Нарын шаарында район акимдеринин жана алардын орун басарларынын аттестациясы аяктады

Нарын шаарында район акимдеринин жана алардын орун басарларынын аттестациясы аяктады

Төмөнкү шилтемелер аркылуу Нарын шаарында өтүп жаткан район акимдеринин жана алардын орун басарларынын аттестациясынын аңгемелешүү этабын көрүңүздөр:

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/197877115431216/?sfnsn=wa (Үчүнчү бөлүк)

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/197877115431216(Экинчи бөлүк)

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/428177308480076/ (Биринчи бөлүк)

Төмөнкү шилтемелер аркылуу Нарын шаарында өткөрүлгөн район жетекчилеринин жана алардын орун басарларынын аттестациясынын компьютердик тестирлөө этабын көрүңүздөр:

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/771362227140932 (Биринчи бөлүк)

https://www.facebook.com/gks.kgs/videos/1462037427478222 (Экинчи бөлүк)