Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин сунушу менен Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруучуларынын союзу биргелешкен онлайн конференция өткөзүшүүдө.
Темасы:
Кыргыз Республикасынын үй-бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жонүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгын жана Шаарларда, айылдарда жана башка калктуу конуштарда үй-бүлөлүк салтанаттарды жана өлгөндү эске алуу ырым-жырымдардын өткөрүүнүн тартиби жөнүндө Типтүү жобосу тууралуу түшүндүрүү боюнча онлайн иш-чаранын

ПРОГРАММАСЫ

Өткөрүлүүчү күнү: 2022-жыл 18-март саат 15-00.

Өткөрүлүүчү жер: Zoom конференция. Ссылка https://us02web.zoom.us/j/87954857514?pwd=S0h0b2l2L2VFVVlKNkhrOXFETmpGdz09

Модератор: КР ЖӨБ Союзунун директору Орозбаев Б.И.

Саат
Иш-чара
Жооптуу

14.50 – 15.00
Катышуучуларды каттоо

Союз МСУ КР

15.00 – 15.05
Саламдашуу сөзү
Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары

Алыкулов Рамис Муратбекович

15.05 – 15.40
Кыргыз Республикасынын үй-бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жонүндө Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгын аткаруу боюнча түшүндүрмө берүү
Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин “Укуктук камсыздоо бөлүмүнүн” бөлүм башчысы
Бакасов Султан

15.40 – 16.10
Шаарларда, айылдарда жана башка калктуу конуштарда үй-бүлөлүк салтанаттарды жана өлгөндү эске алуу ырым-жырымдардын өткөрүүнүн тартиби жөнүндө Типтүү жобосу тууралуу түшүндүрмө берүү
Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин “Укуктук камсыздоо бөлүмүнүн” бөлүмүнүн кызматкери

Мендекеев Рахманкул Абдымананович

16.10 – 16.55
Суроо – жооптор