Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги
КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 25-ноябрындагы № 631 токтомуна ылайык
КР дипломатиялык кызматындагы бош орундарга сынак жарыялайт.
1. Эл аралык-укуктук департаменттин Көп тараптуу кызматташуу бөлүмүнүн атташеси;
2. Төртүнчү саясий департаменттин Жакынкы Чыгыш жана Африка бөлүмүнүн
атташеси;
3. Жетинчи саясий департаменттин атташеси;
4. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Ош, Жалал-Абад жана
Баткен облустарындагы Ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн атташеси (2 бирдик);
5. Алтынчы саясий департаменттин Инвестицияларды тартуу бөлүмүнүн экинчи
катчысы;
6. Консулдук кызмат департаментинин Документтештирүү бөлүмүнүн жетектөөчү
адиси;
7. Валюта-финансы департаментинин Чет өлкөлөрдөгү мекемелер бөлүмүнүн
жетектөөчү адиси;
8. Иш кагаздарын жүргүзүү жана электрондук документтер менен камсыздоо
департаментинин Мамлекеттик тил секторунун башкы адиси;
9. Тышкы миграция департаментинин Административдик бөлүмүнүн башчысы;
10. Ички аудит бөлүмүнүн башчысы.
Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:
1. Арыз (кызмат ордун көрсөтүү менен);
2. Жеке эсепке алуу баракчасы сүрөтү менен;
3. Өмүр баяны (соттолбогондугу тууралуу маалыматты көрсөтүү менен);
4. Резюме;
5. 3х4 өлчөмүндөгү сүрөт (2 даана);
6. Паспорттун көчүрмөсү;
7. Тиешелүү адистик билимин, иш стажын жана квалификациясын тастыктаган
документтер (эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими, квалификацияны жогорулатуу,
илимий даражасын жана илимий наамын ыйгаруу тууралуу документтердин нотариус же
иштеген жери боюнча персоналдык башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн
көчүрмөлөрү);
8. Сунуштама кат (мүмкүнчүлүгүнө жараша).
Документтердин көчүрмөлөрү нотариус же иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлүшү
зарыл. Документтердин түп нускалары сынакка арыз берүүдө көрсөтүлөт.
Сынакка катышуу үчүн документтер папкага тиркелип, Кыргыз Республикасынын
Тышкы иштер министрлигинин Кадрдык иштер департаментине Бишкек ш., Эркиндик
бульвары, 57 дареги боюнча тапшырылууга тийиш.
Документтер 2022-жылдын 10-мартынан 24-мартына чейин (камтуу менен) жумуш
күндөрү саат 10.00дөн 17.00гө чейин кабыл алынат. Кошумча маалымат алуу үчүн
телефондор: (0312) 62 50 87, 62 66 57, жана КР ТИМ расмий сайты: www.mfa.gov.kg.
Эскертме: талапка жооп берген конкурсанттар сынакка катышуу үчүн
чакырылат, андыктан колдонуудагы байланыш телефондорун көрсөтүү зарыл.
Башкы жана улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундары (Ички
аудит бөлүмүнүн башчысы, Тышкы миграция департаментинин Административдик
бөлүмүнүн башчысы, Алтынчы саясий департаменттин Инвестицияларды тартуу
бөлумүнүн экинчи катчысы, Иш кагаздарын жүргүзүү жана электрондук документтер
менен камсыздоо департаментинин Мамлекеттик тил секторунун башкы адиси) үчүн
жалпы квалификациялык талаптар.

Башкы кызмат орундары үчүн:

Билүүгө тийиш:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
 • “Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети жөнүндө” Кыргыз Республиксынын Конститутциялык мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексни;
 • “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
 • “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
 • “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
 • “Кызыкчылардын кагылышуусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
 • “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мекемелердин жана жергиликтүү өзүн башкаруу мекемелериндеги маалыматтардын жеткиликтүүсү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасын;

Улук кызмат орундары үчүн:

Билүүгө тийиш:

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
 • “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
 • “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
 • “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
 • “Коррупцияга  каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасын;

2. Кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү көлөмдө мамлекеттик жана
расмий тилдерди билүү;
3. Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык продуктуларды билүү
(Word, Exel, Power Point, «ТОКТОМ Мамлекеттик Про» маалыматтык-укуктук тутуму
ж.б.).
Санариптик компетенттүүлүгүнө негизги талаптар:
Билгичтиги:
— текст, графика жана таблица түрүндөгү документтер менен иштөө.
