Тон районунун Кажы-Сай  айыл  ѳкмѳтүнүн  жооптуу  катчы  кызмат ордуна конкурс жарыялайт
Коюлуучу квалификациялык  талаптар
1) кесиптик билимдин деңгээли:
– тийиштүү багыттагы жогорку билим (мамлекеттик, муниципалдык башкаруу, экономика жана башкаруу, гуманитардык,  айыл-чарбасы, педагогикалык билим берүү).
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
– жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 беш жылдан кем эмес иш стажы.
3) кесиптик компетенттүүлүгү:
– төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды;
КР “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө” Мыйзамын,  КР “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамын, КР “Мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Мыйзамын, КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 токтому менен бекитилген “КР мамлекеттик жарандык кызматчысынын жана муниципалдык кызматчысынын өздүк ишин жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” жобосун, “Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички кадрлар резервин түзүүнүн жана иштешинин тартиби жөнүндө” Жобосун, “КР мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө” Жобосун, “КР мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө” Жобосун, “КР мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруунун, төмөндөтүүнүн жана ажыратуунун тартиби жөнүндө Жобосун, КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 токтому менен бекитилген КР мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобону, КРӨнүн 2017-жылдын 1-мартындагы №131 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо тартиби жөнүндө Жобону.

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат:
– сынактык комиссиянын төрагасынын атына жазылган жеке арызы;
– кадрларды каттоо баракчасы, резюме, өмүр баян;
– 3 х 4 өлчөмүндөгү 4 даана сүрөт;
– паспорттун көчүрмөсү (оригиналы сынакка келген маалда көрсөтүлөт);
– жогорку билимин тастыктаган дипломунун көчүрмөсү (нотариустан
күбөлөндүрүлгөн);
– эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариустан күбөлөндүрүлгөн);

Тон районунун Кажы-Сай  айыл окмоту  айыл  ѳкмѳтүнүн  финансы-экономикалык бөлүмүнүн башчысы — башкы эсепчи кызмат ордуна конкурс жарыялайт

Коюлуучу квалификациялык  талаптар

1) кесиптик билимдин деңгээли:
– тийиштүү багыттагы жогорку билим бухгалтерский учет и аудит финансы адистиги,).
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
– жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3) кесиптик компетенттүүлүгү:
– төмөнкүлөрдү билүү:
— мыйзамдарда каралган учурларда кызматчы ишти жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик тилди билүүгө карата.
— Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды;
КР Конституциясы, КР Эмгек кодекси, КР Администрациялык жоопкерчилик кодекси, КР “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, КР “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, КР “Мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө”, КР Президентинин 14.11.2014-ж. № 203-жарлыгы менен бекитилген 2014-2020-жылдарга КР диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын Концепциясы”, КР “Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын статусу жөнүндө”, КР “Укук ченемдик актылар жөнүндө”, КР “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, КР “КР бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө”, КР “КР администрациялык-аймактык түзүлүшү жөнүндө», КР “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жөнүндө”, “Бюджеттик укуктун негизги принциптери” жана “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” мыйзамдарын;
КРда иш кагаздарын жүргүзүү боюнча № 517-типтүү нускамасын.

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат:
– сынактык комиссиянын төрагасынын атына жазылган жеке арызы;
– кадрларды каттоо баракчасы, резюме, өмүр баян;
– 3 х 4 өлчөмүндөгү 4 даана сүрөт;
– паспорттун көчүрмөсү (оригиналы сынакка келген маалда көрсөтүлөт);
– жогорку билимин тастыктаган дипломунун көчүрмөсү (нотариустан
күбөлөндүрүлгөн);
– эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариустан күбөлөндүрүлгөн);

Тон районунун Кажы-Сай  айыл окмоту  айыл  ѳкмѳтүнүн  социалдык жактан коргоо боюнча кызмат ордуна конкурс жарыялайт

Коюлуучу квалификациялык  талаптар

1) кесиптик билимдин деңгээли:
– тийиштүү багыттагы жогорку билим, атайын кесиптик орто билим адистиги,).
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
–иш стажы талап кылынбайт:
3) кесиптик компетенттүүлүгү:
– төмөнкүлөрдү билүү:
— мыйзамдарда каралган учурларда кызматчы ишти жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик тилди билүүгө карата.
— Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды;
КР Конституциясы, КР “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, КР “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, КР “Укук ченемдик актылар жөнүндө”, КР “Билим берүү жөнүндө”, КР “Коомдук саламаттыкты сактоо”, КР “Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө”, КР “Үй бүлөдөгү зомбулуктан социалдык-укуктук коргоо жөнүндө”, КР “Социалдык фонд жөнүндө”, КР “Мамлекеттик жөлөкпулдарды чектөө боюнча”, КР “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”;
КР Үй бүлө кодекси, КР Администрациялык жоопкерчилик кодекси, КР Балдар кодекси, КР Эмгек кодекси;
КРда иш кагаздарын жүргүзүү боюнча № 517-типтүү нускамасын.

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат:
– сынактык комиссиянын төрагасынын атына жазылган жеке арызы;
– кадрларды каттоо баракчасы, резюме, өмүр баян;
– 3 х 4 өлчөмүндөгү 4 даана сүрөт;
– паспорттун көчүрмөсү (оригиналы сынакка келген маалда көрсөтүлөт);
– жогорку билимин тастыктаган дипломунун көчүрмөсү (нотариустан
күбөлөндүрүлгөн);
– эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариустан күбөлөндүрүлгөн);

Тон районунун Кажы-Сай  айыл окмоту  айыл  ѳкмѳтүнүн  аскердик-эсепке алуу боюнча инспектору кызмат ордуна конкурс жарыялайт

Коюлуучу квалификациялык  талаптар
1) кесиптик билимдин деңгээли:
– тийиштүү багыттагы жогорку билим, атайын кесиптик орто билим адистиги,).
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
–иш стажы талап кылынбайт:
3) кесиптик компетенттүүлүгү:
– төмөнкүлөрдү билүү:
— мыйзамдарда каралган учурларда кызматчы ишти жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик тилди билүүгө карата.
— Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды;
Жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды:
КР Конституциясы, КР “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, КР “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, КР “Укук ченемдик актылар жөнүндө”, КР “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, КР “КР жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө”, “Согуштун, Куралдуу Күчтөрдүн ардагерлери жана ооруктагы эмгекчилер жөнүндө”;
КР Эмгек кодекси;
КРда иш кагаздарын жүргүзүү боюнча № 517-типтүү нускамасын.

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат:
– сынактык комиссиянын төрагасынын атына жазылган жеке арызы;
– кадрларды каттоо баракчасы, резюме, өмүр баян;
– 3 х 4 өлчөмүндөгү 4 даана сүрөт;
– паспорттун көчүрмөсү (оригиналы сынакка келген маалда көрсөтүлөт);
– жогорку билимин тастыктаган дипломунун көчүрмөсү (нотариустан
күбөлөндүрүлгөн);
– эмгек китепчесинин көчүрмөсү (нотариустан күбөлөндүрүлгөн);

Документтер Тон  районунун  КажыСай   айыл аймагынын  айыл өкмөтүндө, массалык маалымат каражаттарына чыккандан баштап 10 жумушчу күнгө чейин  кабыл алынат. Кошумча маалыматтарды алуу үчүн төмөндөгү  телефонго  кайрылыныздар:  0 (3947)  92127, дареги: Кажы-Сай айылы Ысык-Кол кочосу №___ Толук маалыматы мамлекеттик кадр кызматынын сайтынан ала аласыздар