Улук топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптар:

 

Финансылык экономикалык бөлүмүнүн башчысы:

 • Кесиптик билимдин деңгээли:
 • Жогорку билим – Финансы экономикалык багыттары боюнча;
 • Иш стажы жана тажрыйбасы:
 • Жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык  кызмат стажы же тийиштүү  кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем  эмес иш стажы;
 • Кесиптик компетенттүүлугү:
 • Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

 • Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;
 • КРнын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому “КРда иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө.

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

 • КРнын Бюджеттик кодекси;
 • КРнын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”;
 • “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамдары;

Билгичтиги:

“Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (КРнын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы №757 токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди.

Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

Аналитикалык документтерди даярдоо;

Тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

Кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

Иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

Эмгектин жаңы шарттарына көнүү.

Көндүмдөрү:

Ченемдик укуктук актылдар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада  колдоно билүү;

Ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын  туура бөлүштүрүү;

Башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

Компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

Социалдык маселелер боюнча башкы адис (1 штаттык бирдик)

 • Кесиптик билимдин деңгээли:
 • Жогорку билим – Социалдык багыт  боюнча, Филология,  Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансы-экономикалык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында
 • Иш стажы жана тажрыйбасы:
 • Жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
 • Кесиптик компетенттүүлугү:
 • Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

 • Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;
 • КРнын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому “КРда иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө.

 

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

 • КРнын Балдар жөнүндө кодекси;
 • КРнын “КРдагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө”;
 • Билим берүү жөнүндө;

 

 

 

 

Билгичтиги:

“Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (КРнын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы №757 токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди;

Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

Аналитикалык документтерди даярдоо;

Тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

Кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

Иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

Эмгектин жаңы шарттарына көнүү.

Көндүмдөрү:

Ченемдик укуктук актылдар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

Ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

Башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

Компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

Иш кагаздары  боюнча  башкы  адис  (1 штаттык бирдик):

 1. Кесиптик билим деңгээли:
 • Жогорку билим ( Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансы-экономикалык, Айыл-чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында)
 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

Жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:
 • Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

 • Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;
 • КРнын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому “КРда иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө.

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

 • КРнын “КРнын Мамлекеттик тили жөнүндө”;
 • КРнын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”;

Билгичтиги:

“Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (КРнын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы №757 токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди;

Жогорку турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

Кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

Жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду  даярдоо;

Мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

Иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

Алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

Өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

Көндүмдөрү:

Аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

Түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стартегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам дачрдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

Маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

Ченемдик укуктук актылдар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

Натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

Компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

Өнөр жай, курулуш  жана  коммуналдык менчик боюнча  башкы  адис

(1штаттык  бирдик):

 • Кесиптик билимдин деңгээли:
 • Жогорку билим:

Өрт коопсуздугу, экология, геология, архитектура  жана  курулуш  багытындагы  жогорку  билим.

 • Иш стажы жана тажрыйбасы:
 • Жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
 • Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

 • Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;
 • КРнын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому “КРда иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө.
 • Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
 • “КР  Жергиликтүү  мамлекеттик  администрация жана  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органдары  жөнүндө”мыйзамын;
 • КР “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамы;
 • Билгичтиги:
 • “Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (КРнын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы №757 токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди;
 • Жогорку турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • Документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
 • Кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
 • Жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
 • Мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
 • Иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
 • Алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
 • Өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
 • Көндүмдөрү:
 • Аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
 • Түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стартегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам дачрдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);
 • Маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
 • Ченемдик укуктук актылдар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;
 • Натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;
 • Компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

Өзгөчө  кырдаалдар, жарандык  коргонуу боюнча  башкы  адис  (1 штаттык  бирдик)

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:
 • Жогорку билим.
 • Өрт коопсуздугу, экология, геология, архитектура, коммуникация  же   курулуш  багытындагы  жогорку  билим.
 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:
 • Жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:
 • Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

 • Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;
 • КРнын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому “КРда иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө.

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

 • КР “Жарандык коргонуу жөнүндө” мыйзамы;
 • “КР Жергиликтүү  мамлекеттик  администрация жана  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органдары  жөнүндө”мыйзамын;

Билгичтиги:

Жогору турган  жетекчилердин  тапшырмаларын  сапаттуу  аткаруу;

Документтерди, маалыматтарды, суроо  — талаптарга жоопторду  сапатуу  даярдоо;

Тиешелүү  чөйрөдөгү ата – мекендик  жана  чет өлкөлүк  тажрыйбаны  талдоо жана  аны  практикалык  иште  колдонуу;

Кызматтык  милдеттерге  ылайык өз  ишин  натыйжалуу  пландоо;

Жарандардын  кайрылууларын  кароо  жана жоопторду  даярдоо;

Мамлекеттик  жана / расмий  тилдерде  иштиктүү  кат  алышуу;

Командада  иштөө.

