Токмок шаарынын Муниципалдык менчик башкармалыгы

муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс жарыялайт

Муниципалдык кызматчыларга карата коюлуучу жалпы квалификациялык талаптар:

1.Кызматчы төмөнкү талаптарга ылайык келүүгө тийиш:

— 18 жашка толгон Кыргыз Республикасынын жараны болууга;

— соттуулугу жок.

Төмөнкүлөрдү билүү:

Улук топтогу административдик муниципалдык кызмат орундары үчүн: Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама

Муниципалдык менчик объектилерин каттоо боюнча

бөлүмүнүн башчысы (У-А) – 1 шт.бир.

Кесиптик билимдин деңгээли: экономика жана башкаруу, юриспруденция, саясат таануу, эл аралык мамилелер, архитектура жана курулуш, геодезия жана жерге жайгаштыруу, техникалык илимдер багыттарындагы жогорку билим

Иш стажы жана тажрыйбасы: мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.

Кесиптик компетенциялар:

Билүү: Кыргыз Республикасынын Жер кодекси,  Кыргыз Республикасынын «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө», «Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөргө укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө», «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» конституциялык Мыйзамы, 2011-жылдын 23-сентябры № 571 Кыргыз Республикасынын Өкмотүнүн токтому менен бекитилген «Муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижарага укугун берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө» типтүү жобо;

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

Мамлекеттик сатып алуулар бөлүмүнүн башчысы (У-А) – 1 шт.бир.

Кесиптик билимдин деңгээли: юриспруденция, экономика жана башкаруу, саясат таануу, эл аралык мамилелер, архитектура жана курулуш, геодезия жана жерге жайгаштыруу, техникалык илимдер багыттарындагы жогорку билим

Иш стажы жана тажрыйбасы: мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.

-“Товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууларды башкаруу” сертификатына ээ болуу зарыл

Кесиптик компетенциялар:

Билүү: Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын шаар куруусу жана архитектурасы жөнүндө», «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» конституциялык Мыйзамы

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

Шаардык коммуналдык ишканалардын

 ишмердүүлүгүн координациялоо жана турак жай саясаты

боюнча бөлүмүнүн башчысы (У-А) – 1 шт.бир.  

Кесиптик билимдин деңгээли: юриспруденция, экономика жана башкаруу, саясат таануу, эл аралык мамилелер, архитектура жана курулуш, геодезия жана жерге жайгаштыруу, техникалык илимдер багыттарындагы жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы: мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.

Кесиптик компетенциялар:

Билүү: Кыргыз Республикасынын турак жай кодекси,  Кыргыз Республикасынын «Көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө», «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» конституциялык Мыйзамы;

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

Укуктук-документациялык

бөлүмүнүн башчысы (У-А) – 1 шт.бир.

Кесиптик билимдин деңгээли: экономика жана башкаруу, юриспруденция, эл аралык мамилелер, техникалык илимдер багыттарындагы жогорку билим

Иш стажы жана тажрыйбасы: мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.

Кесиптик компетенциялар:

Билүү: Кыргыз Республикасынын Жер, Эмгек, Турак жай кодекстери,  Кыргыз Республикасынын «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө», «Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөргө укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө»,  «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» конституциялык Мыйзамы, 2011-жылдын 23-сентябры № 571 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген «Муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижарага укугун берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө» типтүү жобо,  2005-жылдын 06-майы № 177 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген «Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун берүүнүн тартиби жөнүндө» жобо

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

Объектилер жана курулмалар боюнча башкы адис

 (У-Б) – 1 шт.бир.

Кесиптик билимдин деңгээли: юриспруденция, экономика жана башкаруу, саясат таануу, эл аралык мамилелер, архитектура жана курулуш, геодезия жана жерге жайгаштыруу, техникалык илимдер багыттарындагы жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы: мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.

