Муниципалдык ишкананын сатып алууларын уюштуруу эрежелери