Талас райондук мамлекеттик администрациясы башкы,улук жана кенже тобундагы кызмат орундарына кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс жарыялайт

 

Административдик кызмат орундарына коюлуучу жалпы талаптар:

Кадрлар резервине киргизүү үчүн талапкерлер төмөнкү квалификациялык талаптарга шайкеш келиши керек:1) Кыргыз Республикасынын жараны болууга2) 21 жаштан жаш болбоого3) ушул кызмат орду үчүн мыйзамдарда жана кызматка кабыл алууну жүзөгө ашырып жаткан Талас райондук мамлекеттик администрациясы  тарабынан белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө. Административдик кызмат орундарынын башкы тобу үчүн (аппарат жетекчиси)

Кесиптик билимдин деңгээли:

Гуманитардык, социалдык, экономикалык жана башкаруу,  техникалык, айыл чарбасы, тейлөө багыттары боюнча жогорку кесиптик билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3

жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш

стажы;

 

Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

Кыргыз Республикасынын “Эмгек Кодекси”;

Кыргыз Республикасынын “Министрлер Кабинети жөнүндө” Конституциялык Мыйзам;

Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Мыйзам;

Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Мыйзам;

Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча  типтүү нускама.

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу  жөнүндө” мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын “Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө” мыйзамы;

Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө жобосу;

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын Улуттук кадрлар резервин түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө жобосу;

Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын  эсептөө тартиби жөнүндө жобосу;

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө жобосу;

Билгичтиги:·         Райондун өнүгүү программаларын ишке ашыруу;·         Иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;·         Ишти натыйжалуу пландоо;·         Алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;·         Түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;·         Башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;·         Түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишин натыйжалуу башкаруу;·         Кызматкерлердин алдына так белгиленген милдеттерди коюу жана алардын ишин объективдүү баалоо;·         Жааматта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү;·         Кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында көрө билүү жана чечүү. Көндүмдөрү:·         Аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;·         Натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышууларды жүргүзүү;·         Башкаруучулук иши (пландоо, уюштуруу, координациялоо, шыктандыруу жана контролдоо);·         Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;·         Чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;·         Компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү. Административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн  (социалдык маселелер боюнча сектор башчысы )Кесиптик билим денгээлине талаптар

Экономика жана башкаруу, социалдык илимдер, тейлөө, педагогикалык билим берүү,  гуманитардык багытындагы жогорку кесиптик билими;

Стажы жана иш тажрыйбасы:

— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү

-Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси;

-Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын  “Билим берүү жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”;

-кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү.

 

Билгичтиги:

-маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо;

-ишти натыйжалуу пландоо;

-калк менен натыйжалуу иш жүргүзүү (консультациялар, түшүндүрүү иштери, жарандарды угуу жана кабыл алуу)

-аналитикалык документтерди даярдоо;

-кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;

-ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.

Көндүмдөрү:

-иш кагаздарын жүргүзүүдөгү маселелерди натыйжалуу чечүү;

-аналитикалык документтерди иштеп чыгуу;

-мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

-мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды  иш жүзүндө колдонуу;

-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

Административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн  (социалдык маселелер  боюнча башкы адис)

 

Кесиптик билим деңгээлине талаптар

Экономика жана башкаруу, социалдык илимдер, тейлөө, педагогикалык билим берүү,   гуманитардык илимдер багытындагы жогорку кесиптик билими;

Стажы жана иш тажрыйбасы:

— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү

 

-Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө Кодекси;

-Кыргыз Республикасынын  “Билим берүү жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын  “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” мыйзамы;

-“Кыргыз Республикасынын калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөнүндө” мыйзамы;

-кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү.

