Улук кызмат ордуна төмөнкү квалификациялык талаптар белгиленет:

— гуманитардык тиешелүү багыттагы жогорку билим, экономика, юриспруденция, гуманитардык илимдер, педагогикалык, социалдык, эсептөө техникасы жана информациялык технологиялар, физика-математикалык илимдери жана фундаменталдык информатика, табият таануу илимдери.

Төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын  “Кыргыз Республикасындагы укук бузуулардын алдын алуу жөнүндө”, “Тынч чогулуштар жөнүндө”,  (экономикалык тармакка)

-иш стажысы;

— жалпысынан жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтер талап кылынат:

Конкурска катышуу жөнүндө жеке арызы; кадрларды эсепке алуу баракчасы; фото сүрөт; паспортунун көчүрмөсү; соттолбогондугу тууралуу маалымдама; билими жөнүндө дипломдун, эмгек китепчесинин, билимин, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража жана илимий наам ыйгарылгандыгы жөнүндө документтердин нотариус аркылуу күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.

Талапкерлердин документтери кулактандыруу жарыяланган күндөн тартып 10 жумушчу күн ичинде (акыркы күнү саат 17-00го чейин) райондук мамлекеттик администрациясында, дареги Жети-Өгүз району, Кызыл-Суу айылы, Манас көчөсү  № 95 имаратында кабыл алынат. Байланыш телефондору: (03946)51551; (03946)51267

 

Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орунга төмөнкү квалификациялык талаптар белгиленет:

— тийиштүү багыттагы жогорку билим: экономика жана башкаруу, туризм, экология, гуманитардык илимдер, социалдык илимдер, педагогикалык, айыл чарбасы,  техносфералык коопсуздук, жаратылышты жайгаштыруу жана гидрометеорология, материал таануу, табият таануу илимдери,  химиялык технология жана биотехнология

Төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын   «Туризм жөнүндө», «Айлана-чөйрөнү коргоо жөнүндө»,  Мыйзамдарын билүүсү зарыл. Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү (экономикалык тармакка)

-иш стажы талап кылынбайт;

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтер талап кылынат:

Конкурска катышуу жөнүндө жеке арызы; кадрларды эсепке алуу баракчасы; фото сүрөт; паспортунун көчүрмөсү; соттолбогондугу тууралуу маалымдама; билими жөнүндө дипломдун, эмгек китепчесинин, билимин, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража жана илимий наам ыйгарылгандыгы жөнүндө документтердин нотариус аркылуу күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.

Талапкерлердин документтери кулактандыруу жарыяланган күндөн тартып 10 жумушчу күн ичинде (акыркы күнү саат 17-00го чейин) райондук мамлекеттик администрациясында, дареги Жети-Өгүз району, Кызыл-Суу айылы, Манас көчөсү  № 95 имаратында кабыл алынат. Байланыш телефондору: (03946)51551; (03946)51267