I. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кадрлар резервине
киргизүү үчүн улук жана кенже административдик мамлекеттик жарандык кызматынын
орундарына конкурс жарыялансын:
Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын топторуна
жалпы квалификациялык талаптар:
II. Улук административдик кызмат орундарынын топтору үчүн (У-Б) (ЖалалАбад):
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө”;
3) Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби
жөнүндө”;
4) Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук
актылары жөнүндө”;
5) Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;
6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-марттындагы № 120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама
Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй
квалификациялык талаптар белгиленет:
1.Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим, төмөнкү багыттар боюнча: гидромелиорация, гидротехникалык курулуш
жана курулуш
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес
же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Суу жөнүндө”
мыйзамдарын;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-ноябрындагы № 550 “Кыргыз
Республикасында өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларды баалоонун
критерийлерин бекитүү жөнүндө” токтомунун,
— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун 2021-жылдын 15-
ноябрындагы № 262 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө
кырдаалдар министрлиги жөнүндөгү жобосу” жана “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө
кырдаалдар министрлигине караштуу «Сел жана суу ташкындарынан коргоо» кызматы
жөнүндөгү жобону”;
— Кыргыз Республикасынын Гидротехникалык курулмалар долбоордук негизги жоболору
СНиП РК 3.04-01-2008; Суу каптаган жана суу каптаган аймактарда инженердик коргонуу
СНиП РК 2.03-10-2002; Негизги эсептелген гидрологиялык мүнөздөмөлөрдү аныктоо МСП
3.04-101-2005; Гидротехника. Негизги түшүнүктөр. Терминдер жана аныктамалар ГОСТ
19185-73
3.2. Билгичтиги:
— ПСД сметаны түзүү,чийме чийүү;
— толук оңдоо жумуштары өтө турган курулмалар үчүн долбоор иштеп чыгуу (эсептөө жана
чиймелер);
— объекти нивелирдик жана теодолиттик ченем өткөрүү;
— технологиянын негиздери жана курулуш иштеринин түрлөрүн билүү;
— толук оңдоолуучу объекттерге керектөөчү каражатын эсептеп чыгаруу;
— техникалык эксплуатациянын эрежелерин, коргоо жана калыбына келтирүү
жумуштарынын түзүлүшүн, техникалык тейлөөнү;
— презентация жасоого жөндөмдүү
3.3. Көндүмдөрү:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
— геодезиялык инструменттерде иштөө, тиешелүү жайларды сүрөткө түшүрүү
III. Кенже административдик кызмат орундарынын топтору үчүн (К-А)
(Талас):
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө”;
3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-марттындагы № 120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама
Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй
квалификациялык талаптар белгиленет:
1.Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим, төмөнкү багыттар боюнча: гидромелиорация, гидротехникалык курулуш
жана курулуш
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын: “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Суу
жөнүндөгү”;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-ноябрындагы № 550 “Кыргыз
Республикасында өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аалрды баалоонун
критерийлерин бекитүү жөнүндө” токтомунун,
— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун 2021-жылдын 15-
ноябрындагы № 262 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө
кырдаалдар министрлиги жөнүндөгү жобосу” жана “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө
кырдаалдар министрлигине караштуу «Сел жана суу ташкындарынан коргоо» кызматы
жөнүндөгү жобосу”;
3.2.Билгичтиги:
— ПСД сметаны түзүү,чийме чийүү;
— толук оңдоо жумуштары өтө турган курулмалар үчүн долбоор иштеп чыгуу (эсептөө жана
чиймелер);
— объекти нивелирдик жана теодолиттик ченем өткөрүү;
— аналитикалык иш-кагаздарды түзүү;
— презентация жасоого жөндөмдүү
3.3. Көндүмдөрү:
— геодезиялык инструменттерде иштөө, тиешелүү жайларды сүрөткө түшүрүү
IV. Кенже административдик кызмат орундарынын топтору үчүн (К-Б)
(Борбордук аппарат, Ош):
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө”;
3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-марттындагы № 120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама
Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй
квалификациялык талаптар белгиленет:
