Чүй районунун Онбир Жылга айыл өкмөтү Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамынын негизинде башкы, улук жана кенже кызмат орундарынын топторуна  кадрлар резервине киргизүү  үчүн ачык сынак жарыялайт.

Кадрлар резервине киргизүү үчүн талапкерлер төмөнкү квалификациялык талаптарга шайкеш келиш керек:

1. Башкы  административдик муниципалдык кызмат орундары үчүн жалпы мыйзамдар:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. «Кыргыз РеспубликасынынМинистирлер Кабинети жөнүндө» Конституциялык Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын «ЭмгекКодекси»;
4. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы
6. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы
7. Кыргыз Республикасынын «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө» Мыйзамы
8. КыргызРеспубликасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Мыйзамы;
9. Кыргыз Республикасынын «Коррупциягакаршыаракеттенүүжөнүндө» Мыйзамы;
10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама»

2. Улук административдик муниципалдык кызмат орундары үчүн жалпы мыйзамдар:

1.Кыргыз  Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» Мыйзамы;
4. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

3. Кенже административдик муниципалдык кызмат орундары үчүн жалпы мыйзамдарды:

  1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
  2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамын;

Башкы  кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар:

Башкы  административдик муниципалдык кызмат орундары үчүн квалификациялык талаптар:

  1. Башчынын орун басары-жооптуу катчы (Б-А 1 бирд.)

1). Кесиптик билимдин деңгээли:

— тийиштүү багыттагы жогорку билим

 2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү тармактык багыты боюнча тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 беш жылдан кем эмес иш стажы.

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

— төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын: «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө», «Аксакалдар соттору жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө», 

«Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын Мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө» жобосу, «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын аттестациялоону өткөрүү тартиби жөнүндө» жобосу, «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоону жүргүзүү тартиби жөнүндө»жобосу.

 Улук кызмат  ордуна  коюлуучу  квалификациялык  талаптар (У-А), (У-Б)

  1. Социалдык-экономикалык бөлүмүнүн башчысы (У-А 1бирд.)

1).Кесиптик билимдин деңгээли:

—  экономика жана финансы, салыктар боюнча багыттагы жогорку билим;

2) ишстажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, КР Бюджеттик Кодексин, КР Салык Кодексин, КР “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Мыйзамын, КР “салыктык эмес кирешелер жөнүндө” Кодексин , Мыйзамын  КР “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө“  Мыйзамы

Компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

  1. Жер маселелери, турак жай жана ӨКМ маселелери боюнча башкы адис (У-Б 1бирд.)

1).Кесиптик билимдин деңгээли:

-геодезия жана жерге жайгаштыруу, архитектура жана курулуш, топурак таануу, картография, агрономия, агрохимия жана топурак таануу, айыл чарба, зоотехника, юриспруденция багыттары боюнча жогорку кесиптик билим. 

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

— төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Жер Кодексин, «Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, «Жарандык коргонуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Мыйзамын,  Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин ижарага берүүнүн шарттары жана тартиби жөнүндө типтүү жобону;

4. Социалдык маселелер боюнча башкы адис  (У-Б 1бирд. )

1) кесиптик билимдин деңгээли:

—муниципалдык кызматчылар үчүн тиешелүү адистик (багыт) боюнча жогорку кесиптик билим; ( гуманитардык, социалдык , мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыттары боюнча ).

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

— төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды; КР Үй-бүлөө Кодексин, КР Балдар жөнүндө Кодексин, КР “Мамлекеттик  жѳлѳк пулдар  жѳнүндѳ” Мыйзамын, КРӨнүн 2009-жылдын 29-декабрындагы №823-токтому менен бекитилген Мамлекеттик жөлөк пулдарды жана акчалай компенсацияларды төлөө тартиби жөнүндө Жобосун, КР “Калкты социалдык жактан тейлөө жөнүндө” Мыйзамын. 

5. Киреше жана чыгымдар боюнча башкы адис (УБ 1бирд. )

1) кесиптик билимдин деңгээли:

мамлекеттик жарандык кызматчылар үчүн тиешелүү адистик (багыт) боюнча жогорку экономикалык билим, муниципалдык кызматчылар үчүн тиешелүү адистик (багыт) боюнча экономикалык жогорку билим.

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

— төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды; КР Бюджеттик Кодекси, КР Салык Кодекси,  КР “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө” Мыйзамын.

 Кенже кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар (К-А, К-Б)

  1. Жетектөөчү адис – юрист (К-А 1бирд.)

1).Кесиптик билимдин деңгээли:

 юриспруденция багыты боюнча жогорку кесиптик билим. 

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

ишстажынаталаптаркоюлбайт.

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

— төмөнкүлөрдү билүү:

 “КР Жергиликтүү  мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»,   КР Жер Кодексин, КР Турак-жай Кодексин, КР “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Мыйзамын, КР «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамын; «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамын,   «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө» Мыйзамын  «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамын

  1. Кадр маселелери боюнча жетектөөчү адис (К-А 1бирд. )

1) кесиптик билимдин деңгээли:

— кенже кызмат орундары — мамлекеттик жарандык кызматчылар үчүн тиешелүү адистик (багыт) боюнча жогорку билим, муниципалдык кызматчылар үчүн тиешелүү адистик (багыт) боюнча жогорку же болбосо орто кесиптик билим;

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

-кенже кызмат орундары — иш стажына талаптар коюлбайт;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

— төмөнкүлөрдү билүү:

              Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды;

— Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси;

— Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө:

«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»,

«Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүү жана иштөөсү жөнүндөгү” №24-Жарлыгы, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы иштеген жылдар үчүн кызматтык маянага үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө” №25-Жарлыгы

  1. Айыл чарбасын экономикалык жактан өнүктүрүү жана инвестиция тартуу боюнча адис (К-Б 1 бирд.)

1).Кесиптик билимдин деңгээли:

—  экономика  жана финансы, салыктар боюнча багыттагы жогорку же орто кесиптик билим;

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

-кенже кызмат орундары — иш стажына талаптар коюлбайт;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

— төмөнкүлөрдү билүү:

 Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, КР “Жергиликтүү  мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамын, «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамын,  КР “Инвестициялар жөнүндө” Мыйзамын, КР Жер Кодексин, КР Турак-жай Кодексин, “Айыл чарбасын өнүктүрүү” Мыйзамын.

Административдик кызматтардын бардык топтору үчүн
• Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;
• Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык продуктыларды билүү

(Word, Excel, САНАРИП, СЭД, маалыматтык-укуктук системасы).

 Сынака катышуу үчүн төмөнкү  документтерди атайын көктөмөгө толуктап тапшыруу керек:

-Өздүк арыз (конкурска катышуу боюнча)

— кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракча -1 даана

-4х6 өлчөмүндө сүрөт 4 даана (ак түстө)

-эмгек китепчесинин көчүрмөсү,  дипломдун көчүрмөсү (нотариус  аркылуу тастыкталган)

-Паспорттун көчүрмөсү

-Резюме (электрондук даректи көрсөтүү менен)

-Өмүр баян

-Соттолбогондугу эмес боюнча маалым кат.

 Жөнөткөн  документтери жана маалыматтары белгиленген талаптарга  жооп бербеген жарандар сынака катышпайт.

Сынакка катышуу үчүн керектүү документтерди жарыя чыккан күндөн тартып 10 календарлык күндүн ичинде( 9-июльдан 22-июльга чейин)  төмөнкү дарек боюнча тапшыруу керек :

Чүй району, Шамшы айылы, К. Чолжиев көчөсү 22,

Байланыш телефон : 0509-111-522.