Билгичтиги:

-маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо;

-ишти натыйжалуу пландоо;

-калк менен натыйжалуу иш жүргүзүү;

-аналитикалык документтерди талдоо;

-кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;

-ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

-мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

-командада иштөө

Көндүмдөрү:

-мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

Административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн  (социалдык маселелер  боюнча  адис)

 

Кесиптик билим деңгээлине талаптар

Экономика жана башкаруу, социалдык илимдер, тейлөө, педагогикалык билим берүү,  гуманитардык багытындагы жогорку кесиптик билими;

Стажы жана иш тажрыйбасы:

— иш стажы жана тажрыйбасы боюнча талаптар коюлбайт;Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

-Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү

-Кыргыз Республикасынын “Маданият жөнүндө” Мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын  “Ички миграция жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Дене тарбия жана спорт жөнүндө”    мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Тышкы миграция жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары  жөнүндө” Мыйзамы;

-кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү.

Билгичтиги:

-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаларга талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

-кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

-жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

-мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

-командада иштөө.

Көндүмдөрү:

-мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

Административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн  (реалдуу секторунун башчысы )

Кесиптик билимдин деңгээли:

Экономика жана башкаруу, гуманитардык, юриспруденция, айыл чарба жана техникалык, тейлөө, электроэнергетика жана электротехника  багыттары боюнча жогорку кесиптик билими;

Стажы жана иш тажрыйбасы:

Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы;

Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

-Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы; -Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча  типтүү нускама.

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

-Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Инвестициялар жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Чакан ишкерликти мамлекеттик колдоо жөнүндө” мыйзамы;

-кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү.

Билгичтиги:

-райондук мамлекеттик администрация башчысы-аким тарабынан берилген өз компетенциясына тиешелүү тапшырмаларды аткарат;

-реалдуу сектордун иштерине жооп берет жана сектордун мамлекеттик кызматкерлеринин жалпы иш аракетине жетекчилик кылат;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыктарын, Министрлер Кабинетинин жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын чечимдерин жана буйруктарын регламенттин негизинде аткаруучуларга жеткирилишин камсыз кылат жана өз убагында ишке ашырылышын көзөмөлдөйт;

-Жарлыктарды, токтомдорду, буйруктарды ишке ашырууда сектордун кызматкерлеринин иш аракеттерин координациялайт, сектордун кызматкерлеринин өз милдеттерин так жана туура аткаруусун көзөмөлдөйт;

-реалдуу секторго айтылган сын-пикир жана сунуштар боюнча иш-чара иштеп чыгат жана аткарылышын көзөмөлдөйт;

-райондук тийиштүү мекемелерге тиешелүү администрациясынын чечимдеринин, буйруктарынын долбоорлорун даярдайт, аткарылышын көзөмөлдөйт жана аткарылышынын жүрүшүн тиешелүү орун басарга такай билдирип турат.

-жер комиссиясынын жана байкоо жүргүзүү комиссиясынын катчылык милдетин аткарат;

-тоо-кен тармагы боюнча иш алып барат.

-бекитилген мекеме-уюмдар жана тармактар боюнча райондук коллегиянын отурумуна керектүү материалдарды камсыздайт, чечимдин долбоорлорун даярдайт;

-сектордун компетенциясына ылайык уюштуруу иштерине түздөн-түз жооп берет;

-коррупцияга каршы аракеттенүү жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясат жүргүзөт;

-кызыкчылыктардын кагылышын пайда болуусунун бардык мүмкүнчүлүктөрүнө жол бербөө боюнча чараларды көрүүгө жана кызыкчылыктардын кагылышынын пайда болгону жөнүндө же анын пайда болуу мүмкүндүгү ага белгилүү болоор замат өзүнүн түздөн-түз жетекчисине жазуу жүзүндө кабарлайт.

-аппарат жетекчиси тарабынан берилген тапшырмаларды өз убагында аткарылышын камсыздайт.

