ГКС КР

JDS долбоору жөнүндө "Пирамида" телеканалынын жаңылык сюжети