Чүй облусунун Ысык-Ата районунун Кочкорбаев айыл өкмөтү административдик муниципалдык кызмат орундары боюнча Кочкорбаев айыл өкмөтүнүн кадрлар резервине киргизүү үчүн талапкерлерди тандоо боюнча ачык конкурс жарыялайт:

 

Муниципалдык административдик кызмат орундарынын топторуна типтүү квалификациялык талаптарынын жалпы жобосу

 1. Кызматчы төмөнкү талаптарга ылайык келүүгө тийиш:
 • Кыргыз Республикасынын жараны;
 • соттуулугу жок;
 • 18 жаштан кем эмес.

Башкы топтогу административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Министрлер    кабинети жөнүндө» конституциялык Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
 4. Кыргыз Республикасынын  «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби  жөнүндө»  Мыйзамы;
 5. Кыргыз Республикасынын  «Мамлекеттик жарандык кызмат жана  муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;
 6. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик  укутук актылары  жөнүндө» Мыйзамы;
 7. Кыргыз Республикасынын  «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө»   Мыйзамы;
 8. Кыргыз Республикасынын  «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик  органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү   жөнүндө» Мыйзамы;
 9. Кыргыз Республикасынын   «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;
 10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120  токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама».

Улук топтогу административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын  «Мамлекеттик жарандык кызмат жана  муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын  «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби   жөнүндө»  Мыйзамы;
 4. Кыргыз Республикасынын  «Кыргыз Республикасынын ченемдик  укутук актылары  жөнүндө» Мыйзамы;
 5. Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;
 6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы
  № 120  токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча» типтүү нускама.

Кенже топтогу административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана   муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

Башкы топтогу административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөндөгү типтүү квалификациалык талаптар белгиленет

Жооптуу катчы (Б-Б)-1 шт.бирдик

 1. Кесиптик билим деңгээли:
 • жогорку кесиптик билими;
 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:
 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы;
 1. Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

1) Кыргыз Республикасынын  «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамы;

2) Кыргыз Республикасынын Президентинин «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүү жана иштөөсү жөнүндө» Жарлыгы;

3) Кыргыз Республикасынын Президентинин «Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө»2022-жылдын 2-февралындагы №25 Жарлыгы;

4)   Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн 2003-жылдын 24-июлундагы  «Эмгек китепчесинин формасы, эмгек китепчесинин тиркемесинин формасы, эмгек китепчесинин тиркемесинин формасы жана эмгек китепчелерин жүргүзүүнүн тартибин бекитүү жѳнүдѳ» №462 токтому;

5) Кыргыз Республикасынын Президентинин «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө» 2022-жылдын 24-февралындагы №61 Жарлыгы

  Билгичтиги:

-өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик тилди билүү;

             — иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

            — түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүдө жаңы ыкмаларды интеграциялоо;

— башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

— кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

— коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктердү издөө;

— өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;

— ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;

— чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу

Көндүмдөрү:

             аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

            — түзүмдүк бөлүмдү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди сарамжалдуу бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

            — маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

— натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин. кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн, элдин алдыңда сүйлөөнүн ыкмаларын билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

— компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Улук топтогу административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөндөгү типтүү квалификациалык талаптар белгиленет

Финансы- экономикалык бөлүмүнүн башчысы (У-А) – 1 шт.бирдик

 1. Кесиптик билим деңгээли:
 • төмөнкү чөйрөлөрдөгү жогорку кесиптик билими: Экономика жана финансы багытында, салык жана салык салуу.
 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:
 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
 1. Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

 1. Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодекси;
 1. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатуулар жѳнүндѳ» Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Бухгалтердик эсеп жѳнүндѳ»   Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ № 25 Жарлыгы менен бекитилген “Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө ЖОБО»
 4. Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодекси;
 5. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатуулар жѳнүндѳ» Мыйзамы;
 6. Кыргыз Республикасынын «Бухгалтердик эсеп жѳнүндѳ»   Мыйзамы;
 7. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ № 25 Жарлыгы менен бекитилген “Иштеген жылдары үчүн пайыздык үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө ЖОБО»

Билгичтиги:

— өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик тилди билүү;

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— аналитикалык документтерди даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

— иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

— эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

— Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Башкы адис-юрист (У-Б) – 1 шт.бирдик

1.Кесиптик билим деңгээли:

 • юридикалык багыттагы жогорку билим
 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:
 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
 1. Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

 1. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө Мыйзамы;
 2. “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамы

Билгичтиги:

 • өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик тилди билүү;
 • маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
 • аналитикалык документтерди даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
 • кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
 • иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
 • эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Жер маселеси боюнча башкы адис (У-Б) – 1 шт.бирдик

