Араван районунун С.Юсупова айыл өкмөтүнүн ички кадрлар резервине жарыясы.
Кыргыз Республикасынын 2022-жылдын 2-февралындагы «Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик органынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынынмамлекеттикжарандык
кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүү жана иштөөсү жөнүндө»
№24 Жарлыгына негиз мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички
кадрлар резервине
— Башкы топ;
— Улук топ ;
— Кенже топ ;
Кызмат орундарына конкурс жарыялайт.
— Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
Башкы топко:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө”
Конституциялык Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары
жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана
жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга
жетүү жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен
бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама”
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Мыйзамы.
— Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 757 токтомуна ылайык) жана
расмий тилдерди;
Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция,
Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер,
Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында)
Иш стажы жана тажрыйбасы:
— жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же
тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 беш жылдан кем эмес иш стажы;
Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Билгичтиги:
иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
түзүмдүк бөлүмчөлөрдүн проблемаларын талдоо, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү,
контролдоо жана аларды чечүүгө жаңы ыкмаларды киргизүү;
Чыг. № 01-19/530, 20.10.2023 Кол койгон: Абдураимов Н.С., 20.10.2023
башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн
жоопкерчилик тартуу;
кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү проблемалуу кырдаалдарды өз убагында
көрө билүү жана чечүү;
алдыга коюлган милдеттерди чечүү максатында жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн
мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
өз ишин жана түзүмдүк бөлүмчөнүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;
ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;
— Көндүмдөрү:
аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
түзүмдүк бөлүмчөнү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана
милдеттерди туура бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык
максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү,
башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана жүзөгө ашыруу, иштин жаңы
формаларын жана методдорун издөө);
маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;
натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларын, кеңешмелерди,
жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү, элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий
тилдерде ишкердик кат алышуу;
компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно
билүү.
Улук топко:
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”;
— Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;
— Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө ”
Мыйзамы;
Кенже топко:
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө ”
Мыйзамы; —
Кыргыз Республикасынын “жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз
алдынча башкаруу органдары жөнүндө”
Айыл өкмөтүнүн улук топтогу айыл чарба, турак жай маселелери жана муниципалдык
менчик боюнча башкы адиси кызмат ордуна 1 орун.
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим — Финансылык экономикалык багыттары боюнча, Мамлекеттик жана
муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык,
Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы :
— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы
же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
3) кесиптик компетенттүүлүгү:
— төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы; —
Чыг. № 01-19/530, 20.10.2023 Кол койгон: Абдураимов Н.С., 20.10.2023
Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”
Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актылары жөнүндө”
Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен
бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама”
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;
-Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил жөнүндө” Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатуу сатып
алуунун тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө”2001-жылдын 13-августундагы №427
токтому;
-Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы №757 токтомуна ылайык ) жана
расмий тилдерди.
— билгичтиги:
маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
аналитикалык документтерди даярдоо;
тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
практикада колдонуу;
кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
эмгектин жаңы шарттарына көнүү;
— көндүмдөрү:
ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;
компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Айыл өкмөтүнүн кенже кызмат ордуна аскердик каттоо столунун инспектору
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
— жогорку билим же орто кесиптик билим – Финансылык экономикалык багыттары боюнча,
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык,
Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
-иш стажына талап коюлбайт
3) кесиптик компетенттүүлүгү:
— төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жөнүндө” Мыйзамы;
Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик
милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматар жөнүндө“ Мыйзамы;
Чыг. № 01-19/530, 20.10.2023 Кол койгон: Абдураимов Н.С., 20.10.2023
-Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;
Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы №757
токтомуна ылайык ) жана расмий тилдерди.
— билгичтиги:
жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны
практикалык иште колдонуу;
кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
командада иштөө;
— көндүмдөрү:
ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Конкурска катышуу үчүн керектүү документтер топтому:
-жеке арызы, кадрларды каттооо баракчасы, өмүр баяны (соттолгондугу же
соттолбогондугу жөнүндө маалымат), резюме, сүрөт;
-паспорттун көчүрмөсү;
-керектүү кесиптик билими, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтери (эмгек
китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам
берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги
персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрөт) ;
Сунуш каттарын (мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын талабы
боюнча);Сунуш каттарын (мүмкүн болушунча )талапкерлердин документтерин
массалыкмаалыматтар каражаттарына жарыяланган күндөн баштап, 10 (он) жумушчу күн ичинде
сынактык комиссия тарабынан төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат:
Дарек: С.Юсупова айыл өкмөтүнүн имараты, Араван айыылы, М.Султанов көчөсү — 45.
Ал эми сынак өтө турган күн талапкерлерге алдын ала кошумча билдирилет.
Кошумча маалыматтарды алуу үчүн байланыш номер: 0552071280; 0554111495