;
3) кадрлардын резервине киргизүү үчүн мыйзамдарда белгиленген квалификациялык талаптарга жооп берүүгө.
1. Административдик кызмат орундарынын башкы тобуна:
Негизги тест үчүн төмөнкү ЧУАларды милдеттүү түрдө билүү
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын Конституциялык «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси;
4. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын «Ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;
7. Кыргыз Республикасынын «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө» Мыйзамы;
8. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Мыйзамы;
9. Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;
10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Энергетика багыты боюнча квалификациялык талаптар
1)Кесиптик билим деңгээли:
-энергетика боюнча жогорку кесиптик билим.
2)Иш стажы жана тажрыйбасы:
-жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 беш жылдан кем эмес иш стажы.
3)Кесиптик компетенциялар:
Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ЧУАларды билүү:
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” конституциялык Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Энергетика жөнүндө”, “Электр энергетикасы жөнүндө”, “Энергияны үнөмдөө жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын стратегиялык объектилери жөнүндө”, “Акционердик коомдор жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө”, “Атаандаштык жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү системасы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө”, “Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө” “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсү жөнүндө”;
— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы № 233 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Регламенти;
— Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин 2021-жылдын 26-октябрындагы № 570 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Регламенти;
— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 247 “Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин маселелери жөнүндө” токтому.
Билгичтиги:
-иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
-түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн чечүүгө болгон мамилени талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана интеграциялоо;
-башкаруу чечимдерин тез кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;
-кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
-көйгөйлөрдү чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;
-өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
-чыр-чатакты чечүү.
Көндүмдөр:
-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
-түзүмдүк бөлүмдү башкаруу (кол алдындагылардын ортосунда буйруктарды жана тапшырмаларды сарамжалдуу бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын алардын кол алдындагыларга сапаттуу жеткирүү, башкаруу чечимдерин ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, жаңы формаларды жана иш ыкмалары издөө);
-маалыматты талдоо, системалаштыруу жана чогултуу;
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
-натыйжалуу мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын өздөштүрүү, жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө жана мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууларды жүргүзүү;
-компьютердик жана оргтехникалык, керектүү программалык продуктылар менен иштөө.
2. Административдик кызмат орундарынын улук тобуна:
Негизги тест үчүн төмөнкү ЧУАларды милдеттүү түрдө билүү:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө»Мыйзамы;
3) «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
4) «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
5)»Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускама.
2.1. Корпоративдик башкаруу багыты боюнча квалификациялык талаптар:
1)Кесиптик билим деңгээли:
-энергетика тармагы, гуманитардык илимдер жаатындагы юриспруденция багыты, геология, чалгындоо жана кендерди иштетүү жаатындагы тоо иштери боюнча, экономика жана башкаруу жаатындагы экономика багыты боюнча жогорку кесиптик билими.
2)Иш стажы жана тажрыйбасы:
-мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3)Кесиптик компетенциялар:
Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ЧУА ларды билүү:
Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Энергетика жөнүндө”, “Электр энергетикасы жөнүндө”, “Энергияны үнөмдөө жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын стратегиялык объектилери жөнүндө”, “Акционердик коомдор жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө”, “Атаандаштык жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү системасы жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө”, “Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсү жөнүндө”.
Билгичтиги:
-иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
-түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн чечүүгө болгон мамилени талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана интеграциялоо;
-башкаруу чечимдерин тез кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;
-кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
-көйгөйлөрдү чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;
-өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
-чыр-чатакты чечүү.
Көндүмдөр:
-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
-маалыматты талдоо, системалаштыруу жана чогултуу;
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
-натыйжалуу мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын өздөштүрүү, жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө жана мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууларды жүргүзүү;
-компьютердик жана оргтехникалык, керектүү программалык продуктылар менен иштөө.
