Баш-Булак айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары – жооптуу катчы кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар (Б-А)

 

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

— жогорку билим (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында)

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 беш жылдан кем эмес иш стажы;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

 • төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын “Министрлер Кабинети жонундогу Конституциялык мыйзамы”;

Кыргыз Республикасынын “Жер кодексин”;

Кыргыз Республикасынын “Суу кодексин”;

Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик кодекси”;

Кыргыз Республикасынын “Салык кодекси”;

Кыргыз Республикасынын “Салыктык эмес кирешелер жонундо Кодекси”;

Кыргыз Республикасынын Эмгек  кодекси»;

Кыргыз Республикасынын “Администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоолору жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын  “Аксакалдар соттору жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Жамааттар жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын  “Жайыттар жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын    2022-жылдын 02 февралындагы № 24 Президенттин Жарлыгы менен бекитилген Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө жобо;

Кыргыз Республикасынын 2022-жылдын
02 февралындагы № 25 Президенттин Жарлыгы менен бекитилген Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө жобо;

Кыргыз Республикасынын    2017-жылдын 31 январындагы № 17 Президенттин Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрин бекитүү жөнүндө жобо;

Кыргыз Республикасынын Окмотунун 2019-жылдын 6-майындагы №212 “Аймактарды топторго, уюмдарды – Жарандык коргонуу боюнча категорияларга киргизүү   тартибин   бекитүү     жөнүндө” Токтому;

Кыргыз Республикасынын Окмотунун 2019-жылдын   6-майындагы  №213 Жарандык   коргонуу  жаатындагы  эскертүүлөрдү  берүүнүн  тартиби  жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” Токтому;

Кыргыз Республикасынын Окмотунун  2019-жылдын 11-ноябрындагы №597 “Өзгөчө кырдаалдардан келтирилген зыянды баалоонун тартибин бекитүү жөнүндө” токтому;

Кыргыз Республикасынын Окмотунун  2019-жылдын 13-майындагы №219 “Коопсуз райондорго калкты эвакуациялоо жана көчүрүү, ошондой эле материалдык жана маданий баалуулуктарды эвакуациялоо тартибин бекитүү жөнүндө” Токтому;

Кыргыз Республикасынын Окмотунун  2019-жылдын 18-апрелиндеги №179 “Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутуму жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомун билүүсү зарыл.

адам ресурстарын башкаруу жаатында;

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;

—    билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүдө жаңы ыкмаларды интеграциялоо;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктердү издөө;

өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

кириш-чыгыш документтер менен иштөө;

айыл өкмөтүнүн, айылдык кеңештин чечимдерин, жогору турган мамлекеттик башкаруу органдарынын тапшырмаларын аткаруу боюнча уюштуруучулук иш, отчетторду даярдоо,

эмгек мыйзамдарын сактоо;

инвестицияларды тартуу;

бизнес долбоорлорду даярдоо;

жарандардын арыздары менен иштөө жана кабыл алуу;

 

—       көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмдү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди сарамжалдуу бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин. кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн, элдин алдыңда сүйлөөнүн ыкмаларын билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 

Баш-Булак айыл өкмөтүнүн бөлүмүнүн башчысы  кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар

(У-А)

 

1) кесиптик билимдин деңгээли:

 • тийиштүү багыттагы жогорку билим (Финансылык, экономика жана башкаруу, маалымат коопсуздугу, тейлоо сферасы);

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

 • жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
 1. Кесиптик компетенциялары:
 • төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын   Министирлер Кабинети жөнүндө»;

Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик кодексин”;

Кыргыз Республикасынын “Салык Кодекси”;

Кыргыз Республикасынын “Салыктык эмес кирешелер жонундо Кодекси”; Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө», Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамдарын билүүсү зарыл.

