Чүй облусунун Сокулук районунун Күнтуу айыл өкмөтү Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын негизинде башкы, улук жана кенже кызмат орундарынын топторуна кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык сынак жарыялайт. Конкурс 2023-жылдын 23-июнь айынан 7-июль айына чейин өткөрүлөт.

Сокулук районунун Күнтуу айыл өкмөтүнүн кадрлар резервине конкурс төмөнкүдөй өткөрүлөт:

— административдик муниципалдык кызмат орунунун башкы тобуна резервке;

— административдик муниципалдык кызмат орунунун улук тобуна резервке;

— административдик муниципалдык кызмат орундарынын кенже тобуна резервке.

Кадрлар резервине киргизүү үчүн талапкерлер төмөнкү квалификациялык талаптарга шайкеш келиши керек:

1) Кыргыз Республикасынын жараны болууга;

2) 18 жаштан жаш болбоого;

3) Соттуулугу жок;

Мыйзамдарда белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө:

Башкы административдик муниципалдык кызмат орундары үчүн жалпы мыйзамдар:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы
 2. Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын Министирлер Кабинети жөнүндө»;
 3. Кыргыз Республикасынын «Эмгек Кодекси»;
 4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө»;
 5. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»;
 6. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;
 7. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө»;
 8. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө»;
 9. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»;
 10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Улук административдик муниципалдык кызмат орундары үчүн жалпы мыйзамдар:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
 2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»;
 3. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын;
 4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;
 5. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»;
 6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Кенже административдик муниципалдык кызмат орундары учун жалпы мыйзамдарды:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
 2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын;

Административдик муниципалдык башкы кызмат тобунун квалификациялык талаптар (жооптуу катчы, Б-Б 1-бирдик).

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

– жогорку кесиптик билим.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.

 1. Профессионалдык компетенциясы

— билүүсү талап:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары; Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ №25 Жарлыгы менен бекитилген “Иштеген жылдары үчүн кызматтык маянасына пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө” жобо; Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ №24 Жарлыгы менен бекитилген “Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө” жобосун; Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 31-майындагы “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын этика Кодексин бекитүү тууралуу” № 171 Жарлыгы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 24-июлундагы №462 “Эмгек китепчесинин формасын, эмгек китепчесиндеги кошумчалырдын формасын жана эмгек китепчелерин жүргүзүүнүн тартибин бекитүү жөнүндө” токтому;

 • кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;
 • билгичтиги:

иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүдө жаңы ыкмаларды интеграциялоо;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктердү издөө;

өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;

ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

 • көндүмдөрү:

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

түзүмдүк бөлүмдү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди сарамжалдуу бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин. кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн, элдин алдыңда сүйлөөнүн ыкмаларын билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Административдик муниципалдык улук кызмат тобунун квалификациялык талаптар (Финансы-экономикалык бөлүмүнүн башчысы У-А, 1-бирдик).

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

– экономика жана финансы, салыктар жана салыктар боюнча жогорку кесиптик билим.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 1. Профессионалдык компетенциясы

— билүүсү талап:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары; Кыргыз Республикасынын “Бюджеттик кодекси”; Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ №25 Жарлыгы менен бекитилген “Иштеген жылдары үчүн кызматтык маянасына пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө” жобо;

 • кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;
 • жөндөмдөр:

маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;

коомчулук менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

жаңы эмгек шарттарына көнүү

 • көндүмдөр:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

башкаруу чечимдерин оперативдүү ишке ашыруу;

компьютердик жана оргтехникага, керектүү программалык продуктыларга ээ болуу

Административдик муниципалдык улук кызмат тобунун квалификациялык талаптар ( Материалдык бухгалтер, инвестиция жана тендер боюнча башкы адис У-Б, 1-бирдик).

