Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын топторуна жалпы квалификациялык талаптар:

Кенже административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундары үчүн жалпы мыйзамдарды:

 

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
 2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын;
 3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
 4. Кесиптик билим децгээли:
 • ветеринария багыты боюнча «айыл чарба» жаатындагы жогорку кесиптик билим.
 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:
 • иш стажына талаптар коюлбайт.
 1. Кесиптик компетенциялар:

Билим:

 • “Ветеринария женунде” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • “Ишкердиктин субүекттерине текшеруулерду жургузуунун тартиби женунде” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • “Жаныбарларды жана жаныбарлардан алынган азыктарды идентификациялоо женунде” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Окметунун 2018-жылдын 29-январындагы “Ишкердиктин субүекттерине текшеруулерду жургузуунун тартиби женунде” №56 токтому;

Жөндөмдүүлүк:

 • ез ишин жана тузумдук белумдун ишин натыйжалуу пландаштыруу;
 • ишти стратегиялык пландаштыруу жана пайда болгон проблемаларды чечууге жацы ыкмаларды колдонуу.

Кендумдер:

 • ишкердик жазуу кендумдеру;
 • белгилуу чейредегу ишти талдоо жана божомолдоо, пайда болгон проблемаларды чечууге жацы ыкмаларды колдонуу;
 • иштиктуу баарлашуу жана кецешмелерди, жолугушууларды еткеруу ыкмаларын билуу;
 • компьютердик жана башка оргтехниканы, ошондой эле зарыл программалык камсыздоону башкаруу, колдонуу кендумдеру.
 • Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди делого тиркеп тапшыруу керек (делонун сыртына толук аты-жөнү, байланыш номерлери, электрондук почта дареги көрсөтүлсүн):

 

 • Жеке арыз;
 • паспорттун көчүрмөсү;
 •     —         резюме (сүрөтү, электрондук почтаны көрсөтүү менен);
  —     өмүр баяны
 • — нотариус же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү;
  — нотариус же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);
  — илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (бар болсо);
 • — соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматы.
 • Сынака катышуу үчүн документтердин топтомун  Нарын шаардык билим берүү бөлүмүнүн башкы адиси А.Ашыралиевага тапшыруу зарыл.
 • Дареги:  Нарын шаары К. Шадыканова көчөсү  № 3   Документтерди тапшыруу мөөнөтү: 2023-жылдын 5 — декабрдан  19- декабрга  чейин саат 18-00 го чейин кабыл алынат.

 

Сурап-билүү телефону: (03522) 50407,  0700871636

 

Эскертүү: белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандарга конкурска катышууга жол берилбейт.