Талас районунун Кууганды айыл өкмөтү КРнын “Мамлекеттик жарандык  кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамынын негизинде башкы, улук  жана кенже кызмат  орундарынын топторуна  кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык сынак  жарыялайт:

 Талас районунун Кууганды айыл өкмөтүнүн кадрлар резервине конкурс төмөнкүдөй өткөрүлөт:

-административдик муниципалдык кызмат орунунун башкы тобуна (резервге)

-административдик муниципалдык кызмат орундарынын улук тобуна (резервге)

— административдик муниципалдык кызмат орундарынын кенже тобуна(резервге)

        Кадрлар резервине киргизүү үчүн талапкерлер төмөнкү квалификациялык талаптарга шайкеш келиши керек:

-Кыргыз Республикасынын жараны болууга;

-18 жаштан жаш болбоого;

-соттулугу жок;

-мыйзамдарда белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө.

        Башкы топтогу административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөндөгү типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

Жооптуу катчы.Башкы кызмат (Г-Б)

1.Кесиптик билимдин денгээли:

-жогорку кесиптик билим.

2.Иш стажы жана тажрыйбасы:

-мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.

-негизги тест  үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

1)Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2)Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” конституциялык мыйзамы;

3)Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

4)Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;

5)Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

6)Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;

7)Кыргыз Республикасынын “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” мыйзамы;

8)Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” мыйзамы;

9)Кыргыз Республикасынын “Коруупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”мыйзамы;

10)Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргы Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

-предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Аксакалдар соттору жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Тынч чогулуштар жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы ПЖ№308 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруунун, төмөндөтүүнүн жана ажыратуунун тартиби жөнүндө” жобосу;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ №24 Жарлыгы менен бекитилген “Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкрс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө” жобосун;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ №25 Жарлыгы менен бекитилген “Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө” жобосун;
 • адам ресурстарын башкаруу жаатындагы;
 • кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

-билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү контролдоо жана аларды чечүүдө жаны ыкмаларды интеграциялоо;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу.

-көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмөрдү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди сарамжалдуу бөлүштүрүү мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, жаны формаларын жана методдорун издөө );

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, кеңешмелерди, жолугушуларды өткөрүүнүн, элдин алдында сүйлөөнүн ыкмаларын билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Улук топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына төмөндөгү типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

Каржы-экономика бөлүмүнүн башчысы. Улук кызмат (С-А)

1.Кесиптик  билимдин денгээли:

-Экономика жана башкаруу, финансылык багыттагы жогорку билим.

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

-мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

-негизги тест  үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

1)Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2)Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;

3)Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

4)Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;

5)Кыргыз Республикасынын “Коруупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”мыйзамы;

6)Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргы Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

-предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;
 • Кыргызы Республикасынын Бюджеттик кодексин ;
 • Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” мыйзамдарын;Кыргыз Респуликасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ №25 Жарлыгы менен бекитилген “Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө” жобосун;
 • Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

-билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо, аналитикалык тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдоонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаны шарттарына адаптациялашуу.

-көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Киреше боюнча башкы адис. Улук кызмат (С-Б)

1.Кесиптик билимдин деңгээли:

 • Экономика жана башкаруу, финансылык жана юридикалык багыттагы жогорку билим;
 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:

—  мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3  жылдан кем эмес иш стажы;

 1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

— төмөнкүлөрдү билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Салык кодексин;
 • Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө » мыйзамын;

-билгичтиги:

-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

-аналитикалык документтерди даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

-иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

-эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

-көндүмдөрү:

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

       Жер, турак-жай, коммуналдык  маселелер жана өзгөчө кырдаалдар боюнча башкы адис. Улук кызмат (С-Б)

1.Кесиптик билимдин деңгээли:

-жогорку кесиптик билим.

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

-мамлекеттик жана/ же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

-негизги тест  үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

1)Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2)Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;

3)Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

4)Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамы;

5)Кыргыз Республикасынын “Коруупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”мыйзамы;

6)Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргы Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

-предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын Жер кодексин;
 • Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүдө” мыйзамын;
 • Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

-билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо системалаштыруу жана жалпылоо, аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдоонуу;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаны шарттарына адаптациялашуу.

-көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Кенже топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына төмөндөгүдөй типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

 Соцалдык маселелер боюнча жетектөөчү адис. Кенже кызмат (М-А)

1.Кесиптик билимдин деңгээли:

огорку же болбосо орто кесиптик билим;

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

иш стажына талаптар коюлбайт.

-негизги тест  үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

1)Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

2)Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

-предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө”мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөпулдар жөнүндө” мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын “Жамааттар жана алардын бирикмелери жөнүндө” мыйзамын;
 • Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

-билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын саппатуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо -талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдоонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө.

-көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдоонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Экономика жана статистика боюнча жетектөөчү адис. Кенже кызмат (М-А)

1.Кесиптик билимдин денгээли:

-экономика жана башкаруу, физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика, эсептөө техникасы жана информациялык технологиялар багыттагы жогорку же болбосо орто кесиптик билим;

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

-иш стажына талаптар коюлбайт.

-негизги тест  үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

1)Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

2)Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

-предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Расмий статистика жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүдө” мыйзамын;
 • Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

-билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын саппатуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо -талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдоонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө.

-көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдоонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Маалыматтык компьютердик технологиялар боюнча адис. Кенже кызмат (М-Б)

1.Кесиптик билимдин денгээли:

-жогорку же орто кесиптик билим;

2.Стажы жана иш тажрыйбасы:

-иш стажына талаптар коюлбайт.

-негизги тест  үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

1)Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

2)Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

-предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүдө” мыйзамын;
 • Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

-билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын саппатуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо -талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдоонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө.

-көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдоонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Ыктуулугу:

 • Текст , графика жана таблица түрүндөгү редакторлор менен иштөө;
 • Файлдарды жана папкаларды түзүү жана иштөө(кайрада ат коюу, көчүрүү, кыймылдатуу,жок кылуу жана калыбына келтирүү);
 • Сырттагы перифериялык жабдууларды кошуу;
 • Дисктеги мейкиндикти тазалоо(архавин түзүү).

Аскердик –эсепке алуу столунун инспектору. Кенже кызмат (М-Б)

1.Кесиптик билимдин денгээли:

-жогорку же болбосо орто кесиптик билим;

 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:

-иш стажына талаптар коюлбайт.

-негизги тест  үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

1)Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

2)Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы.

-предметтик тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 • Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын “Жалпыга бирдей анык жана альтернативдик аскердик милдетти өтөө жөнүндө” мыйзамын;
 • Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

-билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын саппатуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо -талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдоонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө.

-көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдоонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

 

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгүдөй документтерди тапшыруу керек:

-бош кызмат орду көрсөтүлгөн өздүк арыз;

-кадрлар боюнча өздүк баракча, сүрөтү( 4х6-2 даана);

-өмүр баянын (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен) ;

-резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен);

-паспорттун көчүрмөсүн;

-керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясынын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогоруулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин  көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт);

        Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандарды сынакка катыштырууга жол берилбейт.

 

       Сынакка катышуу үчүн керектүү документтерди төмөнкү дарекке жарыя чыккан күндөн баштап 15 календарлык күндүн ичинде саат 9:00дон 17:30га чейин тапшыруу керек.

 

Дареги: Талас району, Үч-Эмчек  айылы, Карамолдо көчөсү №2,  Кууганды айыл өкмөтүнүн кеңсеси.

 

Маалымат алуу телефондору: 0707 40 92 75, 0553 40 92 75