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

 • билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

 • көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 

 

 

Баш-Булак айыл өкмөтүнүн жер ресурстары жана өсүмдүк өстүрүү боюнча  башкы адис адис кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар (У-Б)

 

1) кесиптик билимдин деңгээли:

 • тийиштүү багыттагы жогорку билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, айыл чарба жана айыл чарба илимдери, геодезия жана жерге жайгаштыруу,  автоматташтыруу жана башкаруу,  техносфералык коопсуздук жаратылышты жайгаштуруу жана  гидромерология, архитектура жана курулуш , токой ресурстарын кайталап өндүрүү жана кайра иштетүү,  гелогия, чалгындоо жана кендерди иштетүү багытындагы);

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

— иш стажына талап коюлбайт

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

 • төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Жер кодексин;

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Суу кодексин”;

Кыргыз Республикасынын Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө  Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Өсүмдүктөрдүн карантини жөнүндө”  Мыйзамы;

«Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 13-сентябрындагы №515 «Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүүнүн тартиби жөнүндө» токтому билүүсү зарыл.

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

 • билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

 • көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү

 

 

Баш-Булак айыл өкмөтүнүн кирешелер боюнча башкы адис кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар (У-Б)

 

1) кесиптик билимдин деңгээли:

 • тийиштүү багыттагы жогорку билим (экономика жана башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу);

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

 • төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын   Министирлер Кабинети жөнүндө Конституциялык Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик кодексин”;

Кыргыз Республикасынын “Салык кодекси”;

Кыргыз Республикасынын “Салыктык эмес кирешелер жонундо Кодекси”;

Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамдары билүүсү зарыл.

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

 • билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

 • көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү

 

Баш-Булак айыл өкмөтүнүн мамлекеттик сатып алуулар боюнча башкы адис кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар (У-Б)

 

 • кесиптик билимдин деңгээли:
 • тийиштүү багыттагы жогорку жана атайын орто кесиптик билими (экономика жана башкаруу, маалымат коопсуздугу, тейлоо сферасы, автоматташтыруу жана башкаруу, эсептоо техникасы жана информациялык технологиялар, гуманитардык.).
 • иш стажы жана тажрыйбасы:
 • жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
 1. Кесиптик компетенциялары:
 • төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын   Министирлер Кабинети жөнүндө»;

Кыргыз Республикасынын  “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө » Мыйзамы

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

 • билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

 • көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

 

 

Баш-Булак айыл өкмөтүнүн социалдык маселелер боюнча  жетектөөчү адис кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар ( К-А)

 

1) кесиптик билимдин деңгээли:

 • тийиштүү багыттагы жогорку билим (экономика жана башкаруу, тейлоо сферасы, маданият жана искуство, социалдык илимдер гуманитардык илимдер, педогогикалык билим берүү, табият таануу илимдери )

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажысына талап коюлбайт;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

 • төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Үй-бүлөө кодексин;

Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын   Министирлер Кабинети жөнүндө»;

Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”;

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик  жѳлѳк пулдар  жѳнүндѳ”;

Кыргыз Республикасынын  “Калкты социалдык жактан тейлөө жөнүндө”;

Кыргыз Республикасынын «Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын «Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Мал чарбасындагы асылдандыруу иши жөнүндө » Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 17-июнундагы №306 «Айыл чарба өндүрүшүн өздөштүрүү жана жүргүзүү үчүн аз өндүрүмдүү Айыл чарба жерлерин берүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому;

Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын19-июнундагы №386 «Жайыттар жөнүндө» Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу өкмөтүнүн токтому;

Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 13-сентябрындагы №515 «Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүүнүн тартиби жөнүндө» токтому.

 

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

 • билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

 • көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү

 

 

 

Баш-Булак айыл өкмөтүнүн  жетектөөчү адис экономист-статист кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар (К-А)

 

1) кесиптик билимдин деңгээли:

 • тийиштүү багыттагы жогорку билим же атайын орто кесиптик билим (айыл чарба жана айыл чарба илимдери, геодезия жана жерге жайгаштыруу,  автоматташтыруу жана башкаруу физика математика илимдери жана фундаменталдык  информатика,  техносфералык коопсуздук жаратылышты жайгаштуруу жана  гидромерология, архитектура жана курулуш багытындагы);

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажысына талап коюлбайт;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

 • төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын   Министирлер Кабинети жөнүндө Конституциялык Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Суу кодекси Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”,  “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тил жонундо Мыйзамы”  Мыйзамдарын.