— файлдарды жана папкаларды түзүү жана иштөө (атын өзгөртүү, көчүрүү,
жылдыруу, жок кылуу жана калыбына келтирүү).
— тышкы перифериялык түзүлүштөрдү туташтыруу.
— диск мейкиндигин тазалоо (архивдештирүү).
— электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү.
— издөө тутумдарын колдонуу.
— ар кандай браузерлер менен иштөө.
— кызматтык этиканы эске алуу менен социалдык тармактарда этият өз ара
аракеттенүү.
— маалымат базалары менен маалыматтын жогорку ылдамдык менен өзгөрүү
шартында жана маалыматтын ар түрдүүлүгүндө иштөө.
— статистикалык маалыматтарды талдоо жана чечим кабыл алуунун
эффективдүүлүгүн колдоо үчүн маалымат жаратуу.
— файлдардын көлөмүн азайтуу жана ири көлөмдөгү маалыматтарды жөнөтүү/кабыл
алуу
— презентацияларды уюштуруу.
— эсептөөлөр менен байланышкан сандык маалыматтар менен иштөө.
— таблица, диаграмма жана график түрүндө маалымат берүү.
— КР мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык тутумдарын колдонуу.
— веб-конференц-байланышын уюштуруунун тиркемелерин колдонуу.
— видеоматериалдарды сактоо, жеткирүү жана көрсөтүү үчүн веб-тиркемелерди
колдонуу.
— текстти оңдоо жана редакциялоо.
Кеңсе техникасы менен иштөө:
— көчүрмө жасоочу аппараттар.
— принтер;
— сканер;
— проектор же интерактивдүү доска;
— факс;
— вируска каршы программаларды колдонуу;
— шифрлөө жолу менен маалымат тутумдарын жана маалыматтарды коргоо;
— логин жана пароль орнотуу;
— компьютер менен иштөөдө маалымат коопсуздугунун гигиенасын сактоо.
Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундары (Эл аралык-укуктук
департаменттин Көп тараптуу бөлүмүнүн атташеси, Төртүнчү саясий департаменттин
Жакынкы Чыгыш жана Африка бөлүмүнүн атташеси, Жетинчи саясий департаменттин
атташеси, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Ош, Жалал-Абад
жана Баткен облустарындагы Ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн атташеси, Консулдук
кызмат департаментинин Документтештирүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси, Валютафинансы департаментинин Чет өлкөлөрдөгү мекемелер бөлүмүнүн жетектөөчү адиси)
үчүн жалпы квалификациялык талаптар.
1. Билүү:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы.
— «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын Мыйзамы.
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасын;
2. Кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү көлөмдө мамлекеттик жана
расмий тилдерди билүү;
3. Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык продуктуларды билүү
(Word, Exel, Power Point, «ТОКТОМ Мамлекеттик Про» маалыматтык-укуктук тутуму ж.б.)
Санариптик компетенттүүлүгүнө негизги талаптар:
Билгичтиги:
— текст, графика жана таблица түрүндөгү документтер менен иштөө;
— файлдарды жана папкаларды түзүү жана иштөө (атын өзгөртүү, көчүрүү,
жылдыруу, жок кылуу жана калыбына келтирүү);
— тышкы перифериялык түзүлүштөрдү туташтыруу;
— диск мейкиндигин тазалоо (архивдештирүү);
— электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү;
— издөө тутумдарын колдонуу;
— ар кандай браузерлер менен иштөө;
— кызматтык этиканы эске алуу менен социалдык тармактарда этият өз ара
аракеттенүү;
— маалымат базалары менен маалыматтын жогорку ылдамдык менен өзгөрүү
шартында жана маалыматтын ар түрдүүлүгүндө иштөө;
— статистикалык маалыматтарды талдоо жана чечим кабыл алуунун
эффективдүүлүгүн колдоо үчүн маалымат жаратуу;
— файлдардын көлөмүн азайтуу жана ири көлөмдөгү маалыматтарды жөнөтүү/кабыл
алуу;
— презентацияларды уюштуруу;
— эсептөөлөр менен байланышкан сандык маалыматтар менен иштөө;
— таблица, диаграмма жана график түрүндө маалымат берүү;
— КР мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык тутумдарын колдонуу;
— веб-конференц-байланышын уюштуруунун тиркемелерин колдонуу;
— видеоматериалдарды сактоо, жеткирүү жана көрсөтүү үчүн веб-тиркемелерди
колдонуу;
— текстти оңдоо жана редакциялоо;
— вируска каршы программаларды колдонуу;
— шифрлөө жолу менен маалымат тутумдарын жана маалыматтарды коргоо;
— логин жана пароль орнотуу;
— компьютер менен иштөөдө маалымат коопсуздугунун гигиенасын сактоо.
