Сайттын картасы

Биз тууралуу

Конкурстар

Тестирлөө

 1. Бишек ш. боюнча тестин  жыйынтыгы
 2. Ош ш. боюнча тестин жыйынтыгы
 3. Жалал-Абад ш. боюнча тестин жыйынтыгы
 4. Талас ш. боюча  тестин жыйынтыгы
 5. Баткен ш. боюнча тестин жыйынтыгы
 6. Каракол ш. боюнча тестин жыйынтыгы
 7. Нарын ш. боюнча тестин жыйынтыгы
 8. Токтогул р. боюнча тестин жыйынтыгы 
 9. Ала-Бука р. боюнча тестин жыйынтыгы

Сынамык тестирлөө

Кызматкерлерди окутуу

 1. Чет өлкөдө узак мөөнөткө окутуу
 2. Японияда узак мөөнөттүү курстар
 3. Кореяда узук мөөнөттүү курстар
 4. КРПМБАнын узак мөөнөттүү курстары
 5. Таиландда узак мөөнөттүү курстар
 6. Индонезияда узак мөөнөттүү курстар
 • Чет өлкөдө кыска мөөнөткө окутуу
 1. Японияда кыска мөөнөттүү курстар
 2. Кытайда кыска мөөнөттүү курстар
 3. Малайзияда кыска мөөнөттүү курстар
 4. Таиландда кыска мөөнөттүү курстар
 5. БАЭдагы кыска мөөнөттүү курстар
 6. Индияда кыска мөөнөттүү курстар
 7. ХАННС ЗАЙДЕЛЬ фондундагы кыска мөөнөттүү курстар
 8. Сингапурда кыска мөөнөттүү курстар

Жарандардын кайрылуусу

ЖӨБ

Коомчулук менен байланыш

Санариптештирүү

Антикоррупциялык иш