Кадрлар резервине кирүү үчүн талапкерлер төмөнкү квалификациялык талаптарга шайкеш келүүсү шарт

 • Кыргыз Республикасынын жараны болууга;
 • Соттулугу жок;
 • 18 жаштан жаш болбоого

Башкы топтогу административдик муниципалдык кызмат ордуна:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Министрлер

кабинети жөнүндө» конституциялык Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси;
 2. Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»  Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана

муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын « Кыргыз Республикасынын ченемдик укутук актылары  жөнүндө» Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Кызыкчылыктардын кагылышуусу

жөнүндө»   Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү   жөнүндө» Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү       жөнүндө» Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы
  № 120  токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама».

Улук топтогу административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»  Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана

муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

 1. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укутук актылары  жөнүндө» Мыйзамы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы
  № 120  токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча» типтүү нускама.

Кенже топтогу административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

Башкы топтогу административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөндөгү типтүү квалификациалык талаптар белгиленет:

Башчынын орун басары — жоопту катчы (Б-А)-1 штат

 1. Кесиптик билим деңгээли:
 • жогорку кесиптик билими;
 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:
 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы;
 1. Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Жер кодекси, Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары жѳнүндѳ»,  «Жамааттар жана алардын бирикмелери жөнүндө», «Аксакалдар соттору жѳнүндѳ», «Тынч чогулуштар жѳнүндѳ», «Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар жѳнүндѳ», «Жергиликтүү кенештердин депутаттарынын статусу жѳнүндѳ», «Ички миграция жѳнүндѳ»;

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон кѳлѳмдѳ мамлекеттик  же расмий тилди билүү.

  Билгичтиги:

           — иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

          — түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүдө жаңы ыкмаларды интеграциялоо;

— башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

— кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

— коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктердү издөө;

— өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;

— чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

Көндүмдөрү:

           аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

          — түзүмдүк бөлүмдү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди сарамжалдуу бөлүштүрүү);

          — маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

— натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин. кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн, элдин алдыңда сүйлөөнүн ыкмаларын билүү, мамлекеттик тилдерде иштиктүү кат алышуу;

— компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Улук топтогу административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөндөгү типтүү квалификациалык талаптар белгиленет:

Финансы- экономикалык бөлүмүнүн башчысы (У-А) – 1 штат

 1. Кесиптик билим деңгээли:
 • төмөнкү чөйрөлөрдөгү билим: Экономика жана финансы, Бухгалтердик эсеп жана аудит,  салыктар жана салык салуу жаатындагы жогорку билим;
 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:
 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
 1. Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодекси, Кыргыз Республикасынын Салык Кодекси, Кыргыз Республикасыныын «Салык эмес кирешелер жѳнүндѳ» Кодекси, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары жѳнүндѳ»,

«Мамлекеттик сатуулар жѳнүндѳ», «Бухгалтердик эсеп жѳнүндѳ», «Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жѳнүндѳ», «Жергиликтүү кенештердин депутаттарынын статусу жѳнүндѳ»;

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон кѳлѳмдѳ мамлекеттик же расмий тилди билүү

Билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо аналитикалык документтерди даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

— иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

— эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

— ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

— башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

— компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Киреше салыгы боюнча башкы адис ( У-Б) — 1штат

 1. Кесиптик билим деңгээли:
 • төмөнкү чөйрөлөрдөгү билим: Экономика жана финансы,  Бухгалтердик эсеп жана аудит,  салыктар жана салык салуу жаатындагы жогорку билим;
 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:
 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
 1. Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодекси, Кыргыз Республикасынын «Салык» жана «Салык эмес кирешелер жѳнүндѳ» Кодекси, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары жѳнүндѳ», «Бухгалтердик эсеп жѳнүндѳ»;

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон кѳлѳмдѳ мамлекеттик же расмий  тилди билүү

 Билгичтиги:

 маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо,

— аналитикалык документтерди даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

— иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

— эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

— ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

— башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

— компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Мамлекеттик сатып алуу  боюнча башкы адис  ( У-Б) – 1 штат

 1. Кесиптик билим деңгээли:
 • төмөнкү чөйрөлөрдөгү жогорку билим: Экономика жана финансы, Бухгалтердик эсеп жана аудит;
 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:
 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
 1. Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодекси,  «Мамлекеттик сатуулар жѳнүндѳ», «Бухгалтердик эсеп жѳнүндѳ», «Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жѳнүндѳ», Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары жѳнүндѳ»;

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон кѳлѳмдѳ мамлекеттик же расмий  тилди билүү.

Билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо,  аналитикалык документтерди даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

— иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

— эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

— ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

— башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

— компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Юрист жана жер маселелери  боюнча башкы адис ( У-Б) – 1 штат

1.Кесиптик билим деңгээли:

— төмөнкү чөйрөлөрдөгү жогорку билими:   геодезия жана жерге жайгаштыруу, архитектура, айыл чарба, агрономия, картография,   юриспруденция курулуш, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу жаатындагы билим;

 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:

— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

 1. Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Жер Кодекси, «Жер участокторун которуу (трансформациялоо) жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана архитектура жѳнүндѳ», «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары жѳнүндѳ»,  «Жайыттар жөнүндө», Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн 2007-жылдын 22-июнундагы №243 токтому менен бекитилген  «Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби тууралуу типтүү жобо»;

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон кѳлѳмдѳ мамлекеттик же расмий  тилди билүү.

Билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо, аналитикалык документтерди даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

— кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

— иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

— эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

— ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

— башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

— компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Кенже топтогу административдик муниципалдык кызмат ордуна төмөндөгү типтүү квалификациалык талаптар белгиленет

Социалдык суроолор  боюнча жетектѳѳ адис ( К-А)-1 штат

 1. Кесиптик билим деңгээли:

— жогорку же орто кесиптик билим

 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:

— кенже кызмат орундары — иш стажына талаптар коюлбайт

 1. Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Үй-бүлѳ кодекси, Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары «Үй-бүлѳлүк зомбулуктан коргоо жана коргоо жѳнүндѳ», «Билим берүү жѳнүндѳ», «Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө», «Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү ада мдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө»;

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон кѳлѳмдѳ мамлекеттик  же расмий тилди билүү.

Билгичтиги:

— жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

— кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

— жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

— мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

— командада иштөө:

көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Жер маселелери жана муниципалдык менчик боюнча жетектөөчү адис

( К-А) – 1 штат

1.Кесиптик билим деңгээли:

— жогорку же  орто кесиптик билим   геодезия жана жерге жайгаштыруу, архитектура жана курулуш, айыл чарба, юриспруденция,  мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыттары боюнча.

 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:

— кенже кызмат орундары — иш стажына талаптар коюлбайт.

 1. Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Жер Кодекси, Кыргыз Республикасынын  мыйзамдары «Жеке турак жай куруу жѳнүндѳ», «Жарандык коргонуу жѳнүндѳ», «Муниципалдык менчик жѳнүндѳ»;

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон кѳлѳмдѳ мамлекеттик же расмий тилди билүү.

Билгичтиги:

— жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

— кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

— жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

— мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

— командада иштөө:

көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү

Чыгаша  боюнча жетектѳѳчү  адис ( К-А)-1 штат

1.Кесиптик билим деңгээли:

 жогорку же  орто кесиптик билим:  «Экономика жана финансы», Бухгалтердик эсеп жана аудит, салыктар жана салык салуу жаатындагы  билим;

 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:

— кенже кызмат орундары — иш стажына талаптар коюлбайт.

 1. Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодекси, Кыргыз Республикасынын Салык Кодекси, Кыргыз Республикасыныын «Салык эмес кирешелер жѳнүндѳ» Кодекси, «Бухгалтердик эсеп жѳнүндѳ», Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары жѳнүндѳ»;

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон кѳлѳмдѳ мамлекеттик же расмий тилди  билүү.

Билгичтиги:

— жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

— кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

— жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

— мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

— командада иштөө:

көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

— компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Социалдык суроолор  боюнча жетектѳѳ адис ( К-Б)-1 штат

 

 1. Кесиптик билим деңгээли:

— жогорку же орто кесиптик билим

 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:

— кенже кызмат орундары — иш стажына талаптар коюлбайт

 1. Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Үй-бүлѳ кодекси, Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары «Үй-бүлѳлүк зомбулуктан коргоо жана коргоо жѳнүндѳ», «Билим берүү жѳнүндѳ», «Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө», «Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү ада мдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө»;

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон кѳлѳмдѳ мамлекеттик  же расмий тилди билүү.

Билгичтиги:

— жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

— кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

— жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

— мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

— командада иштөө:

көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

— компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Киреше салыгы боюнча  адис ( К-Б) — 1штат

 1. Кесиптик билим деңгээли:

— жогорку же  орто кесиптик билим:  «Экономика жана финансы», Бухгалтердик эсеп жана аудит, салыктар жана салык салуу жаатындагы  билим;

 1. Стажы жана иш тажрыйбасы:

— кенже кызмат орундары — иш стажына талаптар коюлбайт

 1. Профессионалдык компетенциялар:

Билим:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодекси, Кыргыз Республикасынын Салык Кодекси, Кыргыз Республикасыныын «Салык эмес кирешелер жѳнүндѳ» Кодекси, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары жѳнүндѳ», «Бухгалтердик эсеп жѳнүндѳ»;

кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон кѳлѳмдѳ мамлекеттик  тилди билүү

Билгичтиги:

— жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

— кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

— жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

— мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

— командада иштөө:

көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

— компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Тандоого катышуу үчүн төмөнкү документтер тапшырылат:

— жеке арыз;

— конкурсту өткөрүү жөнүндө кулактандырууга тиркелген форма боюнча резюме;

— негизги жана кошумча билимин тастыктаган документтердин нотариустан же акыркы иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү;

— нотариустан же акыркы иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

— илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (бар болсо);

— паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт);

— туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү.

Сынакка катышуу үчүн бардык калоочуларга жогорудагы көрсөтүлгөн иш кагаздарын көктөмөгө көктөп, жарыя чыккан күндөн баштап 10-жумушчу күн ичинде төмөнкү дарек боюнча тапшыруу керек: Чүй облусу, Ысык-Ата району, Нурманбет айыл аймагы Красная Речка айылы        Октябрь көчөсү №65.

Сурап билүү үчүн 0700 86-46-51 телефонуна кайрылсанар болот