Төө-Моюн айыл өкмөтү төмөндөгү административдик муниципалдык кызмат
орундарына конкурс жарыялайт:
1. Административдик муниципалдык кызмат ордунун улук тобуна
1)Кесиптик билим деңгээли:
-жогорку билим –Финансылык экономикалык багыттары боюнча, Мамлекеттик жана
муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык,
Табийгый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
-жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы
же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
2. Административдик муниципалдык кызмат ордунун улук тобуна

1)Кесиптик билим деңгээли:
-жогорку билим –Социалдык иштер адистиги боюнча, Мамлекеттик жана
муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба,
Ветеринардык, Гуманитардык, Табийгый илимдер, Педагогикалык, Техникалык,
Курулуш, Энергетика тармактарында.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
-жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы
же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
3. Административдик муниципалдык кызмат ордунун кенже тобуна
1) Кесиптик билимдин деңгээли
— жогорку билим же орто кесиптик билим — Мамлекеттик жана муниципалдык
башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык,
Гуманитар дык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика, Маданият жана
искусство тармактарында.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
-иш стажына талап коюлбайт;
4. Административдик муниципалдык кызмат ордунун кенже тобуна
1)Кесиптик билим деңгээли:
— жогорку билим же орто кесиптик билим — Аскердик билим берүү адистиктери боюнча,
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык
экономикалык, Айыл чарба, Ветеринар дык, Гуманитар дык, Табигый илимдер,
Техникалык, Курулуш, Энергетика, Маданият жана искусство тармактарында
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
-иш стажына талап коюлбайт;
Конкурска катышуучулар жарыя басылып чыккан күндөн тартып 10 календарлык күн
ичинде төмөндөгү документтерди тапшыруу керек: арыз,резюме, өздүк баракча, диплому
менен өздүк китепчесинин нотариус тарабынан күбөлөндүргөн көчүрмөсү, паспорттун
көчүрмөсү, фото сүрөтү (4х6), өмүр баян (соттолбогондугу тууралуу маалыматы менен).
Дареги: Төө-Моюн айыл өкмөтү, Ак-Шар айылы, Эгемендүүлүк кең көчөсү, сурап
билүү үчүн 0501062828 Телефону аркылуу кайрылууга болот.