Көндүмдөрү:

Ченемдик  укуктук  актылар  менен  иштөө  жана  аларды практикада  колдонуу;

Компьютердик  жана  уюштуруу  техникасын, зарыл  болгон  программалык  продуктуларды  колдоно  билүү.

 

Жергиликтүү  салыктарды  эсепке  алуу  жана  жыйноо  иштери  боюнча  башкы  адис (1штаттык бирдик):

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:
 • Экономика жана  башкаруу, финансылык  жана  юридикалык  багыттагы  жогорку  билим
 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:
 • Жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
 1. Кесиптик компетенттүүлугү:
 • Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

 • Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;
 • КРнын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
 • КРнын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому “КРда иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө.

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

 • КР Салык Кодески;
 • КР “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамы;

Билгичтиги:

Жогору турган  жетекчилердин  тапшырмаларын  сапаттуу  аткаруу;

Документтерди, маалыматтарды, суроо  — талаптарга жоопторду  сапатуу  даярдоо;

Тиешелүү  чөйрөдөгү ата – мекендик  жана  чет өлкөлүк  тажрыйбаны  талдоо жана  аны  практикалык  иште  колдонуу;

Кызматтык  милдеттерге  ылайык өз  ишин  натыйжалуу  пландоо;

Жарандардын  кайрылууларын  кароо  жана жоопторду  даярдоо;

Мамлекеттик  жана / расмий  тилдерде  иштиктүү  кат  алышуу;

Командада  иштөө.

Көндүмдөрү:

Ченемдик  укуктук  актылар  менен  иштөө  жана  аларды практикада  колдонуу;

Компьютердик  жана  уюштуруу  техникасын, зарыл  болгон  программалык  продуктуларды  колдоно  билүү.

 

 

 

Начало формы

 

      Кенже административдик муниципалдык кызмат орундарына

Жергиликтүү  салыктарды  эсепке  алуу  жана  жыйноо  иштери  боюнча  жетектөөчү   адис (2штаттык бирдик):

 1. Кесиптик билимдин  деңгээли:
 2. Жогорку билим же тиешелүү багыттагы    орто  кесиптик  билим  социалдык, педагогикалык  гуманитардык  багыт  боюнча;
 3. Иш стажы жана тажрыйбасы:
 • Иш стажына талап  койулбайт;
 1. Кесиптик компетенттүүлугү:
 • Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • КРнын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

—           КР Салык Кодески;

—           КР “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамы;

Билгичтиги:

Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

Аналитикалык документтерди даярдоо;

Тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

Кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

Иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

Эмгектин жаңы шарттарына көнүү.

Көндүмдөрү:

Ченемдик укуктук актылдар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

Ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

Башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

Компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

продуктуларды  колдоно  билүү.

 

Жер маселелер боюнча  жетектөөчү   адис (1 штаттык бирдик):

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:
 • Жогорку билим же тиешелүү багыттагы    орто  кесиптик  билим

– Геодезия жана жерге жайгаштыруу, Архиткетура жана курулуш адистиктери, Юриспруденция, Финансы-экономикалык багыттары  боюнча, Мамлекеттик жана муниципалдык башкруу, Техникалык, Айыл чарба багыттары боюнча.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:
 • Иш стажына талап  койулбайт.
 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:
 • Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

 • Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;
 • КРнын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”.

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

 • КРнын Жер кодекси;
 • КРнын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”;
 • КРнын Өкмөтүнүн “Айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатуу-сатып алуунун тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө” 2001-жылдын 13-августундагы №427 токтому;

Билгичтиги:

“Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (КРнын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы №757 токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди;

Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

Аналитикалык документтерди даярдоо;

Тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

Кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

Иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

Эмгектин жаңы шарттарына көнүү.

Көндүмдөрү:

Ченемдик укуктук актылдар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

Ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

Башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

Компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

продуктуларды  колдоно  билүү.

 

Жетектөөчү адис – экономист-статист (1штаттык бирдик)

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:
 2. Жогорку билим же тиешелүү багыттагы    орто  кесиптик  билим  социалдык, педагогикалык  гуманитардык  багыт  боюнча;
 3. Иш стажы жана  тажрыйбасы:

—    Иш стажына  талап  койулбайт

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:
 • Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

 • Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;
 • КРнын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”.