Кеңсе техникасы менен иштөө:
— көчүрмө жасоочу аппараттар;
— принтер;
— сканер;
— проектор же интерактивдүү доска;
— факс.
КР ТИМ Эл аралык-укуктук департаментинин Көп тараптуу кызматташтык
бөлүмүнүн атташеси бош кызмат ордуна квалификациялык талаптар
(1 бирдик)
1. Кесиптик билим деңгээли:
 «Юриспруденция/укук таануу», Эл аралык укук адистиги боюнча жогорку адистик
билими;
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт;
3. Кесиптик компетенциялар:
Билүү:
 «Дипломатиялык кызмат жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын эл аралык
келишимдери жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү;
 1961-жылдагы Дипломатиялык мамилелер жөнүндө Вена конвенциясы;
 1963-жылдагы Консулдук мамилелер жөнүндө Вена конвенциясы;
 1969-жылдагы Эл аралык келишимдер укугу жөнүндө Вена конвенциясы;
 Кыргыз Республикасынын ведомстволор аралык эл аралык келишимдерин түзүү,
аткаруу, токтото туруу жана денонсациялоо (токтотуу, андан чыгуу) тартиби жөнүндө
жобо;
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 113
токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жөнүндө
жобо.
Кошумча квалификациялык талаптар:
— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана
расмий тилин билүү;
— англис тилин билүү;
— иш кагаздарын жүргүзүү көндүмдөрү;
— компьютердик сабаттуулук;
— демилгелүүлүк, командада иштөө жөндөмү, жоопкерчилик.
Артыкчылыктары:
— дипломатиялык кызмат органдарында бир жылдан кем эмес референттик/такшалмадан
өткөндүгү;
— Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын ишмердүүлүгүнө
байланышкан эл аралык келишимдердин жана ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна
экспертиза жүргүзүү тажрыйбасы;
— башка мамлекеттик органдар менен ченемдик укуктук актыларды жана эл аралык
келишимдерди иштеп чыгуу жана аткаруу боюнча өз ара аракеттенүүнү билүүсү;
— дипломатиялык протокол жана этикет эрежелерин жана ченемдерин билүүсү;
— кызматтык сапарга чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуусу.
Төртүнчү саясий департаменттин Жакынкы Чыгыш жана Африка бөлүмүнүн
атташеси бош кызмат ордуна квалификациялык талаптар
(1 бирдик)
1. Кесиптик билим деңгээли:
— гуманитардык илимдер же экономика жана башкаруу багыттары боюнча жогорку
адистик билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт;
3. Кесиптик компетенциялар:
Билүү:
 «Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө», «Мамлекеттик
органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү
жөнүндө», «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын
мыйзамдары;
 Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылдын 11-мартындагы № 37
Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын концепциясы;
 «Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жана Кыргыз
Республикасынын бирдиктүү тышкы саясатын жүргүзүүдөгү анын координациялоочу ролун
күчөтүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 14-
ноябрындагы № 543 Жарлыгы;
 1961-жылдагы Дипломатиялык мамилелер жөнүндө Вена конвенциясы;
 1963-жылдагы Консулдук мамилелер жөнүндө Вена конвенциясы;
 Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 31-июлундагы № 357
Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттеги дипломатиялык
өкүлчүлүгү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттеги консулдук мекемеси
жөнүндө, Кыргыз Республикасынын эл аралык уюмдун алдындагы туруктуу өкүлчүлүгү
жөнүндө жоболор;
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 113
токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жөнүндө
жобо;
 функционалдык милдеттерине ылайык араб тилин билүү.
Билгичтиги:
 дипломатиялык кат алышуу жана иш кагаздарын жүргүзүү;
 жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 документтерди, маалыматты, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
 тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет элдик тажрыйбага анализ жүргүзүү жана
аны иш жүзүндө колдоно билүү;
 кызматтык милдеттерине ылайык өз ишмердүүлүгүн эффективдүү пландоо;
 жарандардын кайрылууларын кароо жана алар боюнча жооп даярдоо;
 мамлекеттик жана расмий тилде кат алышуу;
 командада иштөө.
Көндүмдөрү:
 ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдоно билүү;
 компьютердик сабаттуулук, кеңсе техникасы менен иштөө жана керектүү
программалык продуктуларды билүү.
