Байланышуу

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНЕ КАРАШТУУ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ИШТЕРИ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ

Байланыш

Ишеним телефону: 62-01-30
Билим берүү жана консультациялык кеңсе: 61-10-11
Жалпы бөлүм: 62-02-43
Күзөтчү: 62-03-12

720040, Бишкек ш, Чүй к 122, тел.: +(996-312) 620405, факс: +(996-312) 620310 www.mkk.gov.kg e-mail: gagsmsu@gmail.com
В случае изменеия контактных номеров просим сообщать в отдел управления человеческими ресурсами и делопроизводства