 

Көндүмдөрү:

-иш кагаздарын жүргүзүүдөгү маселелерди натыйжалуу чечүү;

-аналитикалык документтерди иштеп чыгуу;

-мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

-мамлекеттик жана расмий тилдерде чыгып сүйлөө жана ишкердик кат алышуу;

-компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүүсү;

-башкаруу ишине ыктуулугу (пландоо, уюштуруу, координациялоо, шыктантуу жана контролдоо)

-чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

Административдик кызмат орунун  улук тобу үчүн  (реалдуу секторунун башкы адиси )

Кесиптик билимдин деңгээли:

Экономика жана башкаруу, гуманитардык,   юриспруденция, айыл чарба жана техникалык, тейлөө, электротехника жана электроэнергетика багыттары боюнча жогорку кесиптик билими;

Стажы жана иш тажрыйбасы:

Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы;

Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча  типтүү нускама.

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

-Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Инвестициялар жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Чакан ишкерликти колдоо жөнүндө” мыйзамы;

-кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү.

Билгичтиги:

— райондук мамлекеттик администрация башчысы-аким тарабынан берилген өз компетенциясына тиешелүү тапшырмаларды аткарат;

-жогорку органдардан келген Жарлыктарды, токтомдорду, буйруктарды турмушка ашыруу боюнча иш кагаздардын долбоорлорун даярдайт, башчы-акимдин кароосуна киргизет;

-райондук тийиштүү мекемелерге тиешелүү администрациясынын чечимдеринин, буйруктарынын долбоорлорун даярдайт, аткарылышын көзөмөлдөйт жана аткарылышынын жүрүшүн тиешелүү орун басарга такай билдирип турат.

-айыл чарба өндүрүшүнө тиешелүү райондук мамлекеттик администрациясынын чечимдеринин, буйруктарынын долбоорлорун даярдайт, аткарылышын көзөмөлдөйт жана аткарылышынын жүрүшүн тийиштүү орун басарга такай билдирип турат.

-айыл чарба өндүрүшүнө тиешелүү жогорку органдардан келген Жарлыктарды, токтомдорду, буйруктарды ишке ашыруу боюнча иш кагаздардын долбоорлорун тийиштүү орун басардын көрсөтмөсүнүн негизинде даярдайт жана башчы-акимдин кароосуна киргизет.

-бекитилген мекеме-уюмдар жана тармактар боюнча райондук коллегиянын отурумуна керектүү материалдарды камсыздайт, чечимдин долбоорлорун даярдайт;

-коррупцияга каршы аракеттенүү жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясат жүргүзөт;

-кайсы бир адамдын ага коррупциялык укук бузууларды жасоого тартуу максатында кайрылган бардык учурлар тууралуу жалдоочунун (жумуш берүүчүнүн) өкүлүнө прокуратура органына, улуттук коопсуздук жаатындагы ыйгарым укуктуу органга же башка мамлекеттик органдарга жазуу жүзүндө кабарлайт.

-кызыкчылыктардын кагылышын пайда болуусунун бардык мүмкүнчүлүктөрүнө жол бербөө боюнча чараларды көрүүгө жана кызыкчылыктардын кагылышынын пайда болгону жөнүндө же анын пайда болуу мүмкүндүгү ага белгилүү болоор замат өзүнүн түздөн-түз жетекчисине жазуу жүзүндө кабарлайт.

-аппарат жетекчиси тарабынан берилген тапшырмаларды өз убагында аткарылышын камсыздайт.

 

Көндүмдөрү:

-иш кагаздарын жүргүзүүдөгү маселелерди натыйжалуу чечүү;

-аналитикалык документтерди иштеп чыгуу;

-мамлекеттик жана расмий тилдерде чыгып сөз сүйлөө жана ишкердик кат алышуу;

-башкаруу ишине ыктуулугу (пландоо, уюштуруу, координациялоо, шыктантуу жана контролдоо);

-мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

-чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

 

Административдик кызмат орунун  кенже тобу үчүн  (реалдуу секторунун  жетектөөчү адиси )

Кесиптик билимдин деңгээли:

Экономика жана башкаруу, гуманитардык, техникалык, тейлөө,  айыл чарбасы, тейлөө, электроэнергетика жана электротехника  багыттары боюнча жогорку кесиптик билими;

Стажы жана иш тажрыйбасы:

-иш стажы жана тажрыйбасы боюнча талаптар коюлбайт;

Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

-Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы; ——Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча  типтүү нускама.