2.2. Юриспруденция багыты боюнча квалификациялык талаптар:
1) Кесиптик билим деңгээли :
— гуманитардык илимдер жаатындагы юриспруденция багыты боюнча жогорку билим.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
— жалпысынан мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта 1 жылдан кем эмес иш стажы, же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3) Кесиптик компетенциялар:
Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ЧУА ларды билүү:
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” конституциялык Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси, Кыргыз Республикасынын Граждандык-процесстик кодекси, Кыргыз Республикасынын Административдик — процесстик кодекси, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин этика кодекси;
-Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө”, “Энергияны үнөмдөө жөнүндө”, “Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө”, “Энергетика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, “Электр энергетикасы жөнүндө”, “Мунай жана газ жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө”, “Акционердик коомдор жөнүндө”;
-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы №233 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Регламенти;
-Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин 2021-жылдын 26-октябрындагы №570 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Регламенти.
Билгичтиги:
— маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу;
— аналитикалык документтерди даярдоо;
— тиешелүү чөйрөдө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;
— кесиптештер менен эффективдүү кызматташуу;
— ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
— жаңы эмгек шарттарына көнүү;
Көндүмдөр:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
-ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
-башкаруу чечимдерин оперативдүү ишке ашыруу;
-компьютердик жана оргтехникага, керектүү программалык продуктыларга ээ болуу.
2.3.Финансы багыты боюнча квалификациялык талаптар:
1) Кесиптик билим деңгээли :
— Экономика, “Финансы жана кредит”, “Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит” багыты боюнча жогорку билим.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
— жалпысынан мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта 1 жылдан кем эмес иш стажы, же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3) Кесиптик компетенциялар:
Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ЧУА ларды билүү:
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” конституциялык Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
-Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын үстүбүздөгү жылга республикалык бюджети жөнүндө”, “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө”;
-Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы № 137 буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсеп жана финансылык отчеттуулук жөнүндө жобо” ж.б.
-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы №233 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Регламенти;
-Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин 2021-жылдын 26-октябрындагы № 570 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Регламенти;
-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин маселелери жөнүндө” 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 247 токтому.
Билгичтиги:
-жогорку жетекчилердин көрсөтмөлөрүн сапаттуу аткаруу;
-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык ишмердикте колдонуу;
-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишиңизди натыйжалуу пландаштыруу;
-жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жоопторду даярдоо;
-мамлекеттик жана/же расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
-командалык иш;
Көндүмдөр:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
-компьютердик жана оргтехникалык, керектүү программалык продуктылар менен иштөө.
3. Административдик кызмат орундарынын кенже топ үчүн жалпы квалификациялык талаптар:
Негизги тест үчүн төмөнкү ЧУАларды милдеттүү түрдө билүү:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө»Мыйзамы;
3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускама.
3.1. Журналистика багыты боюнча квалификациялык талаптар:
1) Кесиптик билим деңгээли:
— журналистика, реклама жана коом менен байланыштар багыты боюнча гуманитардык илимдер жаатында жогорку билим.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
− иш стажына талаптар коюлбайт
3) Кесиптик компетенциялар:
Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ЧУА ларды билүү:
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” конституциялык Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө”, “Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө”, “Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө”;
— Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 31-майындагы ПЖ № 171 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын этика кодекси”;
-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин маселелери жөнүндө” 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 247 токтому.
Билгичтиги:
-жогорку жетекчилердин көрсөтмөлөрүн сапаттуу аткаруу;
-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык ишмердикте колдонуу;
-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишиңизди натыйжалуу пландаштыруу;
-мамлекеттик жана/же расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
-командалык иш.
Көндүмдөр:
— энергетика тармагына тиешелүү басма материалдарды даярдайт жана басып чыгарат, энергетика маселелери боюнча пресс-релиздерди, пресс-бюллетендерди чыгарат жана таркатат;
— пресс-конференцияларды жана брифингдерди уюштурат жана өткөрөт;
— басма сөз катчысынын компетенциясына кирген маселелер боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө консультация берет;
— энергетикалык ишмердүүлүк жөнүндө тематикалык жана адистештирилген телерадиоберүүлөрдү даярдоого катышат;
— видео жана киноматериалдарды даярдайт, видеоархивди түзөт жана толуктайт;
— жалпыга маалымдоо каражаттары менен маалымдама-маалымат иштерин жүргүзүү үчүн Энергетика министрлигинин ишинин негизги багыттары боюнча аналитикалык, статистикалык жана башка материалдардын системалуу фондун түзөт жана толуктайт;
— өзүнүн кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу алынган маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылат;
— кесиптик даярдоону өркүндөтүү жана иштин алдыңкы ыкмаларын киргизүү үчүн.
