Нариман айыл өкмөтү Сиздерден төмөндөгү муниципалдык кызмат ордуна ички
кадрлар резервине кабыл алуу үчүн ачык сынак жарыясын сайтка берүүнү суранат.
Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат
жөнүндө» мыйзамына ылайык Нариман айылдык аймагынын айыл өкмөтү төмөндөгү
бош ордуна кадрлар резервине кирүү үчүн ачык сынак жарыялайт.
Жарыянын мазмуну
Башкы топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына
квалификациялык талаптар:
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
— тиешелүү багыттагы жогорку билим;
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматттын стажы жалпысынан 3 жылдан кем
эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 5 беш жылдан кем эмес;
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы «Жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети»;
3) Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
4) «Каруу тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
жарандардын кайрылуулары»;
5) «Мамлекет жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат»;
6) «Ченемдик укуктук жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Кыргыз Республикасынын актылары»;

7) «Кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
8) «Маалыматка жетүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү бийлик органдарынын карамагында
Кыргыз Республикасынын өз алдынча башкаруусу»;
9) «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
10) Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген 2020-жылдын
3-мартындагы № 120.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдары:
1) Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”
2) “Жайыттар жөнүндө”;
3) “Билим берүү жөнүндө”;
4) “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамдары.
5) Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы
“Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу
маселелери жөнүндө” № 706 токтому;
7) Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;
8) Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
9) “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамдары;
иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп
чыгуу;
түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг
жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды интегреациялоо;
башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн
жоопкерчилик тартуу;
кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында
көрө аныктоо жана чечүү;
коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн
мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;
ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;
— Көндүмдөрү:
аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
түзүмдүк бөлүмдү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды
жана милдеттерди сарамжалдуу бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин
стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге
сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке
ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);
маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин, кеңешмелерди,
жолугушууларды өткөрүүнүн, элдин алдында сүйлөөнүн ыкмаларын билүү,
мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.

Улук топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына
квалификациялык талаптар:
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
— тиешелүү багыттагы жогорку билим;
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
-мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматттын стажы жалпысынан и 1 жылдан кем
эмес же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес;
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) «Каруу тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
граждандардын кайрылуулары.
3) «Мамлекет жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат»;
4) «Ченемдик укуктук жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Кыргыз Республикасынын актылары»;
5) «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
6) Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген 2020-жылдын 3-
мартындагы № 120.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдары:
1) Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
2) Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”;
3)“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамдары;
4) Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;
5) Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодекси;
6) Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”;
7) Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргоону жөнүндө”;
— Билгичтиги:
Маалыматты жыйноо.талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
Аналитикалык документтерди даярдоо;
Тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
практикада колдонуу;
Кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
Иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
Эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;
— Көндүмдөрү:
ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.

Кенже топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына
квалификациялык талаптар:
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
— тиешелүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тиешелүү багыттагы орто
кесиптик билим;
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт;
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) «Мамлекет жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат»;

Тиешелүү тармактагы мыйзамдары:
1) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик статистика жөнүндө”
2)“Мамлекеттик тил жөнүндө” мыйзамдары.
3) “Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө”
4) Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген 2020-
жылдын 3-мартындагы № 120.
5) Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга
бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар
жөнүндө”;
Ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча иш чөйрөнү регламентөөчү
мыйзамдарды;
Кызматтык мидлдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлкеттик жана / же
расмий тилдери;
— Билгичтиги:
жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны
практикалык иште колдонуу;
кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
командада иштөө;
— Көндүмдөрү:
ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтер керектелет:
1. жеке арызы
2. резюме
3. өмур баян( соттолгон же соттолбогондугун көрсөтүү менен)
4. кадрларды эсепке алуу өздүк баракчасы
5. фото сүрөт 2 даана
6. паспортунун же инсандыгын күбөлөндүрүүчү башка документинин көчүрмөсү
7. зарыл кесиптик билими, иш стажын жана квалификациясын ырастоочу
документтери (эмгек китепчесинин көчүрмөсү).
8. Диплому (нотариустан тастыктоо менен)

Документтер жарыя чыккан күндөн 10 жумушчу күндүн ичинде төмөнкү даректе
кабыл алынат. Нариман айылдык аймагы, Нурдар айыл, көчөсү Бобур 22/2, айыл
өкмөтүнүн кеңсеси.
Телефон: 0778 741 166; 0555 960 104