Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Органикалык айыл чарба департаменти борбордук аппараттын
жана аймактык филиалдарынын мамлекеттик кызматынын кенже, улук жана башкы административдик кызмат орундарына кадрлардын
резервине кабыл алуу үчүн ачык сынак жарыялайт.

Мамлекеттик администрациялык жарандык кызматтардын бардык топторуна жалпы квалификациялык талаптар

Административдик кызматтардын  башкы тобу үчүн:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Конституциялык Мыйзамы;
3) Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
4) Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;
5) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
6) Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары” жөнүндө Мыйзамы;
7) Кыргыз Республикасынын “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Мыйзамы;
8) Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Мыйзамы;
9) Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
10) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Билгичтиги жана көндүмдөрү:
— талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг, көзөмөлдөө жүргүзүү жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн көйгөйлөр чечүү ыкмаларын интеграциялоо;
— алдыга коюлган милдеттерди чечүү үчүн жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
— өз ишин жана ведомстволук бөлүмдөрдүн ишин натыйжалуу пландоо;
— жамаатта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү жана башка инсандар ортосундагы карым-катнаштын заманбап ыкмаларын пайдалануу;
— маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштик этикет пайдалануу, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө жана иш кагаздарын мамлекеттик жана расмий тилдерде жүргүзүү;
— компьютер жана оргтехника, зарыл болгон программалык продукттар менен иштөө.

Административдик кызмат орундарынын улук топтору үчүн:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;
3) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
4) Кыргыз Республикасынын Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
5) Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары” жөнүндө Мыйзамы;
6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Билгичтиги жана көндүмдөрү:
— талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг, көзөмөлдөө жүргүзүү жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн көйгөйлөр чечүү ыкмаларын интеграциялоо;
— алдыга коюлган милдеттерди чечүү үчүн жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
— өз ишин жана ведомстволук бөлүмдөрдүн ишин натыйжалуу пландоо;
— жамаатта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү жана башка инсандар ортосундагы карым-катнаштын заманбап методдорун пайдалануу;
— маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштик этикет пайдалануу, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө жана иш кагаздарын мамлекеттик жана расмий тилдерде жүргүзүү;
— компьютер жана оргтехника, зарыл болгон программалык продукттар менен иштөө.
Административдик кызмат орундарынын кенже топтору үчүн:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
• Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.
• Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык камсыздоо продуктыларына ээ болуу (Word, Excel, “ТОКТОМ Мамлекет Про” маалыматтык-укуктук системасы).

Билгичтиги жана көндүмдөрү:
— талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг, көзөмөлдөө жүргүзүү жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн көйгөйлөр чечүү ыкмаларын интеграциялоо;
— алдыга коюлган милдеттерди чечүү үчүн жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
— өз ишин жана ведомстволук бөлүмдөрдүн ишин натыйжалуу пландоо;
— жамаатта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү жана башка инсандар ортосундагы карым-катнаштын заманбап методдорун пайдалануу;
— маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштик этикет пайдалануу, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө жана иш кагаздарын мамлекеттик жана расмий тилдерде жүргүзүү;
— компьютер жана оргтехника, зарыл болгон программалык продукттар менен иштөө.

Мамлекеттик административдик кызмат орундарынын башкы топторуна карата квалификациялык талаптар: сапатты жана сатып алууну контролдоо боюнча, тышкы байланыштар жана сертификация, биотехнологияны өнүктүрүү боюнча жана аймактык филиалдар.

