Өзгөн райондук ветеринардык башкармалыгы ички резервке алууга  кенже жана улук, мамлекеттик жарандык административдик кызматарга ачык сынак жарыялайт.

 

Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына квалификациялык талаптар

 

  1. Кесиптик билим деңгээли:

Жогорку кесиптик билим берүү “Айыл чарба боюнча”  ветеринардык врач.

 

  1. Эмгек стажы жана иш тажырыйбасы:

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 

  1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

— Төмөнүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

— “Кыргыз Республикасынын ченемдик укутук актылары жөнүндө” мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө” мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

 

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

Кыргыз Республикасынын “Ветеринария жөнүндөгү” мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын “Жаныбарлар дүйнөсү жөнүндөгү” мыйзамы,

— Кыргыз Республикасынын “Субъекттерге текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын “Жаныбарларды жана азык түлүктөрдү идентификациялоо  жөнүндө” мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жыл 29-январь№56 токтому;

 

Билгичтиги: 

-Ишти стратегиялык пландаштыруу жана аны чечүүгө жаңы ыкмаларды колдонуу, пайда болгон көйгөйлөргө;

-чечүү үчүн иновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн идөө коюлган милдеттерге;

-Өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу, ведомостволор аралык өз ара аракеттенүү.

 

Көндүмдөрү:

Белгилүү бир чөйрөдөгү ишти талдоо жана божомолдоо, жаңы болгон көйгөйлөрдү чечүү ыкмалары;

-ишкер баарлашууну жана кеңешмелерди,жолугушуларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү.

-компьютердик жана башка орг. техникаларды башкаруу.

 

 

Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына квалификациялык талаптар

 

  1. Кесиптик билим деңгээли:

Жогорку кесиптик билим берүү “Айыл чарба боюнча” ветеринардык врач.

 

  1. Эмгек стажы жана иш тажырыйбасы:

— Талап кылынбайт.

 

  1. Кесиптик компетенттүүлүгү:

— Төмөнүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:

— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

 

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:

Кыргыз Республикасынын “Ветеринария жөнүндөгү” мыйзамы

— Кыргыз Республикасынын “Субъекттерге текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын “Жаныбарларды жана азык түлүктөрдү идентификациялоо  жөнүндө” мыйзамы;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жыл 29-январь№56 токтому;

 

Билгичтиги:

— Ишти стратегиялык пландаштыруу жана аны чечүүгө жаңы ыкмаларды колдонуу, пайда болгон көйгөйлөргө;

— Чечүү үчүн иновациялык ыкмаларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн идөө коюлган милдеттерге;

— Өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу, ведомостволор аралык өз ара аракеттенүү.

 

Көндүмдөрү:

Белгилүү бир чөйрөдөгү ишти талдоо жана божомолдоо, жаңы болгон көйгөйлөрдү чечүү ыкмалары;

— ишкер баарлашууну жана кеңешмелерди,жолугушуларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү.

— компьютердик жана башка орг. техникаларды башкаруу.

 

 

Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтер тапшырылат.

 

  1. Арыз.

2.Дипломдун көчүрмөсү, нотариус тарабынан өткөрүлгөн.

3.Паспорттун көчүрмөсү.

4.Сүрөт 3х4=4 даана.

5.Таржымал (Резюме)

6.Өмүр баяны.

7.Ден соолугу боюнча медициналык тактама.

8.Эмгек китепчесинин көчүрмөсү, нотариус тарабынан өткөрүлгөн.

 

Сынака катышуу үчүн документтердин топтомун жырыя mkk.gov.kg жана gvfi.gov.kg веб — сайттарына чыккандан тартып 10 календардык күндүн ичинде Өзгөн райондук ветеринардык башкармалыгынын башчысынын орун басары Ж. Чыбышевке тапшыруу зарыл.

Дареги: Өзгөн району, Өзгөн шаары, Малабеков көчөсү №45 (Өзгөн райондук ветеринардык башкармалыгы).

Сурап билүү телефондору: (03233) 5-31-08, 0702-75-27-47, 0770-63-88-81

 

Эскертүү: Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандарга конкурска катышууга жол берилбейт.