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

-Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” мыйзамы;

-Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө жобосу;

-Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө жобосу;

-Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө жөнүндө жобосу.

-кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү.

Билгичтиги:

-райондук мамлекеттик администрация башчысы-аким тарабынан берилген өз компетенциясына тиешелүү тапшырмаларды аткарат;

-жогорку органдардан келген Жарлыктарды, токтомдорду, буйруктарды турмушка ашыруу боюнча иш кагаздардын долбоорлорун даярдайт, башчы-акимдин кароосуна киргизет;

-райондук тийиштүү мекемелерге тиешелүү администрациясынын чечимдеринин, буйруктарынын долбоорлорун даярдайт, аткарылышын көзөмөлдөйт жана аткарылышынын жүрүшүн тиешелүү орун басарга такай билдирип турат.

-капиталдык курулуш жана инвестиция тартуу багытындагы иштерди уюштурат жана көзөмөлдөйт, өнүгүүнүн улуттук стратегия долбоорлорунун түзүлүшү, жүрүшү, аткарылышы, күз-кыш мезгилине даярдыктардын жүрүшү багытында иш алып барат.

-турак жай маселелери-ипотека боюнча иш алып барат.

-райондун аймагындагы айыл өкмөттөрдө “Таза Суу” долбоорунун негизинде жүргүзүлүп жаткан иштерди координациялайт жана көзөмөлгө алат.

-бекитилген мекеме-уюмдар жана тармактар боюнча райондук коллегиянын отурумуна керектүү материалдарды камсыздайт, чечимдин долбоорлорун даярдайт;

-коррупцияга каршы аракеттенүү жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясат жүргүзөт;

-кайсы бир адамдын ага коррупциялык укук бузууларды жасоого тартуу максатында кайрылган бардык учурлар тууралуу жалдоочунун (жумуш берүүчүнүн) өкүлүнө прокуратура органына, улуттук коопсуздук жаатындагы ыйгарым укуктуу органга же башка мамлекеттик органдарга жазуу жүзүндө кабарлайт.

-кызыкчылыктардын кагылышын пайда болуусунун бардык мүмкүнчүлүктөрүнө жол бербөө боюнча чараларды көрүүгө жана кызыкчылыктардын кагылышынын пайда болгону жөнүндө же анын пайда болуу мүмкүндүгү ага белгилүү болоор замат өзүнүн түздөн-түз жетекчисине жазуу жүзүндө кабарлайт.

-аппарат жетекчиси тарабынан берилген тапшырмаларды өз убагында аткарылышын камсыздайт.

-мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин декларация толтуруу иштерин уюштурат, жүргүзөт жана көзөмөлдөйт.

 

Көндүмдөрү:

-мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

-компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүүсү.

 

Административдик кызмат орунун  кенже тобу үчүн  (реалдуу секторунун   адиси )

Кесиптик билимдин деңгээли:

Экономика жана башкаруу, гуманитардык, техникалык, тейлөө,  айыл чарбасы, тейлөө, электроэнергетика жана электротехника  багыттары боюнча жогорку кесиптик билими;

Стажы жана иш тажрыйбасы:

-иш стажы жана тажрыйбасы боюнча талаптар коюлбайт;

Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

-Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы; ——Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча  типтүү нускама.

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

-Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” мыйзамы;

-Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө жобосу;

-Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө жобосу;

-Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө жөнүндө жобосу.

-кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү.

Билгичтиги:

-жогорку органдардан келген Жарлыктарды, токтомдорду, буйруктарды турмушка ашыруу боюнча иш кагаздардын долбоорлорун даярдайт, башчы-акимдин кароосуна киргизет;

-райондук тийиштүү мекемелерге тиешелүү администрациясынын чечимдеринин, буйруктарынын долбоорлорун даярдайт, аткарылышын көзөмөлдөйт жана аткарылышынын жүрүшүн тиешелүү орун басарга такай билдирип турат.