Кесиптик компетенциялар:

Билүү: Кыргыз Республикасынын Жер кодекси,  Кыргыз Республикасынын «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын «Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөргө укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө» Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» конституциялык Мыйзамы, 2011-жылдын 23-сентябры № 571 Кыргыз Республикасынын Өкмотүнүн токтому менен бекитилген «Муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижарага укугун берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө» типтүү жобо;

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

Жер маселелери боюнча башкы адис (У-Б) – 1 шт. бир.

Кесиптик билимдин деңгээли: юриспруденция, экономика жана башкаруу, саясат таануу, эл аралык мамилелер, архитектура жана курулуш, геодезия жана жерге жайгаштыруу.

Иш стажы жана тажрыйбасы: мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.

Кесиптик компетенциялар:

Билүү: Кыргыз Республикасынын Жер кодекси,  Кыргыз Республикасынын «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө», «Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөргө укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө», «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» конституциялык Мыйзамы, 2011-жылдын 23-сентябры № 571 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген «Муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижарага укугун берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө» типтүү жобо;

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

Мамлекеттик сатып алуулар боюнча башкы адис (У-Б) – 1 шт. бир.

Кесиптик билимдин деңгээли: экономика жана башкаруу,  юриспруденция, саясат таануу, эл аралык мамилелер, архитектура жана курулуш, геодезия жана жерге жайгаштыруу, техникалык илимдер багыттарындагы жогорку билим

-“Товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууларды башкаруу” сертификатына ээ болуу зарыл

Иш стажы жана тажрыйбасы: мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.

Кесиптик компетенциялар:

Билүү: Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын шаар куруусу жана архитектурасы жөнүндө», «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» конституциялык Мыйзамы

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

Турак жай саясаты жана турак жай фондун эсепке

алуу боюнча башкы адис — (У-Б) – 1 шт.бир.

Кесиптик билимдин деңгээли: экономика жана башкаруу, юриспруденция,саясат таануу, эл аралык мамилелер, техникалык илимдер багыттарындагы жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы: мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.

Кесиптик компетенциялар:

Билүү: Кыргыз Республикасынын Турак жай кодекси,  Кыргыз Республикасынын «Көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө», «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» конституциялык Мыйзамы;

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

МИ жана коммуналдык кызматтардын ишмердүүлүгүн

координациялоо боюнча башкы адис (У-Б) – 1 шт.бир.

Кесиптик билимдин деңгээли: экономика жана башкаруу, юриспруденция, саясат таануу, эл аралык мамилелер, энергетика жана электроэнергетика, техникалык илимдер багыттарындагы жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы: мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.

Кесиптик компетенциялар:

Билүү: Кыргыз Республикасынын Турак жай кодекси,  Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө», «Көп батирлүү үйлөрдүн турак жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин шериктиктери жөнүндө» Мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» конституциялык Мыйзамы

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

Башкы адис-юрист (У-Б) – 1шт.бир.

Кесиптик билимдин деңгээли: юриспруденция багыттарындагы жогорку билим

Иш стажы жана тажрыйбасы: мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.

Кесиптик компетенциялар:

Билүү: Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик, Жер, Эмгек кодекстери,  Кыргыз Республикасынын «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө», «Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөргө укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө» Мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» конституциялык Мыйзамы, 2011-жылдын 23-сентябры № 571 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген «Муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижарага укугун берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө» типтүү жобо,  2005-жылдын 06-майы № 177 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген «Жеке менчик турак үй куруу үчүн жер участокторун берүүнүн тартиби жөнүндө» жобо

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

Жогоруда көрсөтүлгөн баардык административдик кызматтар үчүн:

Билгичтиги:

-маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо, аналитикалык документтерди даярдоо;

-тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

— иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

— эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

— ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

— башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

— компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Тандоого катышуу үчүн төмөнкү документтер (“Дело №” тигилген) тапшырылууга тийиш:

— өзүнүн арызы;

— резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен), өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);

— нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;

— нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);

— илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;

— паспорттун көчүрмөсү;

Документтер 2023-жылдын 10-ноябрынан баштап 20-ноябрына чейин, Токмок ш. Ленин көч. 385, 211-каб. дарегинде кабыл алынат. Сурап билүү тел.: (03138) 3-26-40