ЖӨБОнын ыйгарым укуктарын жана функцияларын ишке ашыруу

бөлүмү тарабынан “Муниципалдык менчиктеги объекттерди пайдаланууга

жана ижарага берүүнүн тартиби жөнүндө” ТИПТҮҮ ЖОБО иштелип чыгып,

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик

кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик

агенттигинин директорунун 2022-жылдын 28-июлундагы № 189 буйругу

менен типтүү жобо бекитилген.

Тиркеме: 39 баракта

тип положения 18.08.Scan Copy