3.2. Финансы багыты боюнча квалификациялык талаптар:
1) Кесиптик билим деңгээли :
— Экономика “Финансы жана кредит”, “Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит” багыты боюнча жогорку билим.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талаптар коюлбайт.
3) Кесиптик компетенциялар:
Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ЧУА ларды билүү:
-Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
-Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жөнүндө”, “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”;
-Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 25.12.2018-жылдагы №137 буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча” жобосу.
Билгичтиги:
-жогорку жетекчилердин көрсөтмөлөрүн сапаттуу аткаруу;
-документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык ишмердикте колдонуу;
-кызматтык милдеттерге ылайык өз ишиңизди натыйжалуу пландаштыруу;
-жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жоопторду даярдоо;
-мамлекеттик жана/же расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
-командалык иш;
Көндүмдөр:
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
-компьютердик жана оргтехникалык, керектүү программалык продуктылар менен иштөө.
3.3. Адам ресурстары башкаруу багыты боюнча квалификациялык талаптар:
1) Кесиптик билим деңгээли:
— экономика жана башкаруу жаатындагы мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, экономика, гуманитардык илимдер жаатындагы юриспруденция, психология багыты боюнча жогорку билим.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
− иш стажына талаптар коюлбайт.
3. Кесиптик компетенциялар:
Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ЧУА ларды билүү:
-Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси.
-Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыктары: 2022-жылдын 2 — февралындагы ПЖ № 24 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын Мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүү жана иштетүү жөнүндө”, 2016-жылдын 30-декабрындагы № 308 Жобосу, “Мамлекеттик жарандык кызматчыларга, муниципалдык кызматчыларга жана башка адамдарга класстык чендерди ыйгаруу маселелери жөнүндө тартиби”, 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ № 25 Жарлыгы менен бекитилиген “Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө” Жобосу.
-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-июнундагы № 316 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчысынын жана муниципалдык кызматчысынын өздүк ишин жүргүзүү тартиби”, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2003-жылдын 24-июлундагы № 462 токтому менен бекитилген “Эмгек китепчелерин жүргүзүү тартиби”.
— Билгичтик:
— маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
— кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу.
Көндүмдөр:
-иш жүргүзүү жана кадрдык ишмердүүлүктү уюштуруу жана алып баруу;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууларды жүргүзүү;
— эмгектин жаңы шарттарына ыңгайлашуу.
3.4. Коомдук кабылдама үчүн квалификациялык талаптар:
1) Кесиптик билим деңгээли:
— энергетика тармагы, экономика, гуманитардык илимдер жаатындагы юриспруденция, психология багыты боюнча жогорку билим.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
− иш стажына талаптар коюлбайт.
3. Кесиптик компетенциялар:
Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ЧУА ларды билүү:
-Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Энергетика жөнүндө”, “Электр энергетикасы жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;
-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 31-майындагы ПЖ № 171 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын этика кодекси”;
-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин маселелери жөнүндө” 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 247 токтому.
Билгичтик:
— маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
— кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу.
Көндүмдөр:
-иш жүргүзүү жана кадрдык ишмердүүлүктү уюштуруу жана алып баруу;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууларды жүргүзүү;
— эмгектин жаңы шарттарына ыңгайлашуу.
3.5. Корпоративдик башкаруу багыты боюнча квалификациялык талаптар:
1)Кесиптик билим деңгээли:
-энергетика тармагы, гуманитардык илимдер жаатындагы юриспруденция багыты боюнча, геология, чалгындоо жана кендерди иштетүү жаатындагы тоо иштери, экономика багыты боюнча жогорку кесиптик билими.
2)Иш стажы жана тажрыйбасы:
-иш стажына талаптар коюлбайт.
3)Кесиптик компетенциялар:
Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ЧУА ларды билүү:
— Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Энергетика жөнүндө”, “Электр энергетикасы жөнүндө”, “Энергияны үнөмдөө жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын стратегиялык объектилери жөнүндө” “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”.
Билгичтиги:
-иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
-түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн чечүүгө болгон мамилени талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана интеграциялоо;
-башкаруу чечимдерин тез кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;
-кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
-көйгөйлөрдү чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;
-өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
-чыр-чатакты чечүү.
