Чоң-Алай айыл өкмөтүнүн ички кадрлар резервине киргизүү үчүн башкы, улук
жана кенже административдик муниципалдык кызматынын орундарына ачык
конкурс жарыялайт
Административдик муниципалдык кызмат орундарынын топторуна жалпы
квалификациялык талаптар:
Башкы топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына
төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
Айыл өкмөтүнүн орун басары:
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: Мамлекеттик жана муниципалдык
башкаруу, юриспруденция, финансылык экономикалык, айыл чарба, ветеринардык,
гуманитардык, табигый илимдер, техникалык, курулуш, энергетика.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же
тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
-Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын Конституциялык “Кыргыз Республикасынын Министрлер
Кабинети жөнүндө” Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси;
4. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
7. Кыргыз Республикасынын “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Мыйзамы;
8. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга
жетүү жөнүндө” Мыйзамы;
9. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама;
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү
өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамы;
— “Жайыттар жөнүндө”;
— “Билим берүү жөнүндө”;
— “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Мыйзамдары.
— Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757 токтомуна ылайык)
жана расмий тилдерди;
Билгичтиги:
— иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
— түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг
жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;
— башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн
жоопкерчилик тартуу;
— кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында
көрө билүү жана чечүү;
— алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн
мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
— өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.
Көндүмдөрү:
— аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
— түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды
жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин
стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу
жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу,
иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);
— маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;
— натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди,
жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик
жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;
— компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды
колдоно билүү.
Жооптуу катчы:
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: Мамлекеттик жана муниципалдык
башкаруу, юриспруденция, финансылык экономикалык, айыл чарба, ветеринардык,
гуманитардык, табигый илимдер, техникалык, курулуш, энергетика.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же
тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
-Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын Конституциялык “Кыргыз Республикасынын Министрлер
Кабинети жөнүндө” Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси;
4. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
7. Кыргыз Республикасынын “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Мыйзамы;
8. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга
жетүү жөнүндө” Мыйзамы;
9. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү
нускама;
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын “Ички жер которуу жөнүндө”;
— Жарандык абалдын актылары жөнундө”;
— Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамы;
— Билгичтиги:
— — иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп
чыгуу;
— — түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо,
мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;
— — башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн
жоопкерчилик тартуу;
— — кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз
убагында көрө билүү жана чечүү;
— — алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн
мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
— — өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— — ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
— чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.
— Көндүмдөрү:
— — аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
— — түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда
тапшырмаларды жана милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын
жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген
кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо,
кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);
— — маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— — ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно
билүү;
— — натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын,
кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында
сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;
— — компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды
колдоно билүү.
Улук топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына
төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
Финансылык экономикалык бөлүмүнүн башчысы:
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим — финансылык экономикалык багыттары боюнча.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес
же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
Мыйзамы;
4. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен
бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”;
— “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамдары.
Башкы адис – инвестиция тартуу жана укуктук чөйрөдө иш
алып баруу боюнча: (1штаттык бирдик):
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим — Финансылык экономикалык багыттары боюнча, Мамлекеттик жана
муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Гуманитардык багыттары боюнча.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес
же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен
бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
-Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдары жөнүндө мыйзамы
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө”
-Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси;
Башкы адис – материалдык бухгалтер:
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим — финансылык экономикалык багыттары боюнча.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес
же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
Мыйзамы;
4. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен
бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”.
-Эмгек кодекси;
Салыктар боюнча башкы адис:
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: Мамлекеттик жана муниципалдык
башкаруу, юриспруденция, финансылык экономикалык, айыл чарба, ветеринардык,
гуманитардык, табигый илимдер, техникалык, курулуш, энергетика.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес
же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
Мыйзамы;
4. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен
бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;
— Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамы.
Жер маселелер боюнча башкы адис (1 штаттык бирдик):
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим – Геодезия жана жерге жайгаштыруу, Архитектура жана курулуш
адистиктирери боюнча, Юриспруденция, Финансылык-экономикалык багыттары боюнча.
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Техникалык, Айыл чарба багыттары боюнча.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес
же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
Мыйзамы;
4. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен
бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатуусатып алуунун тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө” 2001-жылдын 13-
августундагы № 427 токтому.
Социалдык маселелер боюнча башкы адис (1 штаттык бирдик):
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим – Геодезия жана жерге жайгаштыруу, Архитектура жана курулуш
адистиктирери боюнча, Юриспруденция, Финансылык-экономикалык багыттары боюнча.
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Техникалык, Айыл чарба багыттары боюнча.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес
же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
Мыйзамы;
4. Кыргыз Республикасынын “Ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен
бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар
жөнүндө”;
— Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө”.
— Билгичтиги:
Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
Аналитикалык документтерди даярдоо;
Тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада
колдонуу;
Кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
Иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
Эмгектин жаңы шарттарына көнүү.
-Көндүмдөрү:
Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
Ишти пландаштыруу жана убакытын туура бөлүштүрүү;
Башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;
Компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды
колдоно билүү;
Кенже топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына
төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
Адис – кассир, архивариус жана кадрлар боюнча:
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку же орто кесиптик билим — Финансылык экономикалык багыттары боюнча
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт;
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
-Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөлүндө” мыйзамы;
Салыктар боюнча жетектөөчү адис (2 штаттык бирдик):
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку же орто кесиптик билим – Финансылык экономикалык багыттары боюнча,
Юриспруденция, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Ветеринардык, Айыл
чарба, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары
боюнча.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт;
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”;
— Кыргыз Республикасынын “Салык кодекси”.
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен
бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Жер маселелери боюнча жетектөөчү адис (1 штаттык бирдик):
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку же орто кесиптик билим – Геодезия жана жерге жайгаштыруу, Архитектура
жана курулуш адистиктирери боюнча, Юриспруденция, Финансылык-экономикалык
багыттары боюнча. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Техникалык, Айыл чарба
багыттары боюнча.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт;
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”;
— Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”.
Аскердик эсепке алуу столунун инспектору (4 штаттык бирдик):
1. Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку же орто кесиптик билим – Аскердик билим берүү адистиктери боюнча,
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык
экономикалык, Ветеринардык, Айыл чарба, Гуманитардык, Табигый илимдер,
Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт;
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей
аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө”;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
мыйзамдары.
— Билгичтиги:
— жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
— тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны
практикалык иште колдонуу;
— кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
— жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
— мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
— командада иштөө.
— Көндүмдөрү:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
— компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды
колдоно билүү.
Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:
— жеке арызын, кадрларды каттоо баракчасын, өмүр баянын (соттолгондугу же
соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюмени, сүрөтүн;
— паспорттун көчүрмөсүн;
— керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган
документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы,
илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү
нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан
күбөлөндүрүлөт);
— сунуш каттарын (мүмкүн болушунча).
Талапкерлердин документтери массалык маалыматтар каражаттарына жарыяланган
күндөн баштап 10 (он) жумушчу күн ичинде сынактык комиссия тарабынан төмөнкү дарек
боюнча кабыл алынат.
Дареги: Дароот-Коргон айылы, Ч.Сулайманов көчөсү 70/1, Чоң-Алай айыл
өкмөтүнүн мекемеси. Ал эми сынак өтө турган күн талапкерлерге алдын ала кошумча
билдирилет.
Кошумча маалыматтарды алуу үчүн байланыш номерлер:
0995393915