Жетинчи саясий департаменттин атташеси бош кызмат ордуна
квалификациялык талаптар
(1 бирдик)
1. Кесиптик билим деңгээли:
 гуманитардык илимдер же экология жана жаратылышты башкаруу боюнча жогорку
адистик билими
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт
3. Кесиптик компетенциялар:
Билүү:
 2021-жылдын 11-апрелиндеги референдум менен кабыл алынган жана 2021-жылдын
5-майындагы Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен киргизилген Кыргыз
Республикасынын Конституциясы;
 2021-жылдын 11-октябрындагы №122 «Кыргыз Республикасынын Министрлер
Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы;
 «Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө», «Дипломатиялык
кызмат жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын мыйзамдары;
 «Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү
өз ара аракеттенүүсү жөнүндө», «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө», «Кыргыз
Республикасынын укуктук ченемдик актылары жөнүндө», «Айлана-чөйрөнү коргоо
жөнүндө», «Суу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдары;
 Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылдын 11-мартындагы № 37
Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын концепциясы;
 «Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жана Кыргыз
Республикасынын бирдиктүү тышкы саясатын жүргүзүүдөгү анын координациялоочу ролун
күчөтүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 14-
ноябрындагы № 543 Жарлыгы;
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 113
токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жөнүндө
жобо;
 1961-жылдагы Дипломатиялык мамилелер жөнүндө Вена конвенциясы;
 Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 31-июлундагы № 357
Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттеги дипломатиялык
өкүлчүлүгү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттеги консулдук мекемеси
жөнүндө, Кыргыз Республикасынын эл аралык уюмдун алдындагы туруктуу өкүлчүлүгү
жөнүндө жоболор;
 1992-жылдагы БУУнун Климаттын өзгөрүшү жөнүндө алкактык конвенциясы жана
2015-жылдын 12-декабрындагы Париж макулдашуусу;
— Экология жана климат чөйрөсүндөгү эл аралык/регионалдык уюмдардын жана
фонддордун уставдык органдарынын иштөө тартиби, ошондой эле бул уюмдардын
алкагында актуалдуу маселелерди кароо жана чечим кабыл алуу механизмдери
(артыкчылыкка ээ)
— функционалдык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик, расмий
тилдерин билүү
— функционалдык милдеттерине ылайык англис тилин билүү.
Билгичтиги:
— маалымат топтоо, талдоо, систематизациялоо жана жалпылоо;
— тийиштүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет элдик тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана
аны иш жүзүндө колдонуу;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
— маалыматтык жана аналитикалык документтерди түзүү;
— дипломатиялык кат алышууну жана иш кагаздарын жүргүзүү;
— кызматтык сүйлөшүүлөрдү өткөрүү;
— жумушчу жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү уюштуруу жана өткөрүү;
— кесиптештер менен эффективдүү кызматташуу;
— жаңы эмгек шарттарына көнүү.
Көндүмдөрү:
— ишти пландоо жана кызмат убактысын туура бөлүштүрүү;
— башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
— компьютердик сабаттуулук, кеңсе техникасы менен иштөө жана керектүү
программалык продуктуларды билүү.
КР ТИМдин Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы Ыйгарым укуктуу
өкүлчүлүгүнүн атташеси кызмат ордуна квалификациялык талаптар
(2 бирдик)
1. Кесиптик билим деңгээли:
— гуманитардык илимдер же экономика жана башкаруу багыттары боюнча жогорку
адистик билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт.
З. Кесиптик компетенциялар:
Билүү:
— «Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө», «Мамлекеттик
органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү
жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасы жөнүндө», «Мамлекеттик
протокол жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдары;
— Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылдын 11-мартындагы № 37
Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын концепциясы;
— «Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жана Кыргыз
Республикасынын бирдиктүү тышкы саясатын жүргүзүүдөгү анын координациялоочу
ролун күчөтүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 14-
ноябрындагы № 543 Жарлыгы;
— 1961-жылдагы Дипломатиялык мамилелер жөнүндө Вена конвенциясы;
— 1963-жылдагы Консулдук мамилелер жөнүндө Вена конвенциясы;
— Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 31-июлундагы № 357
Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттеги дипломатиялык
өкүлчүлүгү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттеги консулдук мекемеси
жөнүндө, Кыргыз Республикасынын эл аралык уюмдун алдындагы туруктуу өкүлчүлүгү
жөнүндө жоболор;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 113
токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги
жөнүндө жобо;
— КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 23-сентябрындагы № 659 токтому менен бекитилген
«Чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана консулдук мекемелеринин
кызматкерлерин, ошондой эле эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрүнүн жана Кыргыз
Республикасынын аймагында жашап жаткан аларга теңештирилген башка
өкүлчүлүктөрдүн кызматкерлерин аккредитациялоонун тартиби жөнүндө жобо»;
— КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-мартындагы № 155 токтому менен бекитилген
Кыргыз Республикасынын визаларын тариздөө тартиби жөнүндө нускама;
— кызматтык милдеттерине ылайык кыргыз, орус жана өзбек тилдерин билүү.