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

– экономика жана финансы, юриспруденция, салыктар жана салык салуу багыттары боюнча жогорку кесиптик билим, мамлекеттик сатуу жана сатып алуулар, тендер  боюнча сертификат

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 1. Профессионалдык компетенциясы

— билүүсү талап:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары; Кыргыз Республикасынын Салык кодекси; Кыргыз Республикасынын салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодекси; Кыргыз Республикасынын Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамы;

 • кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;
 • жөндөмдөр:

маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;

коомчулук менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

жаңы эмгек шарттарына көнүү

 • көндүмдөр:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

башкаруу чечимдерин оперативдүү ишке ашыруу;

компьютердик жана оргтехникага, керектүү программалык продуктыларга ээ болуу

Административдик муниципалдык улук кызмат тобунун квалификациялык талаптар (Жер маселелери боюнча башкы адис У-Б, 1-бирдик).

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:

– геодезия жана жерге жайгаштыруу, архитектура жана курулуш, топурак таануу, картография, агрономия, агрохимия жана топурак таануу, айыл чарба, зоотехника, юриспруденция багыттары боюнча жогорку кесиптик билим.

 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 1. Профессионалдык компетенциясы

— билүүсү талап:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары; “Кыргыз Республикасынын Жер кодекси”; Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-июнундагы№ 243 токтому менен жактырылган “Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу типтүү жобо”;

 • кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;
 • жөндөмдөр:

маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;

коомчулук менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

жаңы эмгек шарттарына көнүү

 • көндүмдөр:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

башкаруу чечимдерин оперативдүү ишке ашыруу;

компьютердик жана оргтехникага, керектүү программалык продуктыларга ээ болуу

Административдик муниципалдык улук кызмат тобунун квалификациялык талаптар (Социалдык маселелер боюнча башкы адис У-Б, 1-бирдик).

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:
 • жогорку кесиптик билим.
 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 1. Профессионалдык компетенциясы

— билүүсү талап:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары; “Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө” Мыйзамы;

 • кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;
 • жөндөмдөр:

маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;

коомчулук менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

жаңы эмгек шарттарына көнүү

 • көндүмдөр:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

башкаруу чечимдерин оперативдүү ишке ашыруу;

компьютердик жана оргтехникага, керектүү программалык продуктыларга ээ болуу

Административдик муниципалдык улук кызмат тобунун квалификациялык талаптар (Башкы адис юрист  У-Б, 1-бирдик).

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:
 • Юридика боюнча жогорку кесиптик билими.
 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 1. Профессионалдык компетенциясы

— билүүсү талап:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары, Кыргыз Республикасында “Укуктук ченемдик актылар боюнча”, Кыргыз Республикасынын Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамы; Кыргыз Республикасынын жмгек кодекси

 • кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;
 • жөндөмдөр:

маалыматтарды чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

аналитикалык документтерди даярдоо;

тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;

коомчулук менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

жаңы эмгек шарттарына көнүү

 • көндүмдөр:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

башкаруу чечимдерин оперативдүү ишке ашыруу;

компьютердик жана оргтехникага, керектүү программалык продуктыларга ээ болуу

Административдик муниципалдык кенже кызмат тобунун квалификациялык талаптар (Жетектөөчү адис экономист-статист К-А, 1-бирдик).

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:
 • экономика жана менеджмент, финансы, математика, статистика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыттары боюнча жогорку же орто кесиптик билим.
 1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– иш стажына талаптар коюлбайт.

 1. Профессионалдык компетенциясы

— билүүсү талап:

“Кыргыз Республикасынын “Расмий статистика жөнүндө” мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамы;

 • кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;
 • кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;
 • билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин көрсөтмөлөрүн сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана /же расмий тилде иштиктүү кат алышуу; командалык иш;

 • көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөо жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Административдик муниципалдык кенже кызмат тобунун квалификациялык талаптар ( турак жай коммуналдык чарба жана өзгөчө кырдаалдар боюнча жетектөөчү адис К-А, 1-бирдик).

