Токтогул райондук ветеринардык башкармалыгы ички резервке алууга кенже
мамлекеттик жарандык административдик бош орун кызматтарга сыноо жарыялайт.
Кенже административдик кызматына –Жетектөөчу адис-1штат (МА)
1.Кесиптик билим денгээли: Ар кандай профилдеги жогорку кесиптик билим;
2.Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы: Эмгек стажы талап кылынбайт:
Кенже административдик кызматына жалпы мыйзамдар.
.Кыргыз Республикасынын Конституциясы:
.Кыргыз Респуликасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө» мыйзамы:
.Кыргыз Респуликасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен
бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтуу нускама:
Предметтик мыйзамдар
. Кыргыз Респуликасынын «Улуттук архив фонду жөнүндө» мыйзамы;
.Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик тили жөнүндө» мыйзамы;
Жеке сапаттары
Акылдуулук:
-Чечүү үчүн иновациялык ыкмаларды колдонуу, коюлган милдеттерге мумкүнчүлүктөрүн
издөө.
-Өз ишин натыжалуу пландаштыруу.
Ишкердик жазуу көндүмдөрү:
-Белгилуу бир чөйрөдөгү ишти талдоо жана божомолдоо жаны болгон көйгөйлөрдү чечүү
ыкмалары.
-ишкер баарлашууну жана кеңешмелерди ,жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмалары.
-компьютердик жана башка орг. техникаларды башкаруу.
Кенже административдик кызматына –Инспектор-1штат (МБ)
1.Кесиптик билим денгээли: Жогорку кесиптик билим «Айыл чарба багытындагы»
Ветеринардык врач.
2.Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы: Эмгек стажы талап кылынбайт:
Кенже административдик кызматына жалпы мыйзамдар.
.Кыргыз Республикасынын Конституциясы:
.Кыргыз Респуликасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө» мыйзамы:
.Кыргыз Респуликасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен
бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтуу нускама:
Предметтик мыйзамдар
. Кыргыз Респуликасынын «Ветеринария жөнүндөгү» мыйзамы;
.Кыргыз Республикасынын «Субъекттерге текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө»
мыйзамы;
. Кыргыз Республикасынын “Жаныбарларды жана жаныбарлардан алынган
продуктуларды идентификациялоо жөнүндө” мыйзамы.
. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 29-январындагы №56 “Ишкердик
субъектилерди текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” токтому.
Жеке сапаттары
Акылдуулук:
-Ишти стратегиялык пландаштыруу жана аны чечүүгө жаны ыкмаларды колдонуу,пайда
болгон көйгөйлөгө.
-Чечүү үчүн иновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө коюлган
милдеттерге.
-Өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыжалуу пландаштыруу, ведомстволор аралык
өз ара аракеттенүү.
Ишкердик жазуу көндүмдөрү:
-Белгилуу бир чөйрөдөгү ишти талдоо жана божомолдоо жаны болгон көйгөйлөрдү чечүү
ыкмалары.
-ишкер баарлашууну жана кеңешмелерди ,жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмалары.
-компьютердик жана башка орг. техникаларды башкаруу.
Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтер тапшырылат.
1. Арыз
2. Дипломдун көчүрмөсү,нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн.
3. Паспорттун көчүрмөсү
4. Сүрөт 3х4-4даана
5. Таржымал (Резюме)
6. Өмур баяны
7. Эмгек китепчесинин көчүрмөсү,нотариустан күбөлөндүрүлгөн (эгер болсо)
Документтерди кабыл алуу: жарыяланган күндөн баштап 2022-жылдын 30-ноябрына
чейин.
Дареги: Токтогул шаары уч Живпром, Токтогул РВБ, тел (03747)60047
Эл адрес toktogul_vetupravleniet@mail.ru