— функционалдык милдеттерине ылайык англис тилин билүү.
Билгичтиги:
— дипломатиялык кат алышууну жана иш кагаздарын жүргүзүү;
— маалымат топтоо, талдоо, систематизациялоо жана жалпылоо;
— тийиштүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет элдик тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана
аны иш жүзүндө колдонуу;
— кесиптештер менен эффективдүү кызматташуу;
— кызматтык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
— жаңы эмгек шарттарына көнүү.
Көндүмдөрү:
— жумушчу жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү уюштуруу жана өткөрүү;
— аналитикалык документтерди түзүү;
— ишти пландоо жана кызмат убактысын туура бөлүштүрүү;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
— башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
— компьютердик сабаттуулук, кеңсе техникасы менен иштөө жана керектүү
программалык продуктуларды билүү.
Алтынчы саясий департаменттин Инвестицияларды тартуу бөлүмүнүн экинчи
катчысы кызмат ордуна квалификациялык талаптар
(1 бирдик)
1. Кесиптик билим деңгээли:
 экономика же эл аралык мамилелер багыттары боюнча жогорку адистик билими.
2. Иш стажы жана иш тажрыйбасы:
 мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта 1 жылдан кем эмес иш стажы, же
тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;
3. Кесиптик компетенциялар:
Билүү:
— «Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө», «Мамлекеттик
органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү
жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө», «Инвестициялык
фонддор жөнүндө», «Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө», «Кызыкчылыктардын
кагылышуусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдары;
 Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылдын 11-мартындагы № 37
Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын концепциясы;
 «Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жана Кыргыз
Республикасынын бирдиктүү тышкы саясатын жүргүзүүдөгү анын координациялоочу
ролун күчөтүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 14-
ноябрындагы № 543 Жарлыгы;
 1961-жылдагы Дипломатиялык мамилелер жөнүндө Вена конвенциясы;
 Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 31-июлундагы № 357
Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттеги дипломатиялык
өкүлчүлүгү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттеги консулдук мекемеси
жөнүндө, Кыргыз Республикасынын эл аралык уюмдун алдындагы туруктуу өкүлчүлүгү
жөнүндө жоболор;
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 113
токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жөнүндө
жобо;
 Кызматтык милдеттерине ылайык англис тилин билүү.
Билгичтиги:
 дипломатиялык кат алышууну жүргүзүү;
 ишти стратегиялык пландоо жана пайда болуучу көйгөйлөрдү чечүүнүн жаңы
ыкмаларын колдонуу;
— чет мамлекеттер менен экономикалык (инвестициялык) аспектилерди аныктоо жана
талдоо;
— өзгөчө кырдаалда чечим кабыл алуу жана кабыл алынган чечим үчүн жоопкерчиликти
алуу;
 формалдуу жана формалдуу эмес жагдайда пикирди/позицияны баяндоо, талкуулоо
жана жактоо;
 жамаатта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү жана инсандар
аралык байланыштын заманбап ыкмаларын колдонуу;
 ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү.
Көндүмдөрү:
 башкаруучулук менеджмент;
 аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
 башкаруучулук ишмердүүлүк (пландоо, уюштуруу, координациялоо, шыктандыруу
жана контролдоо);
 баяндама жасоо, мамлекеттик жана расмий тилдерде кат алышуу;
 инвестициялык чөйрөдөгү ишмердүүлүктү талдоо жана божомолдоо, пайда болуучу
көйгөйлөрдү чечүүнүн жаңы ыкмаларын колдонуу;
 башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу жана стратегиялык чечимдерди
аткаруунун сапаты, кабыл алынган чечимдердин кесепеттерине мониторинг, көзөмөл,
талдоо жана божомолдоо жүргүзүү үчүн жоопкерчиликти алуу;
 кызматтык байланыш ыкмаларын билүү жана кеңешмелерди, жолугушууларды
өткөрүү.