Көндүмдөр:
-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
-маалыматты талдоо, системалаштыруу жана чогултуу;
-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
-натыйжалуу мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын өздөштүрүү, жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө жана мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууларды жүргүзүү;
-компьютердик жана оргтехникалык, керектүү программалык продуктылар менен иштөө.
3.6. Энергетика багыты боюнча квалификациялык талаптар:
1) Кесиптик билим деңгээли:
— энергетика багыты, гуманитардык илимдер жаатындагы юриспруденция багыты, экономика жана башкаруу жаатындагы экономика багыты боюнча жогорку кесиптик билим.
2) Иш стажы жана стажы:
— иш стажына талаптар жок.
3)Кесиптик компетенциялар:
Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ЧУА ларды билүү:
-Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Энергетика жөнүндө”, “Электр энергетикасы жөнүндө”, “Энергияны үнөмдөө жөнүндө”, “Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө”, “Инвестициялар жөнүндө”, “Эл аралык келишимдер жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”;
-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 31-майындагы ПЖ № 171 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын этика кодекси”.
-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин маселелери жөнүндө” 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 247 токтому.
Билгичтиги:
— жогорку жетекчилердин көрсөтмөлөрүн сапаттуу аткаруу;
— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
— тиешелүү чөйрөдө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык ишмердүүлүктө колдонуу;
— кызматтык милдеттерге ылайык ишин эффективдүү пландаштыруу;
— жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жоопторду даярдоо;
— мамлекеттик жана/же расмий тилде иштиктүү кат алышуу;
— командада иштөө.
Көндүмдөр:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— компьютердик жана оргтехникага, керектүү программалык продуктыларга ээ болуу.
3.8. Лингвистика боюнча квалификациялык талаптар:
1) Кесиптик билим деңгээли:
— филология адистиги боюнча жогорку кесиптик билими (мамлекеттик жана расмий тилдеринин котормочусу).
— «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинин «С1» формасындагы күбөлүктүн болушу.
2) Иш стажы жана стажы:
— иш стажына талаптар жок.
3) Кесиптик компетенциялар:
Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ЧУА ларды билүү:
-“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары “Кыргыз Республикасынын расмий тили жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”.
-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 31-майындагы ПЖ № 171 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын этика кодекси”.
-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин маселелери жөнүндө” 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 247 токтому.
Билгичтиги:
-расмий тилден мамлекеттик тилге жана мамлекеттик тилден расмий тилге котормолорду ишке ашыруу
-мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иш боюнча кат жазыша билүү;
-кызматтык милдеттерине ылайык ѳзүнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-командада иштѳѳ.
Кѳндүмү:
-ченемдик укуктук актылар менен иштей билүү жана аларды иш жүзүндѳ колдонуу;
-ишти пландаштыруу жана кызмат убактысын туура бѳлүштүрүү;
-башкаруу чечимдерин ыкчам жүзѳгѳ ашыруу;
-расмий тилден мамлекеттик тилге жана мамлекеттик тилден расмий тилге котормолорду ишке ашыруу;
-илимий-техникалык котормонун усулун билүү;
-маалыматтарды топтоо, талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;
-илимий адабий редакциялоонун негиздерин билүү;
-котормолорду координациялоонун колдонуудагы системасын билүү;
-аналитикалык документтерди даярдоо жана которуу;
-ченемдик укуктук актылар менен иштей билүү жана аларды иш жүзүндѳ колдонуу.
3.9. Лингвистика боюнча квалификациялык талаптар:
1) Кесиптик билим деңгээли:
— гуманитардык илимдер жаатындагы кытай таануу, кытай тилинин филологиясы боюнча жогорку кесиптик билим.
— кытай тилин билүүсүн деңгээлин тастыктаган сертификаттын же дипломдун болушу.
2) Иш стажы жана стажы:
— иш стажына талаптар жок.
3) Кесиптик компетенциялар:
Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ЧУА ларды билүү:
-“Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты чөйрөсүндө мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсү жөнүндө”,“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”.
-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 31-майындагы ПЖ № 171 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын этика кодекси”.
-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин маселелери жөнүндө” 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 247 токтому.
