Улук административдик мамлекеттик кызмат орундарына квалификациялык
талаптар белгиленет:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө”;
3) Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби
жөнүндө”;
4) Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук
актылары жөнүндө”;
5) Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;
6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-марттындагы № 120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама
Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй
квалификациялык талаптар белгиленет (Жалал-Абад):
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө”;
3) Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби
жөнүндө”;
4) Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук
актылары жөнүндө”;
5) Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;
6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-марттындагы № 120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама
1.Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим, төмөнкү багыттар боюнча: гидромелиорация, гидротехникалык курулуш
жана курулуш
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес
же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө”, “Суу жөнүндө”
мыйзамдарын;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-ноябрындагы № 550 “Кыргыз
Республикасында өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларды баалоонун
критерийлерин бекитүү жөнүндө” токтомунун,
— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун 2021-жылдын 15-
ноябрындагы № 262 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө
кырдаалдар министрлиги жөнүндөгү жобосу” жана “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө
кырдаалдар министрлигине караштуу «Сел жана суу ташкындарынан коргоо» кызматы
жөнүндөгү жобону”;
— Кыргыз Республикасынын Гидротехникалык курулмалар долбоордук негизги жоболору
СНиП РК 3.04-01-2008; Суу каптаган жана суу каптаган аймактарда инженердик коргонуу
СНиП РК 2.03-10-2002; Негизги эсептелген гидрологиялык мүнөздөмөлөрдү аныктоо МСП
3.04-101-2005; Гидротехника. Негизги түшүнүктөр. Терминдер жана аныктамалар ГОСТ
19185-73
3.2. Билгичтиги:
— ПСД сметаны түзүү,чийме чийүү;
— толук оңдоо жумуштары өтө турган курулмалар үчүн долбоор иштеп чыгуу (эсептөө жана
чиймелер);
— объекти нивелирдик жана теодолиттик ченем өткөрүү;
— технологиянын негиздери жана курулуш иштеринин түрлөрүн билүү;
— толук оңдоолуучу объекттерге керектөөчү каражатын эсептеп чыгаруу;
— техникалык эксплуатациянын эрежелерин, коргоо жана калыбына келтирүү
жумуштарынын түзүлүшүн, техникалык тейлөөнү;
— презентация жасоого жөндөмдүү
3.3. Көндүмдөрү:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
— геодезиялык инструменттерде иштөө, тиешелүү жайларды сүрөткө түшүрүү
Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтерди тапшыруу зарыл:
— Арыз (бош кызмат орунун так аталышы менен), резюме;
— Өмүр баян;
— Өздүк баракча сүрөтү менен;
— Паспортунун же өздүктү күбөлөндүргөн документтинин көчүрмөсү;
— Эмгек китепчисинин көчүрмөсү, кесиптик билиминин, илимий даражасын же илимий
наамын тастыктоочу документтердин нотариус аркылуу же персоналды башкаруу
кызматтары аркылуу күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү.
Документтерди сынак жарыяланган 23-августтан тартып 2-сентябрга чейин (10-
календардык күнүнөн кечиктирбестен) кадрлар бөлүмүнө тапшыруу керек.
Дарек: Ош шаары, Муминова көчөсү,11; 1этаж, 13 кабинет, телефон: 0555112695