Консулдук кызмат департаментинин документтештирүү бөлүмүнүн жетектөөчү
адиси кызмат ордуна квалификациялык талаптар
(1 бирдик)
1. Кесиптик билим деңгээли:
 гуманитардык илимдер же экономика жана башкаруу багыттары боюнча жогорку
адистик билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
 иш стажына талап коюлбайт;
3. Кесиптик компетенциялар:
Билүү:
 Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдары;
 «Тышкы миграция жөнүндө», «Дипломатиялык кызмат жөнүндө», «Мамлекеттик
органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү
жөнүндө», «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын
мыйзамдары;
 Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылдын 11-мартындагы № 37
Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын концепциясы;
 «Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жана Кыргыз
Республикасынын бирдиктүү тышкы саясатын жүргүзүүдөгү анын координациялоочу ролун
күчөтүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 14-
ноябрындагы № 543 Жарлыгы;
 1961-жылдагы Дипломатиялык мамилелер жөнүндө Вена конвенциясы;
 1963-жылдагы Консулдук мамилелер жөнүндө Вена конвенциясы;
 Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 31-июлундагы № 357
Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттеги дипломатиялык
өкүлчүлүгү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттеги консулдук мекемеси
жөнүндө, Кыргыз Республикасынын эл аралык уюмдун алдындагы туруктуу өкүлчүлүгү
жөнүндө жоболор;
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 113
токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жөнүндө
жобо;
 КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-мартындагы № 155 токтому менен бекитилген
Кыргыз Республикасынын визаларын тариздөө тартиби жөнүндө нускама;
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 12-июлундагы № 384 токтому
менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын дипломаттык жана кызматтык паспорттору
жөнүндө жобо»;
 Кызматтык милдеттерине ылайык англис тилин билүү.
Билгичтиги:
— иш кагаздарын жүргүзүү;
— жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
— документтерди, маалыматты, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
— кызматтык милдеттерине ылайык өз ишмердүүлүгүн эффективдүү пландоо;
— мамлекеттик жана расмий тилде кызматтык кат алышуу;
— командада иштөө.
Көндүмдөрү:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
— компьютердик сабаттуулук, кеңсе техникасы менен иштөө жана керектүү
программалык продуктуларды билүү.
Валюта-финансы департаментинин Чет өлкөлөрдөгү мекемелер бөлүмүнүн
жетектөөчү адиси кызмат ордуна квалификациялык талаптар
(1 бирдик)
1. Кесиптик билим деңгээли:
 Экономика илимдери жаатында экономист, бухгалтердик эсеп жана аудит, финансы
жана кредит адистиги боюнча жогорку кесиптик билими.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
 мамлекеттик кызматта 1 жылдан кем эмес иш стажы, же тиешелүү кесиптик чөйрөдө
3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;
3. Кесиптик компетенциялар:
Билүү:
 Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын
конституциялык мыйзамдары;
 «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө», «Кыргыз
Республикасынын бухгалтердик эсеби жөнүндө», «Социалдык камсыздандыруу жөнүндө»,
«Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө», «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат
орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын,
милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик тили жөнүндө», «Коррупция менен күрөшүү жөнүндө», «Административдик
иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө», «Ченемдик укуктук
актылар жөнүндө», «Гендердик теңдикти камсыздоо мамлекеттик кепилдиктеринин
негиздери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдары;
 Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары;
 Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
 Кыргыз Республикасынын Президентинин 2001-жылдын 9-январындагы Жарлыгы
менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматкерлеринин этикасынын
негиздери жөнүндө жобо;
 Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жана
кызматтык милдеттерди аткарууга тиешелүү Кыргыз Республикасынын башка укуктук
ченемдик актылары.
4. Кошумча талаптар:
— Материалдык, финансылык ресурстардын сарамжалдуу, үнөмдүү пайдаланылышын,
мамлекеттик мүлктүн сакталышын эсепке алууну жана контролдоону уюштурууну камсыз
кылуу.
— Кадрдык жана финансылык менеджмент маселелерин билүү.
— кызматтык милдеттерине ылайык кыргыз, орус тилдерин билүү.
— функционалдык милдеттерине ылайык англис тилин билүү.
— Жогорку деңгээлдеги компьютердик сабаттуулук.
— Демилгелүүлүк, командада иштөө жөндөмдүүлүгү, жоопкерчилик.
— «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
ылайык мамлекеттик сатып алууларды эсепке алуу жана контролдоо.
— Иш убактысынан ашыкча иштөө мүмкүнчүлүгү.
— Кызматтык сапарга чыгуу мүмкүнчүлүгү.