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

 • КРнын “КРнын расмий статистика жөнүндө”;
 • “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамдары;

Билгичтиги:

“Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (КРнын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы №757 токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди;

Иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

Түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;

Башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

Кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү;

Алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

Өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

Ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

Чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

Көндүмдөрү:

Аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

Түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стартегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам дачрдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

Маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

Ченемдик укуктук актылдар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

Натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

Компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

  Үй–бүлө, балдар жана жаштар  боюнча  адис (1штаттык  бирдик):

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:
 2. Жогорку билим же тиешелүү багыттагы    орто  кесиптик  билим  социалдык, педагогикалык  гуманитардык  багыт  боюнча;
 3. Иш стажы жана тажрыйбасы:
 • Иш стажына талап коюлбайт.
 1. Кесиптик  компетенттүүлүгү:
 • Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

 • Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;
 • КРнын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”мыйзамы;

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

 • КРнын Балдар жөнүндө кодекси;
 • КРнын “КРдагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө”.

Билгичтиги:

Жогору турган жетекчилердин  тапшырмаларын  сапаттуу  аткаруу;

Документтерди, маалыматтарды суроо – талаптарга жоопторду  сапаттуу даярдоо;

Тиешелүү  чөйрөдөгү  ата мекендик  жана чет өлкөлүк  тажрыйбаны тажрыйбаны  талдоо  жана  аны практикалык  иште  колдонуу;

Кызматтык милдеттерге ылайык  өз  ишин  натыйжалуу  пландоо;

Жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду  даярдоо;

Командада  иштөө:

Көндүмдөрү:

Жетиштүү  камсыз болбогон  үй – бүлөлөргө мамлекеттик  кепилдиктердин  программасы  боюнча  жеңилдиктерди  жана пособиелерди  тариздөөдө  жана медициналык  кызмат  көрсөтүүлөргө  жетишүүгө  көмөктөшөт;

Балдардын эс  алууларын, ден – соолуктарын  чыңдоо  боюнча  иш  чараларды өткөрөт.

 

Кадр  маселелери  боюнча – адис (1штаттык бирдик):

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:
 • Жогорку билим же тиешелүү багыттагы    орто  кесиптик  билим  социалдык, педагогикалык  гуманитардык  багыт  боюнча;
 1. Иш стажы  жана  тажрыйбасы:
 • Иш стажы  талап  кылынбайт.
 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:
 • Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

 • Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;
 • КРнын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”мыйзамы;

 

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

 • Эмгек китепчесине  кошумча  барактын  формасын жана  эмгек  китепчесин  жүргүзүүнүн тартиби  жөнүндөгү  Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн  токтому;
 • КРнын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому “КРда иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө.

Билгичтиги:

Кызматтык  милдеттерди аткаруу үчүн зарыл  болгон  көлөмдө  мамлекеттик  жана  расмий тилди  билүү;

Жогору  турган  жетекчилердин  тапшырмаларын  сапаттуу  аткаруу;

Документтерди, маалыматтарды, суроо  талаптарга  жоопторду  сапаттуу  даярдоо;

Мэриянын  кызматкерлеринин  өздүк  иштерин  жүргүзөт, сактоого  жоопкер жана  кызматкерлердин  өздүк  иштериндеги  маалыматтарга купуя сыр  сактоого  милдеттеме  алат;

Мэрияга  түшкөн  гезит  журналдарды  тариздейт;

Кабылдамада тартипти  сактоону  жана тазалыкты  көзөмөлдөйт;

Тиешелүү  чөйрөдөгү  ата мекендик  жана чет өлкөлүк  тажрыйбаны тажрыйбаны  талдоо  жана  аны практикалык  иште  колдонуу;

Кызматтык милдеттерге ылайык  өз  ишин  натыйжалуу  пландоо;

Жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду  даярдоо;

Командада  иштөө:

Аналитикалык документтерди даярдоо;

Тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

Кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

Иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

Эмгектин жаңы  шарттарына көнүү.

Көндүмдөрү:

Ченемдик укуктук актылдар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

Ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

Компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 

Административдик кызматтардын бардык топтору үчүн
• Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;
• Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык продуктыларды билүү (Word, Excel, САНАРИП, СЭД, маалыматтык-укуктук системасы).

 

Сынака катышуу үчүн төмөнкү документтерди атайын папкага топтоп тапшыруу керек:

-өзүнүн арызы;

-кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракча;

-резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен), өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);

-нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүргөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;

-нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүргөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);

-илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;

-паспорттун көчүрмөсү;

 

 

Жөнөткөн документтери толук  эмес,  ошондой эле, белгиленген  талапка жооп бербеген жарандарга  конкурска катышууга  уруксат берилбейт.

    Конкурска катышууга уруксат берилгендерге конкурстун өткөрүлүшүнүн күнү,  орду  жана  убактысы  кошумча  билдирилет.

 

Документтерди кабыл  алуу  Көк-Жаңгак шаардык мэриясында 2023-жылдын 13-ноябрынан тартып 24-ноябрга чейин  кабыл алынат. Дареги: Көк-Жаңгак шаары, Октябрьга 40-жыл бульвары № 4. Байланыш номери: 0773-460-076