Манас айыл өкмөтү улук жана кенже кызмат
оурундарына кадрлар резервине кирүү үчүн ачык сынак жарыялайт.

Улук топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына
квалификациялык талаптар:
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
— тиешелүү багыттагы жогорку билим;
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
-мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматттын стажы жалпысынан и 1 жылдан
кем эмес же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес;
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) «Каруу тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
граждандардын кайрылуулары.
3) «Мамлекет жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат»;
4) «Ченемдик укуктук жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Кыргыз Республикасынын актылары»;
5) «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
6) Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген 2020-жылдын 3-
мартындагы № 120.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдары:
1) Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
2) Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө”;
3)“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” мыйзамдары;
4) Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;
5) Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодекси;
6) Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө”;
7) Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргоону жөнүндө”;
— Билгичтиги:
Маалыматты жыйноо.талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
Аналитикалык документтерди даярдоо;
Тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
практикада колдонуу;
Кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
Иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
Эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;
— Көндүмдөрү:
ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Кенже топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына
квалификациялык талаптар:
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
— тиешелүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тиешелүү багыттагы орто
кесиптик билим;
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт;
3) Кесиптик компетенттүүлүгү:
— Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2) «Мамлекет жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат»;
3) Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген 2020-жылдын
3-мартындагы № 120.
Тиешелүү тармактагы мыйзамдары:
1) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик статистика жөнүндө”
2)“Мамлекеттик тил жөнүндө” мыйзамдары.
3) “Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө”
4) Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген 2020-
жылдын 3-мартындагы № 120.
5) Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга
бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар
жөнүндө”;
Ошондой эле тиешелүү кызмат орду боюнча иш чөйрөнү регламентөөчү
мыйзамдарды;
Кызматтык мидлдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлкеттик жана /
же расмий тилдери;
— Билгичтиги:
жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны
практикалык иште колдонуу;
кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
командада иштөө;
— Көндүмдөрү:
ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билүү.
Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтер керектелет:
1. жеке арызы
2. резюме
3. өмур баян( соттолгон же соттолбогондугун көрсөтүү менен)
4. кадрларды эсепке алуу өздүк баракчасы
5. фото сүрөт 2 даана
6. паспортунун же инсандыгын күбөлөндүрүүчү башка документинин
көчүрмөсү
7. иш стажын жана квалификациясын ырастоочу документтери (эмгек
китепчесинин көчүрмөсү).
8. Диплому (нотариустан тастыктоо менен же акыркы иштегеген жеринен
күбөлөндүрүлгөн)
9. Аскердик билетинин көчүрмөсү (эркек кишиге)
Документтер жарыя чыккан күндөн 10 жумушчу күндүн ичинде төмөнкү
даректе кабыл алынат. Манас айылдык аймагы, Нурдар айыл, көчөсү Бобур 22/2,
айыл өкмөтүнүн кеңсеси.
Телефон: 0779 615 411; 0709 615 411