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:
  • экономика юриспруденция жана өзгөчө кырдаалдар багыттары боюнча жогорку же орто кесиптик билими.
 2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талаптар коюлбайт.

 1. Профессионалдык компетенциясы

—  билүүсү талап:

Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу жөнүндө“ Кыргыз Республикасынын турак жай жөнүндөгү кодески;

 • кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;
 • билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин көрсөтмөлөрүн сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана /же расмий тилде иштиктүү кат алышуу; командалык иш;

 • көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөо жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Административдик муниципалдык кенже кызмат тобунун квалификациялык талаптар (Жетектөөчү адис – компьютердик технология К-А, 1-бирдик).

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:
  • жогорку же орто кесиптик билими;
 2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талаптар коюлбайт.

 1. Профессионалдык компетенциясы

—  билүүсү талап:

Кыргыз Республикасынын  “Электрондук кол тамга жөнүндө”,КР “Электрондук башкаруу жөнүндө” мыйзамы;

кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;

 • билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин көрсөтмөлөрүн сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана /же расмий тилде иштиктүү кат алышуу; командалык иш;

 • көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөо жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Административдик муниципалдык кенже кызмат тобунун квалификациялык талаптар (Киреше боюнча адис К-Б, 1-бирдик).

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:
  • экономика жана финансы, юриспруденция, салыктар жана салык салуу багыттары боюнча жогорку же орто кесиптик билими.
 2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талаптар коюлбайт.

 1. Профессионалдык компетенциясы

—  билүүсү талап:

Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамы;

 • кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;
 • билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин көрсөтмөлөрүн сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана /же расмий тилде иштиктүү кат алышуу; командалык иш;

 • көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөо жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Административдик муниципалдык кенже кызмат тобунун квалификациялык талаптар (Жер суроолору боюнча адис  К-Б, 1-бирдик).

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:
  • геодезия жана жерге жайгаштыруу, архитектура жана курулуш, кыртыш таануу, картография, агрономия, агрохимия жана агротопурак таануу, айыл чарба, зоотехника, юриспруденция багыттары боюнча жогорку же орто кесиптик билими;
 2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талаптар коюлбайт.

 1. Профессионалдык компетенциясы

—  билүүсү талап:

Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 22-июнундагы№ 243 токтому менен жактырылган “Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу типтүү жобо”;

 • кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;
 • билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин көрсөтмөлөрүн сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана /же расмий тилде иштиктүү кат алышуу; командалык иш;

 • көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөо жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Административдик муниципалдык кенже кызмат тобунун квалификациялык талаптар (Аскердик эсепке алуу столунун инспектору К-Б, 2-бирдик).

 1. Кесиптик билимдин деңгээли:
  1. жогорку же орто кесиптик билими;
 2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

— иш стажына талаптар коюлбайт.

 1. Профессионалдык компетенциясы

—  билүүсү талап:

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;

 • кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди;
 • билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин көрсөтмөлөрүн сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикада колдонуу;

кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана /же расмий тилде иштиктүү кат алышуу; командалык иш;

 • көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөо жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Тандоого катышуу үчүн төмөнкү документтер тапшырылат:

– өзүнүн арызы;

– резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен), өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);

– нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;

– нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);

– илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;

– паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт).

Документтер «Конкурска» деп жазуусу бар папкада жөнөтүлүшү керек.

Белгиленген талаптарга туура келбеген толук эмес документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандарга сынакка катышууга жол берилбейт.

Сынакка катышуу үчүн керектүү документтер 2023-жылдын 23-июнунан 7-июлуна чейин саат 8-30 дан 17:30 га чейин төмөндөгү дарекке тапшыруу керек: Чүй облусу, Сокулук району, Күнтуу айылы, Иманалиева көчөсү 48А, Күнтуу айыл өкмөтүнүн имараты, 2 кабинет.

Сурап билүү телефондор: (03134) 64035