Рубрика: Японияда кыска мөөнөттүү курстар

«Орто Азия жана Кавказ өлкөлөрү үчүн суугат суу башкаруу» курсуна кабыл алуу башталды

 2023-жылдын 28-августан 17-сентябрына чейин онлайн түрүндө 18-сентябрынан 20-октябрына чейин Японияда  орус тилинде өтө турган   «Орто Азия жана Кавказ өлкөлөрү үчүн суугат суу башкаруу» курс боюнча жалпы маалымат: Талапкерлер арызын Финансы министрлигине тапшыруусу кажет, арыз тапшыруунун акыркы мөөнөтү: 17-июль, 2023-ж. * узартуу мүмкүнчүлүгү жок Эгер сиз…

«Инвестицияларды илгерилетүү жана бизнес-чөйрөнү реформалоо (A)» курсуна кабыл алуу башталды

 2023-жылдын 25-сентябрынан 4-октябрына чейин онлайн түрүндө  5-октябрынан 20-октябрынан чейин Японияда  англис тилинде өтө турган    «Инвестицияларды илгерилетүү жана бизнес-чөйрөнү реформалоо (A)» курс боюнча жалпы маалымат: Талапкерлер арызын Финансы министрлигине тапшыруусу кажет, арыз тапшыруунун акыркы мөөнөтү: 25-июль, 2023-ж. * узартуу…

«Theory and Practices in Official Statistics for Monitoring SDGs» курсуна кабыл алуу башталды

2023-жылдын 16-августан 2-декабрына чейин Японияда англис тилинде өтө турган «Theory and Practices in Official Statistics for Monitoring SDGs» курсу боюнча жалпы маалымат Талапкерлер арызын Финансы министрлигине тапшыруусу кажет, арыз тапшыруунун…

«Solid Waste Management in Partnership with Private Sector and Civil Society(A)» курсуна кабыл алуу башталды

2023-жылдын 4-сентябрынан 15-сентябрына чейин онлайн түрүндө 24- сентябрынан 7-октябрына чейин Японияда англис тилинде өтө турган «Solid Waste Management in Partnership with Private Sector and Civil Society(A)» курсу боюнча жалпы маалымат…

«Борбордук Азияда туризимди өнүктүрүүнүн аймактык саясаты» курсуна кабыл алуу башталды

2023-жылдын 4-сентябрынан 6-сентябрына чейин онлайн түрүндө, 9-октябрынан 1-ноябрына чейин  Японияда орус тилинде өтө турган «Борбордук Азияда туризмди өнүктүрүүнүн аймактык саясаты» курсу боюнча жалпы маалымат Талапкерлер арызын Финансы министрлигине тапшыруусу кажет, арыз тапшыруунун акыркы…

«Planning and Management of National Mapping and Surveying» курсуна кабыл алуу башталды

2023-жылдын 18-сентябрынан 16-декабрына чейин Японияда англис тилинде өтө турган «Planning and Management of National Mapping and Surveying» курсу боюнча жалпы маалымат. Талапкерлер арызын Финансы министрлигине тапшыруусу кажет, арыз тапшыруунун акыркы мөөнөтү: 20-июнь, 2023-ж. * узартуу…

«Eradicating Sexual and Gender- Based Violence (SGBV)» курсуна кабыл алуу башталды

2023-жылдын 4-сентябрынан 22-сентябрына чейин онлайн түрүндө,  24- сентябрынан 11-октябрына чейин Японияда  англис тилинде өтө турган «Eradicating Sexual and Gender-Based Violence (SGBV)» курсу боюнча жалпы маалымат Талапкерлер арызын Финансы министрлигине тапшыруусу кажет, арыз тапшыруунун…

«Community policing» курсуна кабыл алуу башталды

«Community policing» курсу боюнча жалпы маалымат: Курс англис тилинде өтүлөт. Өтүлө турган убактысы жана жери: 2023-жылдын 16-июлунан 29-июлуна чейин Япония өлкөсүндө. Финансы министрлигине талапкерлердин арыз берүү мөөнөтү: 17-майга чейин, 2023-жыл…

«Capacity Building in International Law and Policy Formation for Enhancement of Measures to Ensure Cybersecurity» курсуна кабыл алуу башталды

«Capacity Building in International Law and Policy Formation for Enhancement of Measures to Ensure Cybersecurity» курсу боюнча жалпы маалымат: Курс англис тилинде өтүлөт. Өтүлө турган убактысы жана жери: 2023-жылдын 20…