Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 31-майындагы № 169 “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат системасында аттестация өткөрүү жана сыноо мөөнөтүн өтүү маселелери жөнүндө” жарлыгына ылайык, кызмат ордуна ылайык келээрин аныктаган жол-жобо мамлекеттик жана муниципалдык системасына киргизилди. Бул жол-жобо «e-Kyzmat» маалыматтык системасында «Аттестация» бөлүмүндө автоматташтырылган. Функционал тестирлөө иштелип чыгып, тесттик режиминде сыналан.
9-августтан 16-августка чейин мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жооптуу адистери автоматташтырылган маалыматтык системада аттестациялоо эрежелери боюнча окуудан онлайн режиминде өтүштү.
Семинардын катышуучулары практикалык түрдө колдонуу менен төмөндөгү автоматташтырылган функциялар менен таанышышты:
— «e-Kyzmat» системасында аттестациялоонун белгилүү бир мөөнөтүнө аттестацияланууга тийиш болгон мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин тизмесин автоматтык түрдө түзүү;
— квалификациялык талаптарга ылайык билүүсү милдеттүү болгон ченемдик укуктук актылардын тизмесин толуктоо;
— компьютердик тестирлөөгө электрондук табыштаманы түзүү жана компьютердик тестирлөөгө табыштаманы жөнөтүү;
— интервью этабын өткөрүү жана интервьюга баа берүү;
— кызматкердин түздөн-түз жетекчисинин баалоосу;
— аттестациянын жыйынтыгы.
Окууга жалпысынан 329 адам катышты.
Бул сүрөттө "WARRN кыргыз C хреспуы респубайкасику E мамлекеттик кызмат жана жергиликтуу ፀ3 алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик E-KYZMAT автоматташтырылган маалыматтык системасы www.mkk.gov.kg" деп жазылган текст болушу мүмкүн