Кыргыз Республикасынын Суу кодекси;

Кыргыз Республикасынын “Суу жөнүндө” мыйзамы;

“Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

 • билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

 • көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү

 

 

Баш-Булак айыл өкмөтүнүн санариптештирүү жана IT технология боюнча жетектөөчү адис кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар

(К-А)

 

1) кесиптик билимдин деңгээли:

 • тийиштүү багыттагы жогорку билим же атайын орто кесиптик билим (автоматташтыруу жана башкаруу, Эсептөө техникасы жана информациялык технологиялар адистиктери боюнча, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык-экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында);

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажысына талап коюлбайт;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

 • төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү  боюнча типтүү нускама”

 

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

 • билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

айыл аймагында иштин бардык чөйрөлөрүн санариптештирүү боюнча иштөө;

Е-кызмат, “Санарип аймак”, ЭДБ (электрондук документ башкаруу);

калктын инфраструктураларынын социалдык объекттердин электрондук маалыматтар базасын түзүү;

айыл аймагынын веб-сайтын түзүү жана иштешин камсыз кылуу;

 • көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү

 

 

 

Баш-Булак айыл өкмөтүнүн коомдук коопсуздук, административдик укук бузуулар, экологиялык бузуулар боюнча

адис кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар (К-Б)

 

1) кесиптик билимдин деңгээли:

 • тийиштүү багыттагы жогорку билим (Юриспруденция, Укук тануу адистиктери боюнча, социалдык илимдер гуманитардык илимдер, педогогикалык билим берүү, табият таануу илимдери )

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт.

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

 • төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Үй-бүлөө кодексин;

Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексин;

Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын  “Калкты социалдык жактан тейлөө жөнүндө” Мыйзамы;

“Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын  “Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө” Мыйзамы;

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

 • билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

административдик тартип бузуулар менен иштөө;

экологиялык бузуулар;

үй-бүлөлүк зомбулук;

диний радикализм

криминогендик кырдаалды көзөмөлдөө;

пробация;

жер мыйзамдарынын сактылышы;

санитардык эпидемиологиялык мыйзамдардын ченемдеринин сакталышы;

 • көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү

 

Баш-Булак айыл өкмөтүнүн мамлекеттик каттоо жана аскердик милдеттер боюнча 

 адис кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар (К-Б)

 

1) кесиптик билимдин деңгээли:

 • тийиштүү багыттагы жогорку билим (Юриспруденция, Укук тануу адистиктери боюнча, социалдык илимдер гуманитардык илимдер, педогогикалык билим беруу, табият таануу илимдери )

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талап коюлбайт.

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

 • төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Үй-бүлөө кодексин;

Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексин;

Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын  “Калкты социалдык жактан тейлөө жөнүндө” Мыйзамы;

“Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын  “Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө” Мыйзамы;

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

 • билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

административдик тартип бузуулар менен иштөө;

экологиялык бузуулар;

үй-бүлөлүк зомбулук;

диний радикализм

криминогендик кырдаалды көзөмөлдөө;

пробация;

жер мыйзамдарынын сактылышы;

санитардык эпидемиологиялык мыйзамдардын ченемдеринин сакталышы;

 • көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү

1.жеке арызы
2. резюме
3. өмур баян( соттолгон же соттолбогондугун көрсөтүү менен)
4. кадрларды эсепке алуу өздүк баракчасы
5. фото сүрөт 2 даана
6. паспортунун же инсандыгын күбөлөндүрүүчү башка документинин
көчүрмөсү
7. иш стажын жана квалификациясын ырастоочу документтери (эмгек
китепчесинин көчүрмөсү).
8. Диплому (нотариустан тастыктоо менен же акыркы иштегеген жеринен
күбөлөндүрүлгөн)
9. Аскердик билетинин көчүрмөсү (эркек кишиге)
Документтер жарыя чыккан күндөн 10 жумушчу күндүн ичинде төмөнкү
даректе кабыл алынат. Баш-Булак айылдык аймагы, Баш-Булак айылы, Н.Анарбаев көчөсү  33, айыл өкмөтүнүн кеңсеси. Маалымат үчүн тел.: 0778 87 30 87, 0220 43 13 04