Токтогул районуна караштуу Үч –Терек айыл өкмөтү башкы, улук жана
кенже административдик кызмат орундарына конкурс жарыялайт.
Башкы кызмат орундары үчүн:
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу,
Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык,
Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика
тармактарында)
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
— жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык
кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 беш жылдан кем эмес иш стажы;
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө”;
— “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;
— “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”;
— “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”
мыйзамдары;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120
токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын
жүргүзүү боюнча типтүү нускама”
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында инвестициялар
жөнүндө”
— Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”
— Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын
статусу жөнүндө”
— Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын
шайлоо жөнүндө” Мыйзамдары
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы N 517
токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын
жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы”
Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757
токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди;
Билгичтиги:
иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды
иштеп чыгуу;
түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо,
мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды
киргизүү;
башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары
үчүн жоопкерчилик тартуу;
кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды
өз убагында көрө билүү жана чечүү;
алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу
үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;
Улук кызмат орундары үчүн:
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим; Финансылык экономикалык багыттары боюнча,
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба,
Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш,
Энергетика багыттары боюнча.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык
кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө”;
— “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;
— “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”;
— “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”
мыйзамдары;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120
токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын
жүргүзүү боюнча типтүү нускама”
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;
— Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”;
— “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамдары.
Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757
токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди;
— Билгичтиги:
маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
аналитикалык документтерди даярдоо;
тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
практикада колдонуу;
кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
эмгектин жаңы шарттарына көнүү;
Кенже кызмат орундары үчүн:
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим же орто кесиптик билим – Дене тарбия маданияты, Жаштар
менен иштөөнү уюштуруу адистиктери боюнча, Мамлекеттик жана муниципалдык
башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба,
Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш,
Энергетика тармактарында.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт;
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын “Дене тарбия жана спорт жөнүндө”;
— “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамдары.
Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757
токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди;
— Билгичтиги:
жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу
даярдоо;
тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
аны практикалык иште колдонуу;
кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
командада иштөө;
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим же орто кесиптик билим — Аскердик билим берүү
адистиктери боюнча, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу,
Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык,
Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика
тармактарында
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт;
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
— Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча
кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген
“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык
кызматчыларынын этикасынын Кодекси.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын жарандарынын
жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик
кызматтар жөнүндө”;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби
жөнүндө” мыйзамдары.
Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757
токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди;
Билгичтиги:
жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу
даярдоо;
тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
аны практикалык иште колдонуу;
кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
командада иштөө;
Тийиштүү документтер:
– өзүнүн арызы;
– резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен),
-өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү
менен);
– нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана
кошумча билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;
– нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин
көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);
– илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө
документтердин көчүрмөлөрү;
– паспорттун көчүрмөсү.
Документтер жарыя чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндүн ичинде төмөнкү
даректе кабыл алынат.
Дареги: Токтогул району Үч -Терек айыл өкмөтү Үч -Терек айылы,
А.Жээналиев көчөсү №32, Үч –Терек айыл өкмөтүнүн кеңсеси.
Кошумча маалымат алуу үчүн телефон: 0700527296, 0770682248