Баткен шаарында өткөрүлгөн жергиликтүү мамлекеттик райондук администрация башчыларынын (акимдеринин) жана алардын орун басарларынын аттестациясы жыйынтыкталды (толукталды)

Кырыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаровдун “Жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө” Жарлыгын аткаруу боюнча иш-чаранын алкагында, Баткен облусунун жергиликтүү мамлекеттик райондук администрация башчыларын жана алардын орун басарларын аттестациялоо иши аяктады.

Республикалык аттестациялоо комиссиясы 15 мартта аттестациялоону жыйынтыктады.

Аттестациялоонун биринчи этабы болгон компьютердик тестирлөөдөн бир талапкер баш тарткандыгына байланыштуу Республикалык аттестациялык комиссиясы аны кызмат ордуна шайкеш келбейт деген баасын берди. Дагы бир талапкер 50 пайыздык босогодон кем балл алгандыгына байланыштуу аңгемелешүү этабына киргизилген жок.

Аттестациянын жыйынтыктоочу этабы болгон аңгемелешүүнүн жыйынтыгы менен төмөндөгүдөй чечим кабыл алынды:

  1. 5 адам ээлеген кызмат ордуна шайкеш келет;
  2. 3 адам ээлеген кызмат ордуна шайкеш келбейт деген баага ээ болушту.

Аттестациялоонун жыйынтыгы боюнча КР Өкмөтүнө аттестациялык комиссия тарабынан сунуш киргизилет.

Кийинки аттестациялоо бекитилген графикке ылайык башка облустарда өткөрүлөт.

Баткен шаарында өткөрүлгөн жергиликтүү мамлекеттик райондук администрация башчыларынын (акимдеринин) жана алардын орун басарларынын аттестациясы жыйынтыкталды (толукталды)

Кырыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаровдун “Жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө” Жарлыгын аткаруу боюнча иш-чаранын алкагында, Баткен облусунун жергиликтүү мамлекеттик райондук администрация башчыларын  жана алардын орун басарларын аттестациялоо иши аяктады.

Республикалык аттестациялоо комиссиясы 15 мартта аттестациялоону  жыйынтыктады.

Аттестациялоонун биринчи этабы болгон компьютердик тестирлөөдөн бир талапкер баш тарткандыгына байланыштуу Республикалык аттестациялык комиссиясы аны кызмат ордуна шайкеш келбейт деген баасын берди. Дагы бир талапкер 50 пайыздык босогодон кем балл алгандыгына байланыштуу аңгемелешүү этабына киргизилген жок. Аттестациянын жыйынтыктоочу этабы болгон аңгемелешүүнүн жыйынтыгы менен төмөндөгүдөй чечим кабыл алынды:

  1. 5 адам ээлеген кызмат ордуна шайкеш келет;
  2. 3 адам ээлеген кызмат ордуна шайкеш келбейт деген баага ээ болушту.

 Аттестациялоонун жыйынтыгы боюнча КР Өкмөтүнө аттестациялык комиссия тарабынан сунуш киргизилет.

Кийинки аттестациялоо бекитилген графикке ылайык башка облустарда өткөрүлөт.