-банктар, транспорт тармагы багытында иш жүргүзөт.

-бекитилген мекеме-уюмдар жана тармактар боюнча райондук коллегиянын отурумуна керектүү материалдарды камсыздайт.

-коррупцияга каршы аракеттенүү жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясат жүргүзөт;

-кызыкчылыктардын кагылышын пайда болуусунун бардык мүмкүнчүлүктөрүнө жол бербөө боюнча чараларды көрүүгө жана кызыкчылыктардын кагылышынын пайда болгону жөнүндө же анын пайда болуу мүмкүндүгү ага белгилүү болоор замат өзүнүн түздөн-түз жетекчисине жазуу жүзүндө кабарлайт.

-аппарат жетекчиси тарабынан берилген тапшырмаларды өз убагында аткарылышын камсыздайт.

 

Көндүмдөрү:

-мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

-компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүүсү.

 

 

Административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн  (уюштуруу маселелер тармагы боюнча)

Кесиптик билимдин деңгээли:

Экономика жана башкаруу, гуманитардык, социалдык, техникалык, айыл чарбасы, тейлөө, электроэнергетика  жана электротехника багыттары боюнча    боюнча жогорку  кесиптик  билим.

Стажы жана иш тажрыйбасы:

Иш стажына  талап коюлбайт.

Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча  типтүү нускама.

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

-Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” мыйзамы;

-Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруучу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө жобосу;

-Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө жөнүндө жобосу;

-Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобосу;

-Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө жобосу

— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик  жана/же  расмий тилдерди билүү.

Билгичтиги:

-маалыматты жыйноо,  талдоо, системалоо жана жалпылоо;

-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

-жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

-мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

-командада иштөө.

Көндүмдөрү:

-мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

-компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүүсү.

 

Административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн (иш-кагаздар  тармагы боюнча)

Кесиптик билимдин деңгээли:

Экономика жана башкаруу, педагогикалык билим берүү, социалдык илимдер, тейлөө, техникалык жана гуманитардык илимдер багытындагы жогорку кесиптик билими;

Стажы жана иш тажрыйбасы:

Мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы;

Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча нускама..

Предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө ” мыйзамы;

-Кыргыз республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндөгү” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Документтердин милдеттүү нускасы жөнүндө» мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Электрондук документ жана электрондук цифралык “колтамга жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларын коргоо жөнүндө» мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Жеке  мүнөздөгү  маалымат жөнүндө” мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө» мыйзамы.

-кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү.

Билгичтиги:

-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

-маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо,

-ишти натыйжалуу пландоо,

-калк менен натыйжалуу иш жүргүзүү (консультациялар, түшүндүрүү иштери, жарандарды угуу жана кабыл алуу)

-аналитикалык документтерди талдоо;

-кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;

-ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

-командада иштөө

Көндүмдөрү:

иш кагаздарын жүргүзүүдөгү маселелерди натыйжалуу чечүү;

-аналитикалык документтерди иштеп чыгуу;

-мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу,

-мамлекеттик жана расмий тилдерде чыгып сөз сүйлөө жана ишкердик кат алышуу;

-компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүүсү.

 

Тандоого катышуу үчүн төмөнкү документтер тапшырылат:

-өзүнүн арызы,

-резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен),

-өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), —нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү,

-нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо),

-илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү,

— паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт).

-өмүр баян

Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды

тапшырган жарандарга сынакка катышууга жол берилбейт.

Сынакка катышуу үчүн керектүү документтерди жарыя  чыккан күндөн баштап

10 календарлык күндүн  ичинде саат 9-00 дан  17:30 га чейин төмөндөгү дарекке тапшыруу керек: Талас району, Көкой айылы, Манас көчөсү 99, Талас райондук мамлекеттик администрациясы. Сурап билүү телефондор: (03422) 5-84-04, 5-84-10