Өзгөн райондук ветеринардык башкармалыгы ички резервке
алууга кенже жана улук, мамлекеттик жарандык административдик
кызматарга ачык сынак жарыялайт.
Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына
квалификациялык талаптар
1. Кесиптик билим деңгээли:
— Жогорку кесиптик билим берүү “Айыл чарба боюнча” ветеринардык
врач.
2. Эмгек стажы жана иш тажырыйбасы:
-Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат стажы жалпысынан 1 жылдан
кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби
жөнүндө” мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
— “Кыргыз Республикасынын ченемдик укутук актылары жөнүндө”
мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө”
мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120
токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын
жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын “Ветеринария жөнүндөгү” мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Жаныбарлар дүйнөсү жөнүндөгү” мыйзамы,
— Кыргыз Республикасынын “Субъекттерге текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн
тартиби жөнүндө” мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Жаныбарларды жана азык түлүктөрдү
идентификациялоо жөнүндө” мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жыл 29-январь№56 токтому;
Билгичтиги:
-Ишти стратегиялык пландаштыруу жана аны чечүүгө жаңы ыкмаларды
колдонуу, пайда болгон көйгөйлөргө;
-чечүү үчүн иновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн идөө
коюлган милдеттерге;
-Өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу,
ведомостволор аралык өз ара аракеттенүү.
Көндүмдөрү:
-Белгилүү бир чөйрөдөгү ишти талдоо жана божомолдоо, жаңы болгон
көйгөйлөрдү чечүү ыкмалары;
-ишкер баарлашууну жана кеңешмелерди,жолугушуларды өткөрүүнүн
ыкмаларын билүү.
-компьютердик жана башка орг. техникаларды башкаруу.
Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына
квалификациялык талаптар
1. Кесиптик билим деңгээли:
— Жогорку кесиптик билим берүү “Айыл чарба боюнча” ветеринардык
врач.
2. Эмгек стажы жана иш тажырыйбасы:
— Талап кылынбайт.
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120
токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын
жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын “Ветеринария жөнүндөгү” мыйзамы
— Кыргыз Республикасынын “Субъекттерге текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн
тартиби жөнүндө” мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Жаныбарларды жана азык түлүктөрдү
идентификациялоо жөнүндө” мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жыл 29-январь№56 токтому;
Билгичтиги:
— Ишти стратегиялык пландаштыруу жана аны чечүүгө жаңы ыкмаларды
колдонуу, пайда болгон көйгөйлөргө;
— Чечүү үчүн иновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн идөө
коюлган милдеттерге;
— Өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу,
ведомостволор аралык өз ара аракеттенүү.
Көндүмдөрү:
— Белгилүү бир чөйрөдөгү ишти талдоо жана божомолдоо, жаңы болгон
көйгөйлөрдү чечүү ыкмалары;
— ишкер баарлашууну жана кеңешмелерди,жолугушуларды өткөрүүнүн
ыкмаларын билүү.
— компьютердик жана башка орг. техникаларды башкаруу.
Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтер тапшырылат.
1. Арыз.
2.Дипломдун көчүрмөсү, нотариус тарабынан өткөрүлгөн.
3.Паспорттун көчүрмөсү.
4.Сүрөт 3х4=4 даана.
5.Таржымал (Резюме)
6.Өмүр баяны.
7.Ден соолугу боюнча медициналык тактама.
8.Эмгек китепчесинин көчүрмөсү, нотариус тарабынан өткөрүлгөн.
Сынака катышуу үчүн документтердин топтомун жырыя mkk.gov.kg
жана gvfi.gov.kg веб — сайттарына чыккандан тартып 10 календардык
күндүн ичинде Өзгөн райондук ветеринардык башкармалыгынын
башчысынын орун басары Ж. Чыбышевке тапшыруу зарыл.
Дареги: Өзгөн району, Өзгөн шаары, Малабеков көчөсү №45 (Өзгөн
райондук ветеринардык башкармалыгы).
Сурап билүү телефондору: (03233) 5-31-08, 0702-75-27-47, 0770-63-
88-81
Эскертүү: Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди
жана маалыматтарды берген жарандарга конкурска катышууга жол
берилбейт.