1.Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим, төмөнкү багыттар боюнча: гидромелиорация, гидротехникалык курулуш
жана курулуш
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын: “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Суу
жөнүндөгү”;
— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун 2021-жылдын 15-
ноябрындагы № 262 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө
кырдаалдар министрлиги жөнүндөгү жобосу” жана “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө
кырдаалдар министрлигине караштуу «Сел жана суу ташкындарынан коргоо» кызматы
жөнүндөгү жобосу”;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун 2018-жылдын 22-ноябрындагы № 550
“Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларды
баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө”
3.2.Билгичтиги:
— курулмаларды жана курулуштарды техникалык көзөмөлдөө жүргүзүү;
— курулмаларды тейлөө жана эксплуатациялоо жумуштарын алып бааруу;
— оңдоо жана курулуш жумуштарын так көрсөтүүчү анализди даярдоо (айлык, кварталдык,
жылдык эсептелөөр жана графиктери менен)
— дефектный акты түзүү;
— чийме чийүү
3.3. Көндүмдөрү:
— маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— СНиПтар жана ченемдик документтер негизинде аш алып баруу;
— геодезиялык инструменттерде иштөө, тиешелүү жайларды сүрөткө түшүрүү
V. Кенже административдик кызмат орундарынын топтору үчүн (К-Б)
(Нарын):
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө”;
3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-марттындагы № 120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама
Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй
квалификациялык талаптар белгиленет:
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку кесиптик билим, төмөндөгү багыттар боюнча: экономика, каржы, бухгалетрский
учет жана аудит, банк боюнча иштери; менеджмент
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси
— Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп боюнча мыйзамы”; “Мамлекеттик сатып
алуулар жөнүндө” мыйзамдарын
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 23-январындагы № 22 «Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдарын тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акысынын шарттары жөнүндө»; 2017-
жылдын 1-мартындагы № 131 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык
кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы
төлөө шарттары жөнүндө» токтомдорун;
— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы
№ 262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар
министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар
министрлигине караштуу “Сел жана суу ташкындарынан коргоо” кызматы жөнүндө
жобону;
— Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-
декабрындагы № 137 «Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана
финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө» буйругун
— “1С-бухгалтерия” программасынын кайра иштетүү жана программасын киргизүү
3.2. Билгичтиги:
— өндүрүштүн менчигинин сакталышын, материалдык, эмгек жана каржы ресурстарынын
сарамжалдуу колдонулушуна көзөмөлдөө жана мекеменин чарбалык-каржы
ишмердүүлүгүндөгү эсептик каттоону уюштурууну;
— маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— каржы тартибин бекемдөөгө багытталган иш чараларды жандандырууну жана иштеп
чыгууну камсыздоо;
— аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
— сатып алуу планын даярдоо, жүзөгө ашыруу жана жеткирүүчүлөр менен иштөө
— эмгек акынын жүрүм-фондун эсептөө;
3.3.Көндүмдөрү:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу
VI. Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтерди тапшыруу зарыл:
— Жеке арыз, кадрларды каттоо баракчасын, өмүр баянын (соттолгондугу же
соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюмени, сүрөтүн;
— Паспортунун же өздүктү күбөлөндүргөн документтинин көчүрмөсү;
— Керектүү кесиптик билиминин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган
документтерин (эмгек китепчисин, билими, квалификациясынын жогорулаткандыгы,
илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү
нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматты тарабынан
күбөлөндүрүлөт).
Документтерди 2022-жылдын 22-сентябрынан тартып 3-октябрга чейин
кечиктирбестен кадрлар бөлүмүнө тапшыруу керек.
Байланыш телефондор: Талас шаары, Ч.Айтматов көчөсү, 370, тел.: 0559112394;
Нарын шаары, Ленин көчөсү, 188, тел.: 0559112380; Жалал-Абад шаары, Ж.Бакиева
көчөсү, 18. – 0559112427; Ош шаары, Моминова көчөсү, 11, тел.: 0555112695