Иш кагаздарын жүргүзүү жана электродук документтер менен камсыздоо
департаментинин Мамлекеттик тил секторунун башкы адиси кызмат ордуна
квалификациялык талаптар
(1 бирдик)
1. Кесиптик билим деңгээли:
— гуманитардык илимдер (филология) боюнча жогорку адистик билими.
2. Иш стажы жана иш тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта 1 жылдан кем эмес иш стажы, же
тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы.
3. Кесиптик компетенциялар:
Билүү:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө», «Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын дипломатиялык
кызматы жөнүндө», «Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат
чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө», «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат
орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын,
милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө», «Кызыкчылыктардын
кагылышуусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдары;
— Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылдын 11-мартындагы № 37
Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын концепциясы;
— 1961-жылдагы Дипломатиялык мамилелер жөнүндө Вена конвенциясы;
— 1963-жылдагы Консулдук мамилелер жөнүндө Вена конвенциясы;
— Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 31-июлундагы № 357
Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттеги дипломатиялык
өкүлчүлүгү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттеги консулдук мекемеси
жөнүндө, Кыргыз Республикасынын эл аралык уюмдун алдындагы туруктуу өкүлчүлүгү
жөнүндө жоболор;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 113
токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жөнүндө
жобо;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама.
Билгичтиги:
— ишмердүүлүктүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана өз ишин, түзүмдүк
бөлүмдүн ишин эффективдүү пландоо;
— түзүмдүк бөлүмдүн маселелерин чечүү ыкмаларына талдоо, жалпылоо, мониторинг
жүргүзүү жана интеграциялоо;
— кызматтык милдеттерине ылайык кыргыз жана орус тилин билүү.
— кыргыз тилин билүү деӊгээли – С1.
Көндүмдөрү:
— түзүмдүк бөлүмдүн маалыматтык жана аналитикалык документтерин, отчетторун жана
пландарын түзүү;
— маалыматты талдоо, систематизациялоо жана жалпылоо;
— укуктук ченемдик актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдоно билүү;
— мамлекеттик жана расмий тилде кат алышууну жүргүзүү;
— компьютердик сабаттуулук, кеңсе техникасы менен иштөө жана керектүү
программалык продуктуларды билүү (СЭД, Word, Exel, АСКИД, АКСЕСС).
КР ТИМ караштуу Тышкы миграция департаментинин Административдик
колдоо бөлүмүнүн башчысы кызмат ордуна квалификациялык талаптар
(1 бирдик)
1. Кесиптик билим деңгээли:
1. Юридикалык, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу жаатында жогорку адистик
билими
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
2. Жалпысынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматта 3 жылдан кем эмес иш
тажрыйбасы же тиешелүү тармактык багыттагы тиешелүү кесиптик чөйрөдө конкреттүү
кызматта 5 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенциялар:
Билүү:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө», «Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик сыйлыктары жана ардак наамдары жөнүндө», «Коррупцияга каршы
аракеттенүү жөнүндө», «Жарандардын кайрылууларын кароо жөнүндө», «Кыргыз
Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын мыйзамдары;
— «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана
муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруу маселелери жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын Президентинин Жарлыгы;
— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Регламенти;
— «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген
адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 Иштеген жылдары үчүн кызматтык маянага үстөк акыларды төлөө үчүн
мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө
жобо;
 Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;
 «Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу
маселелери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Токтому;
 «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү
мыйзамдарды сактоону камсыз кылуу маселелери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн Токтому;
 «КР Министрлер Кабинетинин Төрагасынын, министрликтердин, мамлекеттик
комитеттин, административдик ведомстволордун, жергиликтүү мамлекеттик
администрациялардын жана шаарлардын мэрияларынын коомдук кабылдамалары
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому;
 Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жана башка
юридикалык жактардын архиви жөнүндө, Борбордук эксперттик комиссия тууралуу жана
мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жана башка
юридикалык жактардын эксперттик комиссиясы жөнүндө болжолдуу жоболор;
 Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө
тартиби жөнүндө жобо;
 Мамлекеттик кызматчылардын жана муниципалдык кызматчынын этика кодекси;
 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматынын сыйлыктары жөнүндө
жобо;
— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн керектүү көлөмдө мамлекеттик жана расмий
тилдерди билүү;
— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн англис тилин билүү.