Билгичтиги:
-расмий, мамлекеттик тилдерден кытай тилине жана кытай тилинен мамлекеттик, расмий тилдерге котормолорду ишке ашыруу;
-кызматтык милдеттерине ылайык ѳзүнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-командада иштѳѳ.
Кѳндүмү:
-ишти пландаштыруу жана кызмат убактысын туура бѳлүштүрүү;
-башкаруу чечимдерин ыкчам жүзѳгѳ ашыруу;
-расмий, мамлекеттик тилдерден кытай тилине жана кытай тилинен мамлекеттик, расмий тилдерге котормолорду ишке ашыруу;
-илимий-техникалык котормонун усулун билүү;
-маалыматтарды топтоо, талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;
-илимий адабий редакциялоонун негиздерин билүү;
-котормолорду координациялоонун колдонуудагы системасын билүү;
-аналитикалык документтерди даярдоо жана которуу;
-ченемдик укуктук актылар менен иштей билүү жана аларды иш жүзүндѳ колдонуу.
3.10. Лингвистика боюнча квалификациялык талаптар:
1) Кесиптик билим деңгээли:
— эл аралык мамилелер, эл аралык мамилелердин экономикасы, аглис, араб тилдеринин филологиясы боюнча жогорку кесиптик билим.
— англис тилин билүүсүн деңгээлин тастыктаган сертификаттын же дипломдун болушу.
2)Иш стажы жана стажы:
— иш стажына талаптар жок.
3) Кесиптик компетенциялар:
Предметтик тестирлөө үчүн төмөнкү ЧУА ларды билүү:
-“Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты чөйрөсүндө мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”.
-Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 31-майындагы ПЖ № 171 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын этика кодекси”.
-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин маселелери жөнүндө” 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 247 токтому.
Билгичтиги:
-расмий, мамлекеттик тилдерден англис тилине жана англис тилинен мамлекеттик, расмий тилдерге котормолорду ишке ашыруу;
-кызматтык милдеттерине ылайык ѳзүнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
-командада иштѳѳ.
Кѳндүмү:
-ишти пландаштыруу жана кызмат убактысын туура бѳлүштүрүү;
-башкаруу чечимдерин ыкчам жүзѳгѳ ашыруу;
-расмий, мамлекеттик тилдерден англис тилине жана англис тилинен мамлекеттик, расмий тилдерге котормолорду ишке ашыруу
-илимий-техникалык котормонун усулун билүү;
-маалыматтарды топтоо, талдоо, системага салуу жана жалпылаштыруу;
-илимий адабий редакциялоонун негиздерин билүү;
-котормолорду координациялоонун колдонуудагы системасын билүү;
-аналитикалык документтерди даярдоо жана которуу;
-ченемдик укуктук актылар менен иштей билүү жана аларды иш жүзүндѳ колдонуу.
Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди көктөмөдө мамлекеттик тилде тапшыруу зарыл:
1) Жеке арызы;
2) резюме (электрондук почтасын, телефонун көрсөтүү менен);
3) өмүр баяны (соттуулугу жоктугу жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен);
4) негизги жана кошумча (бар болсо), билимди тастыктаган документтердин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү;
5) Эмгек китепчесинин (эмгек стажы бар болсо) нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү же акыркы иштеген жери боюнча;
6) илимий даражасы жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү (эгерде бар болсо);
7) паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт);
8) Толторулган кадрларды эсепке алуу боюнча жеке баракчасы;
9) 2 даана 3х4 разм кызыл фондогу сүрөт.
Сынакка катышуучу адамдар кошумча сунуш каттарды бере алышат.
Ачык сынакка андан ары катышуу үчүн документтери коюлган талаптарга ылайык келген талапкерлер гана чакырылат. Талапкерлердин байланыш маалыматтары жана дареги так көрсөтүлүшү керек Сынакка катышуу үчүн документтер 2023-жылдын 20-декабрынан тартып 2024-жылдын 13-январына чейин (кошо эсептелет) саат 09:00дөн 18:00гө чейин төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат.
Бишкек, ул. Жибек-Жолу 326 (Орозбеков көчөсүнүн кесилиши ),
2-кабат, 214А каб., тел.: 0312 67-01-80, 67-01-78.
Сынакка катышуу үчүн маалымат www.minenergo@mail.gov.kg сайтында кошумча жайгаштырылган.