I. Кенже админитративдик кызмат орундарынын топтору үчүн (К-Б)
(Борбордук аппарат):
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө”;
3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-марттындагы № 120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама
Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй
квалификациялык талаптар белгиленет:
1.Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим, төмөнкү багыттар боюнча: гидромелиорация, гидротехникалык курулуш
жана курулуш
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын: “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Суу
жөнүндөгү”;
— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун 2021-жылдын 15-
ноябрындагы № 262 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө
кырдаалдар министрлиги жөнүндөгү жобосу”;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун 2018-жылдын 22-ноябрындагы № 550
“Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларды
баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө”
3.2.Билгичтиги:
— курулмаларды жана курулуштарды техникалык көзөмөлдөө жүргүзүү;
— курулмаларды тейлөө жана эксплуатациялоо жумуштарын алып бааруу;
— оңдоо жана курулуш жумуштарын так көрсөтүүчү анализди даярдоо (айлык, кварталдык,
жылдык эсептелөөр жана графиктери менен)
— дефектный акты түзүү;
— чийме чийүү
3.3. Көндүмдөрү:
— маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— СНиПтар жана ченемдик документтер негизинде аш алып баруу;
— геодезиялык инструменттерде иштөө, тиешелүү жайларды сүрөткө түшүрүү
Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтерди тапшыруу зарыл:
— Арыз (бош кызмат орунун так аталышы менен), резюме;
— Өмүр баян;
— Өздүк баракча сүрөтү менен;
— Паспортунун же өздүктү күбөлөндүргөн документтинин көчүрмөсү;
— Эмгек китепчисинин көчүрмөсү, кесиптик билиминин, илимий даражасын же илимий
наамын тастыктоочу документтердин нотариус аркылуу же персоналды башкаруу
кызматтары аркылуу күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү.
Документтерди сынак 23-августтан тартып 2-сентябрга чейин (10-календардык күнүнөн
кечиктирбестен) кадрлар бөлүмүнө тапшыруу керек.
Дарек: Ош шаары, Муминова көчөсү,11; 1этаж, 13 кабинет, телефон: 0555112695