Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Ветеринардык
кызматтын Өзгөн райондук ветеринардык башкармалыгы кенже
административдик кызмат орундарынын кадрлар резервин түзүү үчүн ачык сынак
жарыялайт.
Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын топторуна
жалпы квалификациялык талаптар:
Кенже административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундары үчүн
жалпы мыйзамдар:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө»;
Административдик кызматтардын бардык топтору үчүн
• Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңээлде мамлекеттик жана расмий
тилдерди билүү;
• Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык продуктыларды билүү (Word,
Excel, жана башка Microsoft Office программалары, «TOKTOM Mamleket Pro»
маалыматтык-укуктук системасы).
Санариптик компетенттүүлүккө ээ болуу жаатында мамлекеттик
кызматчыларга коюлуучу квалификациялык талаптар:
Компьютерде жана мобилдүү жабдууларда иштѳѳ:
Ыктуулугу:
– текст, графика жана таблица түрүндѳгү редакторлор менен иштѳѳ;
– файлдарды жана папкаларды түзүү жана иштѳѳ (кайрадан ат коюу, кѳчүрүү,
кыймылдатуу, жок кылуу жана калыбына келтирүү);
– сырттагы перифериялык жабдууларды кошуу;
– дисктеги мейкиндикти тазалоо (архивин түзүү);
Компьютердик жана социалдык түйүндѳрүндѳ иштѳѳ: маалыматты издѳѳ, алмашуу жана
сактоо (Интернет, эл.почта ж.б.);
Ыктуулугу:
– электрондук каттарды алуу жана жѳнѳтүү;
– издѳѳ системаларын пайдалануу;
– ар түрдүү браузерлер менен иштѳѳ.
Кызматтык этика ченемдерин эске алуу менен социалдык түйүндѳрдѳ бири-бирине
сыпайы мамиле менен аракеттенүү.
Маалыматтардын чоң кѳлѳмү менен иш жүргүзүү: жаңы маалыматты түзүү жана
иштеп чыгуу.
Ыктуулугу:
– маалыматтын ѳзгѳрүшүнүн жогорку ылдамдыгы жана ар түрдүү болуу шартында
маалыматтык базалар менен иш жүргүзүү;
– статистикалык маалыматтарга талдоо жүргүзүү жана натыйжалуу чечимдерди кабыл
алууга колдоо кѳрсѳтүү үчүн маалыматты жаратуу;
– файлдардын ѳлчѳмүн кысуу жана маалыматтардын чоң кѳлѳмүн жѳнѳтүү/кабыл алуу.
Маалыматтарды жана билдирүүлѳрдү кѳрсѳтүү.
Билими жана ыктуулугу:
– презентацияларды уюштуруу;
– эсептѳѳлѳр менен байланыштуу сан түрүндѳгү маалыматтар менен иштѳѳ;
– маалыматтарды таблица, диаграмма жана график түрүндѳ кѳрсѳтүү.
Колдонмо программалык продуктылардан жана сервистерден пайдалануу.
Ыктуулугу:
– КРдин мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык системаларынан пайдалануу;
– Веб-конференц-байланышты уюштуруу боюнча тиркемелерден пайдалануу;
– видеоматериалдарды сактоо, жеткирүү жана кѳрсѳтүү үчүн веб-тиркемелерди колдонуу.
Текстке түзѳтүү киргизүү жана аны редакциялоо.
Уюштуруу техникасы менен иштоо боюнча ыктуулугу:
– кѳчүрмѳ аппараттары;
– принтер;
– сканер;
– проектор жана интерактивдүү тактай;
– факс.
Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар чѳйрѳсүндѳгү мамлекеттик
саясатты жана ченемдик укуктук актыларды билүү.
«Санарип Кыргызстан 2019-2023» санариптик транформациялоо концепциясынын
негизги жоболорун жана мыйзамдарын билүү:
– электрондук башкаруу жѳнүндѳ;
– электрондук колтамга жѳнүндѳ;
– жеке муноздогу маалымат жѳнүндѳ.
Маалыматтык коопсуздук.
Ыктуулугу:
– вируска каршы программаларды колдонуу;
– шифр коюу аркылуу маалыматтык системаларды жана маалыматтарды коргоо;
– логин жана пароль коюу.
Компьютерде иштѳѳдѳ маалыматтык коопсуздук гигиенасын сактоо.
Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына
төмөндөгүдөй квалификациялык талаптар белгиленет (улук инспектор 1 бош орун):
1. Кесиптик билим денгээли:
– айыл чарба багытындагы жогорку билим;
2. Иш тажрыйбасы жана стажы:
– иш тажрыйбасы талап кылынбайт;
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
Төмөндөгүлөрдү билүү (Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары, ошондой эле,
тиешелүү тармактагы мыйзамдар):
— КР “Ветеринария жөнүндө” Мыйзамы;
— КР “Ишкердиктин субъектилерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө”
Мыйзамы;
— КР “Жаныбарларды жана жаныбарлардан алынган продукталарды идентификациялоо
жөнүндө” Мыйзамы;
— КР “Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону
бекитүү тууралуу” 2018-жылдын 29-январы № 56 токтому;
Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди делого тиркеп тапшыруу
керек (делонун сыртына толук аты-жөнү, байланыш номерлери, электрондук почта
дареги көрсөтүлсүн):
-Жеке арыз;
-паспорттун көчүрмөсү;
-резюме (сүрөтү, электрондук почтаны көрсөтүү менен);
– өмүр баяны;
-соттолбогондугу тууралу маалымат
– нотариус же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча
билимин (бар болсо) тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү;
– нотариус же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин
көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);
– илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү
(бар болсо);
Сынака катышуу үчүн документтердин топтомун Өзгөн райондук ветеринардык
башкармалыгынын башчысынын орун басары Ж. Чыбышевке тапшыруу зарыл.
Дареги: Өзгөн району, Өзгөн шаары, Малабеков көчөсү №45 (Өзгөн райондук
ветеринардык башкармалыгы) Документтерди тапшыруу мөөнөтү: 2022-жылдын 7-
октябрынан 21-октябрына чейин саат 17-00 го чейин кабыл алынат. Жарыя mkk.gov.kg
жана gvfi.gov.kg сайттарына илинет.
Сурап-билүү телефону: (03233) 5-31-08
Эскертүү: Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды
берген жарандарга конкурска катышууга жол берилбейт.