Манас районунун  Уч-Коргон  айыл өкмөтү Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамынын негизинде  улук жана кенже кызмат орундарынын топторуна кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс жарыялайт

 

 Манас районунун Уч-Коргон айыл өкмөтүнүн  кадрлар резервине конкурс төмөнкүдөй өткөрүлөт:

– бош административдик муниципалдык кызмат орундарынын улук тобун (каржы –экономика бөлумүнүн башчысы )ээлөөгө;

– бош административдик муниципалдык кызмат орундарынын улук тобун (турак- жай, коммуналдык чарба жана өзгөчө кырдаалдар боюнча башкы адис) ээлөөгө;

– бош административдик муниципалдык кызмат орундарынын улук тобун (социалдык маселер боюнча башкы адис ) ээлөөгө;

– бош административдик муниципалдык кызмат орундарынын кенже тобун (чыгаша боюнча жетектөөчү адис) ээлөөгө.

-бош административдик муниципалдык кызмат орундарынын кенже тобун (чыгаша боюнча адис) ээлөөгө.

Кадрлар резервине киргизүү үчүн талапкерлер төмөнкү квалификациялык талаптарга шайкеш келиши керек:

1) Кыргыз Республикасынын жараны болууга;

2) 18 жаштан жаш болбоого;

3) мыйзамдарда белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө.

1) Административдик кызмат орундарынын улук тобу административдик муниципалдык кызмат орундарынын улук тобу (каржы –экономика бөлумүнүн башчысы )  үчүн:

–экономика жана башкаруу, финансылык багыттагы жогорку билим;

— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы. – негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө » Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

4) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;

5) Кыргыз Республикасынын » Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

1) Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;

2) Кыргыз Республикасынын Бюджет кодекси;

3) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамын ;

4) Кыргыз Республикасынын «Бухгалтердик эсеп жонүндө » мыйзамдарын;

5) Кыргыз Республикасынын  Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2- февралындагы ПЖ №25  Жарлыгы менен бекитилген “Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөөтартиби жөнүндө” жобосун;

6) Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

        — билгичтиги:

Маалымат жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо, аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгүата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу ;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзү ;

эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

— көндүмдөрү:

Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

компьютердик жана ующтуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билуу.

 

2) Административдик кызмат орундарынын улук тобу ((турак- жай, коммуналдык чарба жана өзгөчө кырдаалдар боюнча башкы адис) үчүн:

—  Жогорку кесиптик билим.

—  мамлектик жана/ же муниципадык кызматтагы жыйындагы стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү  кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

– негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө » Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

4) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;

5) Кыргыз Республикасынын » Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Жер кодексин;
 • Кыргыз Республикасынын «Жайыттар жөнүндө» мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» мыйзамын;
 • кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

— билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо, аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

— көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 

3) Административдик кызмат орундарынын улук  тобу( Социалдык боюнча башкы маселелер) үчүн:

–Жогорку кесиптик билим.

Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү   кесиптик чөйрөдө 3жылдан кем эмес иш стажы.

– негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;2. Кыргыз Республикасынын “ Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы.

 1. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын.
 2. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук  актылары жөнүндө” Мыйзамы.
 3. Кыргыз Республикасынын “ Коррупцияга каршы аракетенүү жөнүндө” Мыйзамы.
 4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3- мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүүзү боюнча типтүү нускама.

предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “ Калкты иш  менен камсыз  кылууга көмөктөшүү жөнүндө “ мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “ Кыргыз Республикасыны мамлекттик жөлөкпулдар жөнүндө” мыйзамын.
 • Кыргыз Республикасынын “ Жамааттар ( коомдор ) жана  анын бирикмелери жөнүндө” мыйзамын.
 • Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий билүү.

  

-билгичтиги:

Маалымат  жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо, аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптешттер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүу;

эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

-көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

4) Административдик  кызмат орундарынын кенже тобу ( чыгаша боюнча жетектөөчү адис) үчүн:

— Экономика жана башкаруу, финансылык багыттагы жогорку  же болбосо орто кесиптик билим;

— Иш стажына талаптар коюлбайт;

— негизги тест үчүн  төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын.

предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекттик администрацмя жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамын;
 • Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдери билүү.

       -билгичтиги:

жогорку турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо- талапттарга жоопторду сапатуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге  ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө.

     -көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык  продуктуларды  колдоно билүү.

 

5) Административдик  кызмат орундарынын кенже тобу (чыгаша боюнча адис) үчүн:

— Экономика жана башкаруу, финансылык багыттагы жогорку  же болбосо орто кесиптик билим;

— Иш стажына талаптар коюлбайт;

— негизги тест үчүн  төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын.

предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекттик администрацмя жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамын;
 • Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдери билүү.

-билгичтиги:

жогорку турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо- талапттарга жоопторду сапатуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге  ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө.

-көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык       продуктуларды  колдоно билүү.

 

Тандоого катышуу үчүн төмөнкү документтер тапшырылат:

— өзүнүн арызы;

— резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен), өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);

— нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;

— нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);

— илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;

— паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт).

 

Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандарды сынакка катыштырууга жол берилбейт.

Сынакка катышуу үчүн керектүү документтерди төмөндөгү дарекке  жарыя  чыккан күндөн баштап 15 календарлык күндүн  ичинде саат 9-00 дан  17:00 гө чейин тапшыруу керек.

Дареги: Манас району, Кызыл- Жылдыз  айылы, О.Төрөгелдиев көчөсү №14, Уч-Коргон  айыл өкмөтүнүн имараты,  Моб. 0772 21 47 75, 0557 70 83 17