1.Кесиптик билим деңгээли:

— төмөнкү чөйрөлөрдөгү жогорку кесиптик билими: геодезия жана жерге жайгаштыруу, архитектура жана курулуш,  жер таануу (почвоведение), топурак таануу, агрономия, агрохимия жана агротопурак таануу, картография, юриспруденция

 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:
 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
 1. Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

 • Кыргыз Республикасынын Жер Кодекси;
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: «Жайыттар жөнүндө», », «Кыргыз Республикасында жекече турак жай курулушу жөнүндө», «Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу типтүү Жобо

Билгичтиги:

 • өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик тилди билүү;
 • маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
 • аналитикалык документтерди даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
 • кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
 • иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
 • эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү

Кенже топтогу административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөндөгү типтүү квалификациалык талаптар белгиленет

Жетектөөчү адис бухгалтер-кассир  ( К-А) – 1 шт.бирдик

1) Кесиптик билим деңгээли:

-төмөнкү чөйрөлөрдөгү жогорку кесиптик же болбосо орто кесиптик билими:  Экономика жана башкаруу, финансы, салык жана салык салуу багытындагы

2) Стажы жана иш тажрыйбасы:

—  иш стажына талаптар коюлбайт

 • Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

 1. Кыргыз Республикасынын  «Бухгалтердик эсеп жѳнүндѳ»   Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын  «Мамлекеттик сатуулар жѳнүндѳ» Мыйзамы;

өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн  мамлекеттик тилди билүү;

 Билгичтиги:

 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
 • кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
 • жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жоопторду даярдоо;
 • командада иштөө:

        Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Кирешелер боюнча адис  ( К-Б) – 1 шт.бирдик

 1. Кесиптик билим деңгээли:

-төмөнкү чөйрөлөрдөгү жогорку кесиптик же болбосо орто кесиптик билими:  Экономика жана башкаруу, финансы, юриспруденция, салык жана салык салуу багытындагы

2) Стажы жана иш тажрыйбасы:

—  иш стажына талаптар коюлбайт

 • Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

 1. Кыргыз Республикасынын «Салыктык эмес кирешелер жѳнүндѳ» Кодекси;

 Билгичтиги:

 • өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик тилди билүү;
 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
 • кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
 • жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
 • командада иштөө:

Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Адис эсептөөчү бухгалтер  ( К-Б) – 1 шт.бирдик

1) Кесиптик билим деңгээли:

-төмөнкү чөйрөлөрдөгү жогорку кесиптик же болбосо орто кесиптик билими:  Экономика жана башкаруу, финансы, салык жана салык салуу багытындагы

2) Стажы жана иш тажрыйбасы:

—  иш стажына талаптар коюлбайт

 • Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

 1. Кыргыз Республикасынын «Бухгалтердик эсеп жѳнүндѳ»   Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатуулар жѳнүндѳ» Мыйзамы; өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик тилди билүү;

 Билгичтиги:

 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
 • кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
 • жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жоопторду даярдоо;
 • командада иштөө:

Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Аскердик каттоо  инспектору ( К-Б) -2 шт.бирдик

 1. Кесиптик билим деңгээли:

-жогорку кесиптик же болбосо орто кесиптик билими
2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

-кенже кызмат орундары — иш стажына талаптар коюлбайт

3.Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

 1. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»  Мыйзамы;

Билгичтиги:

 • өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик тилди билүү;
 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
 • кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
 • жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
 • командада иштөө:

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

— компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Катышуу үчүн төмөнкүдөй документтер тапшырылат, алар милдеттүү түрдө (Дело №) төмөнкү ырааттуулукта берилет:

 • муниципалдык кызматтын тобун көрсөтүү менен жеке арыз;
 • резюме (электрондук почтаны көрсөтүү менен), резюме (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);
 • нотариус же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү;
 • нотариус же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы болгондо);
 • илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (бар болсо);
 • паспорттун көчүрмөсү.

Сынакка катышуу үчүн бардык талапкерлер документтерин өз убагында тапшырышы керек

2023-жылдын 1-августунан 2023-жылдын 14-август  саат 17-30га чейин. Чүй облусу, Ысык-Ата району, Кенеш айылы, Ленин көчөсү №73, Кочкорбаев айыл өкмөтүнүн дарегине кайрылыңыз, телефон: (03132) 6-40-42

Эскертүү: Бардык квалификациялык талаптардан өткөн конкурсанттар сынакка катышууга чакырылат, байланыш телефондорун көрсөтүшүңүз керек. Кабыл алынган документтер кайтарылбайт.