1. Кесиптик билимдин деңгээли:
-айыл чарбасындагы “агрономия”, “биотехнология”, «эл аралык мамилелер», “экономика”, “юриспруденция”, адистиги боюнча жогорку кесиптик билим.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
-жалпысынан үч жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү беш жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
Төмөнкүлөрдү билүү:
-Кыргыз Республикасынын Жер кодекси, Эмгек кодекси, Суу кодекси, Кыргыз Республикасынын “Өсүмдүктөр карантини жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы органикалык айыл чарба өндүрүшү жөнүндө”, “Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө”, “Үрөн жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” Мыйзамдарын;
-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 9-мартындагы № 83 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги жөнүндө жобо;
-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-августундагы № 116 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Органикалык айыл чарба департаменти жөнүндө жобо.
— Маркетингдик изилдөөлөрдү жүргүзүү методдору, ички жана тышкы рынокторду, анын потенциалын жана өнүгүү тенденцияларын изилдөө методдору, негизги технологиялык өзгөчөлүктөрү жана продукцияны колдонуу тармактары;
— органикалык айыл чарба тармагындагы учурдагы мамлекеттер аралык жана улуттук стандарттар;
— кызматкердин ишин жүзөгө ашыруу үчүн мыйзамдарда каралган учурларда зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилди билүү.
Билгичтиги:
— органикалык айыл чарба өндүрүш чөйрөсүндө ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу;
— органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаларды жана иш-чараларды ишке ашырууга көмөк көрсөтүү;
— Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасы жаатында мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча мамлекеттик стратегиялык программаларды жана иш-чараларды иштеп чыгуу жана долбоорлорду Министрликке кароого киргизүү;
— органикалык айыл-чарба продукцияларын өндүрүүчүлөрүнө, айыл чарба өндүрүшүнүн мамлекеттик жеңилдетилген насыясы менен камсыз кылуу программаларынын жеткиликтүүлүгүнө көмөктөшүү;
— Департаменттин мамлекеттик кызмат көрсөтүүсү боюнча учурдагы планын иштеп чыгуу, Департаменттин аймактык филиалдарынын пландарын аткарууну контролдоо, чарба жүргүзүүчү объекттер менен келишимдерди тариздөө, алардын аткарылышын көзөмөлдөө;
— органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү үчүн инновациялык айыл чарба биотехнологияларды иштеп чыгуу жана жайылтуу;
— биопрепараттарды жана энтомофагдарды, ошондой эле биожер семирткичтерди өндүрүү методикасын иштеп чыгууга жана жайылтуу;
— биологиялык препараттарга жана биологиялык каражаттарга болгон муктаждыкка мониторинг жүргүзүү, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан чарбакер субъекттер тарабынан аларды пайдаланууну координациялоону ишке ашыруу;
— органикалык айыл чарбасында инновациялык технологияларды колдонуу тууралуу окутуу семинарларын, тренингдерди, агроокууларды өткөрүү;
— чарбакер субъекттерге органикалык айыл чарба жана айыл чарба биотехнологиясынын технологиясын колдонуу боюнча окутуу жана консультациялык, ошондой эле маалыматтык кызмат көрсөтүү;
— органикалык айыл чарба технологиялары боюнча методикалык колдонмолорду иштеп чыгуу, басып чыгаруу жана аларды колдонууда чарбакер субъекттерге зарыл практикалык жана методикалык жардам көрсөтүү;
— кесиптик милдеттерди натыйжалуу аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды издөөгө, маалымат булактарын ишмердүүлүктүн натыйжалуулугун жогорулатуунун жана кесиптик өзүн-өзү өнүктүрүүнүн каражаты катары пайдалануу.

Көндүмдөрү:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
— чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;
— ойду ачык баяндоо, жумушчу мамилелерди орнотуу;
— иштиктүү кат алышууларды мамлекеттик жана расмий тилдерде жүргүзүү;
— иштиктүү этикеттин ыкмаларын өздөштүрүү.

Мамлекеттик административдик кызмат орундарынын улук топторуна карата квалификациялык талаптар: сапатты жана сатып алууну контролдоо боюнча, тышкы байланыштар жана сертификация, биотехнологияны өнүктүрүү боюнча жана аймактык филиалдар.

1. Кесиптик билимдин деңгээли:
-айыл чарбасындагы “агрономия”, “агроэкология”, “биология”, “биотехнология”, «эл аралык мамилелер», “экономика” “юриспруденция” адистиги боюнча жогорку кесиптик билим, мамлекеттик сатып алуулар боюнча сертификат.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
-жалпысынан бир жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү үч жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
Төмөнкүлөрдү билүү:
-Кыргыз Республикасынын “Өсүмдүктөр карантини жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы органикалык айыл чарба өндүрүшү жөнүндө”, “Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” “Суу кодекси” Мыйзамдарын;
-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 9-мартындагы № 83 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги жөнүндө жобо;
-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-августундагы № 116 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Органикалык айыл чарба департаменти жөнүндө жобо.
-органикалык айыл чарба тармагындагы учурдагы мамлекеттер аралык жана улуттук стандарттар;
-кызматкердин ишин жүзөгө ашыруу үчүн мыйзамдарда каралган учурларда зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилди билүү.
Билгичтиги:
— Департаменттин ишинде мыйзамдын сакталышын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылуу;
— Департаменттин ички документтерин иштеп чыгат, аларга кол коюу;
— органикалык айыл чарба өндүрүшүн жана айыл чарба биотехнологиясын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаларды жана иш-чараларды ишке ашырууга көмөктөшүү;
— органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн инновациялык айыл чарба биотехнологияларын өнүктүрүүгө катышуу;
— мамлекеттик сатып алууларды ишке ашыруу;
— сатып алуулардын планын иштеп чыгуу жана Департаменттин товарларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик сатып алуулардын баасына мониторинг жүргүзүү;
— органикалык айыл чарба азыктарын өндүрүү технологияларынын методикалык колдонмолорун, технологиялык схемаларын иштеп чыгууга катышуу;
— биопрепараттарды жана энтомофагдарды өндүрүү боюнча методикалык колдонмолорду иштеп чыгууга жана аларды өркүндөтүүгө катышуу;
— жеке ишкерлерге биопрепараттарды өндүрүү боюнча жеке биолабораторияларды уюштурууга көмөк көрсөтүү;
— республиканын бардык климаттык зоналарында чет өлкөлөрдөн алынып келинген биологиялык препараттардын эффективдүүлүгү боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү, корутунду даярдоо;
— органикалык жер семирткичтерге жана биопрепараттарга эксперименталдык изилдөөлөрдү жүргүзүүдө республиканын илимий мекемелери жана Департаменттин аймактык бөлүмдөрү менен биргелешкен иштерди жүргүзүү;
— биокаражаттарды колдонуу боюнча семинарларды, тренингдерди жана айыл чарба изилдөөлөрүн өткөрүү;
— маалыматты чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— аналитикалык документтерди даярдоо;
— жетекчилердин буйруктарын сапаттуу аткаруу;
— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
— жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жоопторду даярдоо;
— өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— иштиктүү кат алышууларды мамлекеттик жана расмий тилдерде жүргүзүү;
— өз алдынча жана команда менен иштөө;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө;
— келишимдерди түзүү.
Көндүмдөрү:
— ишти пландоо жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
— башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
— иштиктүү этикеттин ыкмаларын өздөштүрүү;
— компьютерде жана оргтехникада иштөө, керектүү программалык продуктыларды өздөштүрүү.