Билгичтиги:
— бөлүмдүн ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана пландарын
иштеп чыгуу, бөлүмдүн маселелерин чечүү ыкмаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо,
контролдоо, мониторинг жүргүзүү;
— башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн
жоопкерчиликти алуу;
— кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз
убагында аныктоо жана чечүү;
— бөлүмдүн алдына коюлган милдеттерди чечүү үчүн новатордук ыкмаларды колдонуу
үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
— өзүнүн жана бөлүмдүн ишин эффективдүү пландоо;
— ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
— жаңжалдарды жөнгө салуу.
Көндүмдөрү:
— аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
— бөлүмдү башкаруу (кол астындагылардын ортосунда тапшырмаларды жана
милдеттерди рационалдуу бөлүштүрүү, кол астындагыларга мамлекеттик органдын
жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз карашын сапаттуу жеткирүү,
башкаруучулук чечимдерди кабыл алууну ыкчам даярдоо жана ишке ашыруу, жаңы иш
формаларын жана ыкмаларын издөө;
— маалыматты систематизациялоо жана жалпылоо;
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
— эффективдүү мамилелерди түзүү, этикет ыкмаларын билүү, кеңешмелерди
жолугушууларды өткөрүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде баяндама жасоо, кат
алышуу;
— компьютердик сабаттуулук, кеңсе техникасы менен иштөө жана керектүү
программалык продуктуларды билүү.
Ички аудит бөлүмүнүн башчысы кызмат ордуна квалификациялык талаптар
(1 бирдик)
1. Кесиптик билим деңгээли:
— гуманитардык илимдер же экономика жана башкаруу багыттары боюнча жогорку
адистик билими, ошондой эле ички аудитордун кесиптик деңгээлине болгон талаптарга
жооп берген ички аудитордун квалификациялык сертификаты.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
 мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта 1 жылдан кем эмес иш стажы, же
тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;
3. Кесиптик компетенциялар:
Билүү:
 «Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө», «Ички аудит
жөнүндө», «Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат
чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө», «Кызыкчылыктардын кагылышуусу
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдары.
 Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылдын 11-мартындагы № 37
Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын концепциясы;
 «Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жана Кыргыз
Республикасынын бирдиктүү тышкы саясатын жүргүзүүдөгү анын координациялоочу
ролун күчөтүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 14-
ноябрындагы № 543 Жарлыгы;
 Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 31-июлундагы № 357
Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттеги дипломатиялык
өкүлчүлүгү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттеги консулдук мекемеси
жөнүндө, Кыргыз Республикасынын эл аралык уюмдун алдындагы туруктуу өкүлчүлүгү
жөнүндө жоболор;
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 113
токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жөнүндө
жобо;
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 31-декабрындагы № 721
токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана
мекемелеринин ички аудиторлорунун этикалык стандарттары»;
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 296 токтому
менен бекитилген «Кыргыз Республикасындагы Ички аудиттин стандарттары»;
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 9-сентябрындагы № 498
токтому менен бекитилген Ички аудит боюнча кеңеш жөнүндө жобо;
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 17-мартындагы № 54-П
токтому менен бекитилген Ички аудит боюнча колдонмо (усулдук курал);
 кызматтык милдеттерине ылайык англис тилин билүү.
Билгичтиги:
 ишмердүүлүктүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык
пландарын иштеп чыгуу;
 бөлүмдүн ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана пландарын
иштеп чыгуу, бөлүмдүн маселелерин чечүү ыкмаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо,
контролдоо, мониторинг жүргүзүү;
 башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн
жоопкерчиликти алуу;
 кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз
убагында аныктоо жана чечүү;
 өзүнүн жана бөлүмдүн ишин эффективдүү пландоо;
 ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү.
 жашыруун иш кагаздарын жүргүзүүнү билүү;
Көндүмдөрү:
 дипломатиялык кат алышууну жүргүзүү;
 аналитикалык жана стратегиялык документтерди, түзүмдүк бөлүмдүн отчетторун
жана иш пландарын түзүү;
 бөлүмдү башкаруу (кол астындагылардын ортосунда тапшырмаларды жана
милдеттерди рационалдуу бөлүштүрүү, кол астындагыларга мамлекеттик органдын
жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз карашын сапаттуу жеткирүү,
башкаруучулук чечимдерди кабыл алууну ыкчам даярдоо жана ишке ашыруу, жаңы иш
формаларын жана ыкмаларын издөө;
 маалыматты систематизациялоо жана жалпылоо;
 ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;;
 жаңжалдарды жөнгө салуу;
 компьютердик сабаттуулук, кеңсе техникасы менен иштөө жана керектүү
программалык продуктуларды билүү;
 тиешелүү сертификаттардын болуусу зарыл.