ГКС КР

"Ала-Тоо" маалымат программасынын МККнын мониторинг жана мыйзамдуулукту көзөмөлдөө бөлүмүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө жаңылык сюжети