Мамлекеттик административдик кызмат орундарынын кенже топторуна карата квалификациялык талаптар: сапатты жана сатып алууну контролдоо боюнча, тышкы байланыштар жана сертификация, биотехнологияны өнүктүрүү боюнча жана аймактык филиалдар.

1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— мал чарбачылыгындагы “зоотехника” “биотехнология”, айыл чарбасындагы “биотехнология”, “агрономия”, “биология”, “агроэкология”, «эл аралык мамилелер», “экономика” “юриспруденция” адистиги боюнча жогорку кесиптик билим.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы органикалык айыл чарба өндүрүшү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Өсүмдүктөр карантини жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” Мыйзамдарын;
-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-августундагы № 116 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Органикалык айыл чарба департаменти жөнүндө жобо.
-органикалык айыл чарба тармагындагы учурдагы мамлекеттер аралык жана улуттук стандарттар;
-кызматкердин ишин жүзөгө ашыруу үчүн мыйзамдарда каралган учурларда зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилди билүү.
Билгичтиги:
-органикалык мал чарбачылыгында асыл тукум малды көбөйтүүнүн инновациялык ыкмаларын жана органикалык жер семирткичтерди өндүрүү методикаларын иштеп чыгууга катышуу;
-органикалык мал чарбачылыгы боюнча айыл чарба субъекттерине консультация берүү жана методикалык, практикалык жардам көрсөтүү;
-органикалык жер семирткичтерди колдонуу жана органикалык айыл чарбасында малды көбөйтүү боюнча семинарларды, тренингдерди жана агроокутууларды өткөрүү;
-республиканын бардык климаттык зоналарында мал чарбасы үчүн чет өлкөдөн алынып келинген биопрепараттардын натыйжалуулугун изилдөөгө, корутунду даярдоо;
-органикалык жер семирткичтерге жана органикалык мал чарбачылыгында эксперименталдык изилдөөлөрдү жүргүзүүдө республиканын илимий мекемелери жана Департаменттин аймактык бөлүмдөрү менен биргелешкен иштерди жүргүзүү.
-методикалык сунуштарга, индикативдик планга жана графиктерге ылайык биопрепараттарды жана энтомофагдарды өндүрүү;
-долбоордук жана технологиялык тартиптин, эмгекти коргоо, өндүрүштүк санитария жана өрт коопсуздугу боюнча эрежелердин жана ченемдердин, техникалык көзөмөлдү жүзөгө ашыруучу экологиялык жана санитардык органдардын талаптарынын сакталышын контролдоону жүзөгө ашыруу;
-органикалык айыл чарба азыктарын өстүрүү үчүн айыл чарба биотехнологиясын жана инновациялык технологияларды колдонуу боюнча семинарларга, тренингдерге жана агроокууларга катышуу;
-лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө, чийки затты, материалдарды, даяр продукцияны таразага тартуу;
-жабдууларды ишке даярдоо;
-жогорку жетекчилер тарабынан берилген тапшырмаларды сапаттуу аткаруу.

Көндүмдөрү:
-ишти пландоо жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
-иштиктүү этикеттин ыкмаларын өздөштүрүү.

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу керек:
-жеке арыз;
-жеке баракча;
-резюме (соттолгондугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен);
-формадагы сүрөтү бар резюме;
-нотариус же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастоочу документтердин көчүрмөлөрү;
-нотариус же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);
-илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (бар болсо);
-паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы сынакка келгенде көрсөтүлөт).
-сынакка катышуучу адамдар сунуш каттарын кошумча бере алышат.

Документтерди тапшыруу мөөнөтү жаряыланган күндөн тартып 10 жумушчу күндүн ичинде (2022-жылдын 3-августунан 13-августуна чейин) кабыл алат. Дареги Бишкек шаары, Киев көчөсү 96 а, 7-кабат, 720-каб. Суроолор боюнча телефон: 66-12-29.

ЭСКЕРТҮҮ: Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандар сынакка катышууга болбойт.