Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Сел жана суу ташкындарынан коргоо кызматы кадрлар резервине киргизүү үчүн башкы жана улук административдик мамлекеттик жарандык кызматынын орундарына конкурс жарыялайт.
Административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарынын топторуна жалпы квалификациялык талаптар:
Башкы административдик кызмат орундарынын топтору үчүн:
1)Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2)Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө”;
3)Кыргыз Республикасынын “Эмгек Кодекси”;
4)Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”;
5)Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”;
6)Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”;
7)Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө”;
8)Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө”;
9)Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;
10)Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-марттындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама
Башкы топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
1.Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку кесиптик билим, төмөнкү багыттар боюнча: гидромелиорация, гидротехникалык курулуш жана курулуш
2.Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 3-жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5-жылдын кем эмес иш стажы
3. Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1.Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргоону жөнүндө”, “Суу жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамдарын;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-ноябрындагы № 550 “Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө” токтомунун, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 262 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине карштуу “Сел жана суу ташкынадрынан коргоо” кызматы жөнүндө жобону”;
— Гидротехникалык курулуштар. Негизги жоболор
3.2.Билгичтиги:
— коргоо курулмаларын эксплуатациялоо жана техникалык тейлөө боюнча мыйзамдык жана ченемдик укуктук актыларды, көрсөтмөлөрдү жана методикалык материалдарды билүү;
— аткарылуучу иштердин түрлөрүн, өндүрүштүн технологиясынын негиздерин жана уюмдун өндүрүшүтүк пландоосун уюштуруун билүү;
-оңдоо-курулуш иштеринин өндүрүштүк программаларын жана календардык графиктерин иштеп чыгуунун тартибин билүү;
3.3.Көндүмдөрү:
— маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыбайда колдоноо билүү;
— геодезиялык инструменттерде иштөө, тиешелүү жайларды сүрөткө түшүрүү

II.Улук админитративдик кызмат орундарынын топтору үчүн:
1)Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2)Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”;
3)Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”;
4)Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”;
5)Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”;
6)Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-марттындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама
Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй квалификациялык талаптар белгиленет:
1.Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку кесиптик билим, төмөндөгү багыттар боюнча: экономика, каржы, бухгалетрский учет жана аудит, банк боюнча иштери; менеджмент
2.Иш стажы жана тажрыйбасы:
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы
3.Кесиптик компетенттүүлүгү:
3.1. Төмөнкүлөрдү билүү:
— Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
— Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси
— Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп боюнча мыйзамы”; “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамдарын
— Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 262 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндөгү жобосу” жана “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу «Сел жана суу ташкындарынан коргоо» кызматы жөнүндөгү жобосу”;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 23-январындагы № 22 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акысынын шарттары жөнүндө»; 2017-жылдын 1-мартындагы № 131 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө» токтомдорун; Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 262 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө жобону жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу “Сел жана суу ташкындарынан коргоо” кызматы жөнүндө жобону;
— Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы № 137 «Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө» буйругун
3.2. Билгичтиги:
— өндүрүштүн менчигинин сакталышын, материалдык, эмгек жана каржы ресурстарынын сарамжалдуу колдонулушуна көзөмөлдөө жана мекеменин чарбалык-каржы ишмердүүлүгүндөгү эсептик каттоону уюштурууну;
— маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
— каржы тартибин бекемдөөгө багытталган иш чараларды жандандырууну жана иштеп чыгууну камсыздоо;
— аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
— сатып алуу планын даярдоо, жүзөгө ашыруу жана жеткирүүчүлөр менен иштөө
— эмгек акынын жүрүм-фондун эсептөө;
3.3.Көндүмдөрү:
— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу

III.Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтерди тапшыруу зарыл:
-Жеке арыз, кадрларды каттоо баракчасын, өмүр баянын (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен), резюмени, сүрөтүн;
-Паспортунун же өздүктү күбөлөндүргөн документтинин көчүрмөсү;
-Керектүү кесиптик билиминин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчисин, билими, квалификациясынын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматты тарабынан күбөлөндүрүлөт).
Документтерди 2022-жылдын 23-мартына чейин кечиктирбестен кадрлар бөлүмүнө тапшыруу керек.

Дарек: Ош шаары, Муминова көчөсү,11; 1этаж, 13 кабинет, телефон: 0555112695