Төө-моюн айыл өкмөтү төмөндөгү административдик муниципалдык кызмат
орундарына кадрлар резервине конкурс жарыялайт:
1. Административдик муниципалдык кызмат ордунун улук тобуна
1)Кесиптик билим деңгээли:
-жогорку билим –Финансылык экономикалык багыттары боюнча, Мамлекеттик жана
муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык,
Табийгый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
-жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы
же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
2. Административдик муниципалдык кызмат ордунун улук тобуна

1)Кесиптик билим деңгээли:
-жогорку билим –Социалдык иштер адистиги боюнча, Мамлекеттик жана
муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба,
Ветеринардык, Гуманитардык, Табийгый илимдер, Педагогикалык, Техникалык,
Курулуш, Энергетика тармактарында.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
-жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы
же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
3. Административдик муниципалдык кызмат ордунун кенже тобуна
1) Кесиптик билимдин деңгээли
— жогорку билим же орто кесиптик билим — Мамлекеттик жана муниципалдык
башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык,
Гуманитар дык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика, Маданият жана
искусство тармактарында.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
-иш стажына талап коюлбайт;
4. Административдик муниципалдык кызмат ордунун кенже тобуна
1)Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку билим же орто кесиптик билим — Финансылык экономикалык багыттары
боюнча, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба,
Ветеринардык, Гуманитар дык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика,
Маданият жана искусство багыттары боюнча.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
-иш стажына талап коюлбайт;
Конкурска катышуучулар жарыя басылып чыккан күндөн тартып 10 календарлык күн
ичинде төмөндөгү документтерди тапшыруу керек: арыз,резюме, өздүк баракча, диплому
менен өздүк китепчесинин нотариус тарабынан күбөлөндүргөн көчүрмөсү, паспорттун
көчүрмөсү, фото сүрөтү (4х6), өмүр баян (соттолбогондугу тууралуу маалыматы менен).
Дареги: Төө-Моюн айыл өкмөтү, Ак-Шар айылы, Эгемендүүлүк кең көчөсү, сурап
билүү үчүн 0501062828 Телефону аркылуу кайрылууга болот.